Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PRINCE2 Agile® Practitioner – E-learning

Lær at tilpasse PRINCE2® til agile udviklingsprocesser

På dette forløb lærer du at tilpasse PRINCE2® til agile udviklingsprocesser. Kurset er til dig, som ønsker at få et udvidet kendskab til, hvordan PRINCE2® kan tilpasses agile principper, værktøjer og metoder.

Kurset er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder og giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering og fungerer med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang. Certificeringen kommer som svar på en stigende efterspørgsel fra brugergrupper på skalerbare, agile metoder. Metoden giver struktur, styring og kontrol, når men arbejder med agile koncepter, metoder og teknikker. Kurset er designet til at give overblik og hjælpe dig som arbejder med projektledelse i det daglige.

PRINCE2 Agile er et overbygningsmodul til personer og virksomheder der allerede kender til PRINCE2 metoden. Metoden anviser, hvordan man anvender den agile tankegang i en PRINCE2 kontekst, der er verdens mest brugte projekt rammeværk. PRINCE2 Agile er udviklet som et kursus der kan stå alene på practitioner niveau. Formålet med eksamen er at du kan demonstrere, at du forstår og kan bruge PRINCE2 Agile i forskellige situationer.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet PRINCE2 Agile® Practitioner inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere projektmetoderne – enten som projektleder eller teamleder, Scrum Master eller Product Owner. Det er en forudsætning for kurset, at du i forvejen har en basal certificering i projektledelse – enten PRINCE2® Foundation, , IPMA eller PMP.

Hvad får du

✔  Om projektprocessen i agile projekter.

✔  Hvordan agil påvirker din rolle og ansvarsfordeling.

✔  At skalere projektet til identificere forretningsmæssige behov, uden at gå på kompromis med organisationens behov for styring og ledelse.

✔  Hvordan du kan fokusere på både ledelse og levering med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang.

Forudsætninger
For at tage en PRINCE2 Agile® Practitioner certificering er det en forudsætning at du har en af følgende certificeringer: PRINCE2® Foundation (eller højere) , Project Management Professional® (PMP), Certified Associate in Project Management® (CAPM), IPMA Levels A, B, C eller D®.

Målet med kurset

Du vil, som bestået practitioner kursist, være i stand til at bruge metoderne i et agilt projekt i din virksomhed, men du vil naturligvis mangle noget erfaring i forhold til at kunne håndtere alle situationer. Du vil få viden om de mest anvendte agile principper, metoder og værktøjre, og få dyb viden om, hvordan PRINCE2 bedst muligt tilpasses til agile udviklingsmetoder. Din individuelle projektledelsesekspertise, kompleksiteten af projektet og den support som er tilstede i organisationen, vil naturligvis afgøre dine muligheder for at arbejde professionelt med PRINCE 2 Agile. Med en certificering i PRINCE2 Agile vil du i højere grad kunne indgå i diskussioner og overvejelser om, hvordan virksomhedens projekter styres og ledes, og være med til at fastlægge metoder som anvendes til projektstyring og udvikling.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Del 1 - Introduktion og overblik

Overblik over Projekter og den agile tilgang

Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, og forklarer basaale, agile idéer i forhold til dette.

Overblik – PRINCE2 og Agile
Giver et overblik hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra en agil synsvinkel.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?
Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 herunder principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet. Derudover vi kigger på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (Agile) som har indflydelse på hvad der er fleksibelt.

6 videoer – 66 min.

Del 2 - Agile og PRINCE2 Principper og Temaer

Agile og PRINCE2-principperne

Viser, at agilitet er helt kompatibelt med PRINCE2 principperne. Beskriver den rette adfærd som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2-temaerne
Undersøger hvordan PRINCE2 temaer tilpasses den agile måde at arbejde på.

Businesscase temaet
Forklarer hvordan agile koncepter eksempelvis Business Value er indarbejdet i Businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation
Beskriver arbejds-relationen imellem PRINCE2-roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet Kvalitet
Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer
Viser sammenhængen mellem PRINCE2-måden at planlægge på og den agile tilgang til planlægning med fokus på samarbejde og medindflydelse fra gruppen.

Risiko-temaet
Forklarer hvordan det agile mind-set virker sammen med traditionel PRINCE2 risikohåndtering.

Temaet ændringer
Beskriver hvordan PRINCE2 forandrings-håndtering virker i sammenhæng med de agile teknikker der benyttes til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet Fremdrift
Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

1

Del 3 - Agile og PRINCE2 processerne

Agile og PRINCE2-processerne

Introducerer hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt
Identificerer de agile teknikker der kan bruges i PRINCE2 faserne Start af et projekt og Initiering af et projekt.

Ledelse af et projekt
Understreger fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveranceteamet, så beslutninger kan tages uden unødig forsinkelse.

Styring af en fase
Beskriver forholdet imellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer
Dækker en lang række agile concepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, såsom Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækkes også forholdet imellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang
Beskriver hvordan agile koncepter såsom hyppige leverancer kan give den sikkerhed, som styregruppen leder efter ved afslutningen af en fase.

Afslutning af et projekt
Viser at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen Afslutning af et projekt i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø
Giver vejledning i hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

11 videoer – 73 min.

Del 4 - Agile fokusområder og værktøjer

Agilometeret

Forklarer det værktøj der benyttes til at vurdere det agile projektmiljø, for at kunne tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)
Forklarer hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig Kommunikation
Sætter fokus på værdien af god kommunikation for at opnå den fulde effekt af agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer
Viser hvordan projekter planlægges, så der tages behørigt højde for det agile koncept vedrørende hyppige leverancer.

Agile kontrakter
Udforsker forskellige måder at løse konflikter imellem traditionelle leverandørkontrakter, og agile leverancer, ved at anvende begreber så som MVP (Minimum viable product – Mindst mulige “levedygtige” produkt) og arbejdsbeskrivelser.

Andre værktøjer og retningslinjer (Appendix)
I forlængelse af bogens forskellige kapitler, findes der en række apendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.

9 videoer – 60 min.

Prøveeksamen

Struktur

  • Objektiv test
  • 50 spørgsmål som alle giver 1 muligt point
  • 30 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå – altså 60 % rigtige svar
  • 2½ times varighed (150 minutter).
  • Tillægstid 25 % hvis eksamenssproget ikke er dit modersmål.
  • Det er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2 Agile manual, men ikke andre hjælpemidler.

PRINCE2 Agile Practitioner eksamener kan tages på engelsk eller tysk.

Health Check

Hvad kan man bruge et Health Check til

Det fungerer på den måde, at Du bliver stillet en lang række spørgsmål omkring agilitet indenfor 4 forskellige områder: Adfærd, projektmiljøet, processerne og teknikker. Svarer man JA til spørsmålet opfylder man et delkrav til det at være og opføre sig agilt.

Når alle spørgsmålene er besvaret kommer der en udtagelse om det nuværede niveau i Din virksomhed / i dit projekt / i dit team.

Spørgsmålene skulle meget gerne øve bevistheden om, hvor I / Du er i forhold til den agile rejse. Resultatet af øvelsen er ikke så væsentlig. Har I brug for hjælp til at komme videre, så kan vi anbefale at I kigger på tilvalgs produkterne, hvor I har mulighed for at købe agile coach timer.

Af Jesper Hansen, Agil instruktør.

underviser

Thomas Pulawski, Akkrediterede træner i PRINCE2® & Change Management™.

Thomas har mere end 19 års erfaring. Han har arbejdet som projektleder, programleder, samt generel afdelingsledelse primært indenfor IT branchen. Underviser primært i Change Management & PRINCE2®.

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb e-learning kursus her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.