Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PRINCE2® Pakken

Til dig, som gerne vil tage PRINCE2® Foundation & Practitoner på én gang

PRINCE2® teorien er baseret på erfaring fra tusindvis af projekter og bidrag fra utallige projektledere, projektsponsorer, undervisere og konsulenter i projektledelse. Organisationer der anvender metoden sikrer, at alle projektdeltagere taler samme prog, forstår hinandens roller og ansvar og benytter samme model til at gennemføre projektet. Dette vil øge succesraten for projektet samt forbedre det endelige projektresultat. Certificeringen er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge i hele verden til at dokumentere dine kompetencer indenfor projektledelse.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder PRINCE2® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

Andet trin er PRINCE2®Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. Derudover tilbyder vi også det komplementære modul PRINCE2® Agile, som kombinerer agile projektledelsesmetoder med PRINCE2®. Det er en forudsætning at man har bestået PRINCE2® Foundation.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet PRINCE2® Pakken inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

Practitioner kurser er for dig, der er Projektleder eller hvis du har en vigtig støtterolle til projektet som f.eks Projekt Support, kvalitetssikring eller som Teamleder i et projekt.

Til dig, som er igang eller har en PRINCE2 Foundation. Byg videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring.

Hvad får du

  • ✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.
  • ✔  Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.
  • ✔  At kommentere detaljerede forklaringer af alle processer, temaer og teknikker.
  • ✔  Forholdet mellem processer, temaer, teknikker og PRINCE2® ledelsesprodukter.
Forudsætninger
En bestået PRINCE2® Foundation eksamen er et krav, for at kunne gå til en PRINCE2® Practitioner eksamen. Ellers er der ingen forudsætninger for, at kunne købe kurset.

Målet med kurset

PRINCE2® Foundation  giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid. Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Formålet med PRINCE2® Practitioner er at lære dig at anvende PRINCE2® til at styre og lede ikke-komplekse projekter i et miljø, der understøtter PRINCE2®.

PRINCE2® Foundation

Indledning
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer fra tusindvis af projekter – og bidrag fra utallige projektsponsorer, projektledere, projektteams, akademikere, undervisere og konsulenter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Projektledelse med PRINCE2®
Et mål med PRINCE2 er, at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rette tidspunkt, så de rette personer kan tage de rette beslutninger om projektet. De beslutninger indebærer korrigerende handlingereller implementering af foranstaltninger, der kan forbedre præstationen.

1 video – 10 min.

PRINCE2® Principper
Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk styres i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet. PRINCE2-principperne beskrives i kapitel 3. PRINCE2 er en fleksibel metode, og et af principperne er, at den skal tilpasses, så den passer til projektets type og størrelse. Kapitel 4 beskriver, hvordan PRINCE2 tilpasses for at gøre det egnet til projektet.

1 video – 5 min.

Tilpasning og indførelse af PRINCE2®
PRINCE2-metoden er designet til at skulle tilpasses. Tilpasningen består ikke i at udelade dele af PRINCE2, da dette vil svække projektstyringen for hele projektet.

Tilpasning vedrører korrekt brug af PRINCE2 på ethvert givet projekt for at sikre den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2.

Indførelse af PRINCE2 i en organisation involverer to nøgleaktiviteter:

tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.
Disse aktiviteter introduceres i de følgende afsnit.

3 videoer – 12 min.

PRINCE2® Temaer
Temaerne beskriver aspekter af projektledelse, der skal håndteres løbende samt parallelt under hele projektet. De syv temaer forklarer præcist den særlige behandling, som PRINCE2 kræver i forbindelse med forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min

 

PRINCE2® Processer
De syv processer beskriver hele forløbet, lige fra opstartsaktiviteten, når projektet skydes i gang over de forskellige faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces omfatter tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder.

23 videoer – 106 min.

