Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® teorien er baseret på erfaring fra tusindvis af projekter og bidrag fra utallige projektledere, projektsponsorer, undervisere og konsulenter i projektledelse. Organisationer der anvender metoden sikrer, at alle projektdeltagere taler samme prog, forstår hinandens roller og ansvar og benytter samme model til at gennemføre projektet. Dette vil øge succesraten for projektet samt forbedre det endelige projektresultat. Certificeringen er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge i hele verden til at dokumentere dine kompetencer indenfor projektledelse.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet PRINCE2® Foundation inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

Målgruppe

Du kan være helt ny til PRINCE2® eller have flere års erfaring inden for projektledelse. Det er relevant for alle der arbejder med projekter.

Hvad får du

  • ✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.
  • ✔  Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.
  • ✔  Din rolle som projektleder og, hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden.
  • ✔  Hvordan du planlægger, organiserer og styrer projekter målrettet og effektivt.
Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at købe dette kursus.

Målet med kurset

Kurset giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Indledning

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer fra tusindvis af projekter – og bidrag fra utallige projektsponsorer, projektledere, projektteams, akademikere, undervisere og konsulenter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Projektledelse med PRINCE2®

Et mål med PRINCE2 er, at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rette tidspunkt, så de rette personer kan tage de rette beslutninger om projektet. De beslutninger indebærer korrigerende handlingereller implementering af foranstaltninger, der kan forbedre præstationen.

PRINCE2® Principper

Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk styres i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet. PRINCE2-principperne beskrives i kapitel 3. PRINCE2 er en fleksibel metode, og et af principperne er, at den skal tilpasses, så den passer til projektets type og størrelse. Kapitel 4 beskriver, hvordan PRINCE2 tilpasses for at gøre det egnet til projektet.

1 video – 5 min.

Tilpasning og indførelse af PRINCE2®

PRINCE2-metoden er designet til at skulle tilpasses. Tilpasningen består ikke i at udelade dele af PRINCE2, da dette vil svække projektstyringen for hele projektet.

Tilpasning vedrører korrekt brug af PRINCE2 på ethvert givet projekt for at sikre den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2.

Indførelse af PRINCE2 i en organisation involverer to nøgleaktiviteter:

  • tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
  • indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.

Disse aktiviteter introduceres i de følgende afsnit.

3 videoer – 12 min.

PRINCE2® Temaer

Temaerne beskriver aspekter af projektledelse, der skal håndteres løbende samt parallelt under hele projektet. De syv temaer forklarer præcist den særlige behandling, som PRINCE2 kræver i forbindelse med forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min.

PRINCE2® Processer

De syv processer beskriver hele forløbet, lige fra opstartsaktiviteten, når projektet skydes i gang over de forskellige faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces omfatter tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder.

23 videoer – 106 min.

Overvejelser vedrørende organisatorisk implementering

Dette kapitel giver en mere detaljeret vejledning til de organisationer, som ønsker at indføre PRINCE2 og især, hvad der er vigtigt at tage i betragtning ved:

● tilpasning af PRINCE2 med henblik på oprettelse af organisationens metode

● indlejring af den tilpassede metode i organisationens arbejdsgange og sikring af en udbredt anvendelse

Øvelser

Hver lektion indeholder en miniquiz som tester at Du har tilegnet dig den nødvendige viden for området. Det anbefales at du tager alle miniQuizzes, når du møder dem på din vej igennem kurset. I statistik kan du se, hvor godt Du klarer dig.

Til slut får du en praktisk test – Alle test er på dansk eller engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Ordliste

Du får en ordliste, som du kan bruge samtidig med at du læser og lytter til videoerne.

Forkortelser

Få styr på forkortelserne, som bliver anvendt i løbet af kurset og i den virkelige verden.

underviser

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning kursus her

Detaljer Pris Stk.
PRINCE2® Foundation 5.895 (DKK)*  

* price does not include taxes