Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Scrum Master Certified™

Scrum Master Certified™ er til dig, som skal sikre en velfungerende Scrum proces

Til dig, som skal sikre en velfungerende Scrum proces. Scrum Masteren sikre at Scrum Teamet har optimale arbejdsbetingelser i forhold til at kunne levere projektet.

Scrum er et udpræget fleksibelt ledelsesværktøj, der kan tilpasses mange fagområder, kulturer og brancher. Alt er baseret på massiv best practice viden og rammeværket har bevist sig selv for længst. Det er den mest udbredte best practice metode til agil projektledelse og produktionsstyring verden over. I sporten rugby er Scrum en måde til at få bolden i spil på igen efter et stop. Deraf navnet på metoden, der typisk anvendes til projekter, hvor uforudsigeligheden er stor, hvor produktspecifikationer og krav ændres løbende. Det er et udpræget fleksibelt ledelsesværktøj, der kan tilpasses mange fagområder, kulturer og brancher. Alt er baseret på massiv best practice viden og rammeværket har bevist sig selv for længst.

Scrum Master guider, faciliterer og underviser Scrum i praksis til alle involverede i projektet, rydder hindringer for holdet, og sikrer, at Scrum-processer følges.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet Scrum Master Certified™ inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

Scrum Master Certified er for dig, der står for at coache og rydde hindringer for udviklingsteamet, og som skal sikre at alle processer bliver overholdt. (servant leadership)

Hvad får du

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan man tænker og arbejder i agile projekter.

✔  Scrum koncepterne og opnå en forståelse for anvendelse.

✔  Din rolle som Scrum Master og de øvrige roller inden for Scrum.

✔  De nødvendige værktøjer, således at det bliver muligt at håndtere og lede et Scrum projekt.

✔  Om hvordan du kan hjælpe med at implementere Scrum i din organisation.

Forudsætninger
Det anbefales at du tager en Scrum Developer Certified™ certificering inden, men dette er ikke et krav.

Agile og Scrum Overblik

Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv.” Der er rigtig mange Buzz Words omkring “Agile:” Agile Approach, Agile Methodology, Agile Teams, Scrum etc. 

Introduktion
Grundregler for kurset, målsætninger, udbytte og en beskrivelse af de læringsmetoder der bliver anvendt i kurset. Der gives tillige et overblik over, hvilke andre kurser der udbydes, ligesom eksamensvilkårene kort bliver gennemgået. Hvis man vil vide mere om eksamen, gå til selve menupunktet “Eksamen.”

Agile Overblik
Agilitet er vores evne til skabe og reagere på ændringer med henblik på øge produktiviteten i et udfordrende arbejdsmiljø.

Agile Manifest
Hele grundtanken omkring det at arbejde agilt er beskrevet i det agile Manifest som punkt for punkt er gennemgået.

Agile Metoder
Agile blev ikke udviklet på én enkelt dag. Projekt vandfaldsmodellen har ved flere lejligheder vist sig at være utilstrækkelig. Adaptive projektledelse giver mere dynamik, fleksibilitet og mulighed for, at man kan reagere på ændringer på en helt ny måde.

Scrum Overblik
Scrum er den mest populære agile metode i verden. I dette afsnit får du et hurtigt overblik over de forskellige komponenter, som består af 6 Aspekter, 6 Principper og 19 processer.

5 videoer – 72 min.

Scrum Roller

Med “Core Roles” mener vi på dansk at have en nøglerolle.  “Non Core Roles” er, hvad der svarer til projektets interessenter. Ligesom i alle andre projektmodeller afhænger et Scrum projekts succes ofte af evnen til at håndtere projektets interessenter. En undervurderet diciplin også her i Scrum. Også i Scrum projekter vil det være at foretrække at lave en egentlig interessentanalyse.

5 videoer – 36 min.

Product Owner
Product Owner er en “Core Role” og projektets beslutningstager. Ofte kaldet “Voice of the Customer.”

Scrum Master
Scrum Master er en “Core Role”. Rollen er baseret på konceptet en “Servant Role” – altså en slags tjener for de øvrige Scrum deltagere.