Overvejelser vedrørende organisatorisk implementering
Dette kapitel giver en mere detaljeret vejledning til de organisationer, som ønsker at indføre PRINCE2 og især, hvad der er vigtigt at tage i betragtning ved:

● tilpasning af PRINCE2 med henblik på oprettelse af organisationens metode

● indlejring af den tilpassede metode i organisationens arbejdsgange og sikring af en udbredt anvendelse

Øvelser
Hver lektion indeholder en miniquiz som tester at Du har tilegnet dig den nødvendige viden for området. Det anbefales at du tager alle miniQuizzes, når du møder dem på din vej igennem kurset. I statistik kan du se, hvor godt Du klarer dig.

Til slut får du en praktisk test – Alle test er på dansk eller engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Ordliste
Du får en ordliste, som du kan bruge samtidig med at du læser og lytter til videoerne.

Forkortelser
Få styr på forkortelserne, som bliver anvendt i løbet af kurset og i den virkelige verden.

PRINCE2® Practitioner

Introduktion
Til PRINCE2 Practitioner studiet samt en grundlæggende repetition af de bærende elementer i metoden. Herunder metodens struktur og de 4 integrerede elementer: Principper, Teamer, Processer og Projektmiljøet.

5 videoer – 20 min.

Start af projekt
Projekter kan blive identificeret på flere forskellige måder, og der kan derfor være vidt forskellige informationer tilgængelige, når de startes. PRINCE2 kalder det, der igangsætter projektet, for projektkommissoriet.

3 videoer – 17 min.

Organisation
PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem af en projektorganisation. Det er af afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til projektets behov.

13 videoer – 43 min.

Business case
Business Casen beskriver gyldige grunde til at forpligtige sig til et projekt. Den dækker det fulde omfang af projektet og omfatter forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytter.

6 videoer – 30 min.

Ledelse af Projekt
Processen Ledelse af et Projekt begynder, når processen Start af et Projekt er gennemført. Ledelse af et Projekt bliver igangsat af anmodningen om at initiere et projekt.

2 videoer – 47 min.

Initiering af projekt
Initiering af et Projekt skal etablere fundamentet for et vellykket projekt. Det kræver, at alle parter forstår, hvad projektet har til hensigt at opnå.

8 videoer – 27 min.

Risiko
Projekter indfører forandringer, og forandringer indebærer risiko. PRINCE2 sikrer, at risikostyring er integreret i projektets planer. Risici identificeres og analyseres, og håndteringen allokeres til udspecificerede personer.

5 videoer – 20 min

Kvalitet
PRINCE2 kræver en kvalitet for alle leverancer. Det nødvendiggør, at formålet med hvert produkt samt dets kvalitetskriterier defineres, så produktet kan bygges til formålet.

7 videoer – 22 min.

Planlægning
PRINCE2 kræver en Projektplan, som Styregruppen og Projektlederen er enige om er realistisk. Metoden angiver ikke stilen for de planer, der skal udarbejdes, men anbefaler dog brug af produktbaseret planlægning.

7 videoer – 24 min.

Ledelse af en faseovergang
Uanset om projekter er store eller små, skal det for alle projekter sikres, at de produkter, der fremstilles, vil levere de forventede udbytter, enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program.

14 videoer – 55 min.

Styring af en fase
Processen Styring af en Fase angår Projektlederens daglige styring af fasen. Denne proces anvendes for hver leveringsfase i et projekt.

14 videoer – 55 min.

Fremdrift
PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra.

14 videoer – 55 min.

Ændringer
Dette tema håndterer ethvert projektemne lige meget om der er tale om ændringsanmodninger, udtryk for bekymring eller forespørgsler, og indarbejder en tæt relation til risikoanalyse.

14 videoer – 55 min.

Styring af produktleverancer
Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt.

14 videoer – 55 min.

Afslutning af et projekt
Et PRINCE2-projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning. Hvis et projekt mister dette kendetegn, mister man også nogle af de fordele, der er ved ikke blot at løse opgaven inden for rammerne af almindelig drift.

14 videoer – 55 min.

Videobaseret øvelse og gennemgang
Introduktion til testeksamen for PRINCE2 Practitioner. Her kan du dowloade og løse en øvelse fra en tidligere test eksamen, se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser.

14 videoer – 55 min.

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

kØB DIT E-LEARNING KURSUS HER

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.