Scrum Team
Scrum Team er en “Core Role”. Teamet har ansvaret for at alle krav er forstået og leveret efter aftale til Product Owner. I Scrum er teamet “self-organized.”

Non-core Roles
Er de roller som ikke er en del af den daglige drift, men de er alle vigtige interessenter i forhold til de agile projekter. Af None Core-roller kan nævnes: Kunder, brugere, sponsorer, leverandører og Scrum Guidance Body.

Scrum Faser

Faserne minder meget om dem, vi kender i almindelige vandfalds-projekter. Den helt store forskel er, at alle faser gennemføres i forbindelse med et enkelt sprint (normalt 2-4 ugers varighed), hvilket i princippet betyder, at der skal leveres produkter klar til aflevering til kunden umiddelbart efter hvert sprint. På den måde bringes alle processer i spil, og alle integrationspunkter bliver testet i forhold til den faktiske situation. Problemer og risici bliver af samme årsag identificeret i starten af projektet, hvilket er med til at spare værdifuld tid og penge.

20 videoer – 64 min.

Initiate
Den første fase i et Scrum Projekt er Initiate Phase, hvor følgende processer er repræsenteret: Create Project Vision, Identify Scrum Master, Identify stakeholders, Form Scrum Team, Develop Epic(s), Create Product Backlog og Conduct Release Planning.

Plan and Estimate
Som en del af denne fase er Scrum Teamet involveret i følgende processer: Creates, approves, estimates and commits user stories, creates and estimates tasks og creates the Sprint Backlog.

Implement
I implementeringsfasen eksekveres der opgaver med henblik på at levere de forventede produkter. Følgende faser er involveret: Creation deliverables, Conduction Daily Standup Meeting, Groom Prioritized Product Backlog.

Review and Retrospect
Omhandler review af leverancer i forhold til kunden, men også review i forhold til teamet. At kigge tilbage, på hvad vi har lært, er en af grundelementerne i hele den Agile tankegang. Fasen involverer følgende processer: Convene Scrum of Scrums, Demonstrate and validate Sprint, Retrospect Sprint.

Release
Fokus på accept af leverancen til kunden herunder sikre at viden bliver opsamlet, dokumenteret og evt. genbrugt i et nyt agilt projekt. Fasen omhandler følgende processer: Ship Deliverables og Retrospect Project.

Skalering af Scrum

Mange har den opfattelse, at Scrum kun er for små ukomplicerede projekter. Det er ikke sandt – Scrum kan sagtens skaleres op i forhold til programmer eller store projekter.

2 videoer – 26 min.

Overgang til Scrum
Eftersom Scrum i sin projekttilgang er markant anderledes end den traditionelle måde at køre projekter på, er det naturligvis interessant at se på, hvordan man kan komme igang. Enten kan man vælge Top Down eller Bottom up.

Test Dig Selv

Praktisk viden omkring diverse test

Alle test er på engelsk, da eksamen også er på engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Case Study

Opgave 1: Udarbejd en projektvision

På baggrund af Casen “VMfoods” udarbejd en projektvision. Når du har givet dit bud, så kig på, hvad andre kursister er kommet frem til. Formålet er at du selv er i stand til at skabe en vision på baggrund af den information der kan frembringes.

Opgave 2: Udarbejd en foreløbig product backlog

For at løse denne opgave skal du download den foreløbige product backlog i afsnittet “Materialer”. I listen ser du eksempler på “Epics”. Din opgave er at tilføje yderligere 5 Epic´s. Den eneste information du har er Casen.

Formålet er at du skal kunne identificere og producere Epics.

Din underviser

Jesper Hansen, Akkrediterede træner i scrum® 

Jesper er certificeret projektleder internt i General Electric og Capgemini samt eksternt certificeret inden for Scrum™, PRINCE2®, MSP®, AgilePM® og IPMA. Han har 10 års erfaring med fuldtids projekt- og programledelse inden for flere forskellige brancher: det offentlige, forsikring, instrumentudvikling, Liv & Pension, finans og produktudvikling. Underviser primært i Scrum™ og AgilePM®.

Afholdelsessteder

Scrum Master Certified™ - E-learning/Online kursusforløb |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.