Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Scrum Product Owner™

Scrum Product Owner™ er til dig, som skal sikre at udviklingen passer til forretningens behov

Scrum Product Ownerens rolle er at styre releases og maksimere den forretningsmæssige værdi i projektet. Kurset hjælper deltagerne med at udvikle og konsolidere deres forståelse af, hvad der driver værdi fra deres produkter – fra styring af interessenter til at release planlægning og leverance.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet Scrum Product Owner™ inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvad får du

Det kommer du til at lære…

✔  Hvordan man tænker og arbejder i agile projekter.

✔  Scrum koncepterne og opnå en forståelse for anvendelse.

✔  Din rolle som Scrum Product Owner og de øvrige roller inden for Scrum.

✔  Hvordan du som Product Owner ” Voice of the costumer” navigere i et agilt projekt.

✔  Hvad der driver værdi fra jeres produkter – fra styring af interessenter til release, planlægning og leverance.

Beskrivelse

Scrum Product Ownerens rolle er at styre releases og maksimere den forretningsmæssige værdi i projektet. Kurset hjælper deltagerne med at udvikle og konsolidere deres forståelse af, hvad der driver værdi fra deres produkter – fra styring af interessenter til at release planlægning og leverance.

Målet med kurset

Scrum Product Owner kurset gør dig i stand til at varetage Scrum Product Owner rollen i professionel sammenhæng. Den giver dig samtidig den internationalt anerkendte certificering Scrum Product Owner Certified.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

KURSUSINDHOLD - Agile og Scrum overblik

Agile og Scrum overblik
Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv”. Der er rigtig mange Buzz Words omkring “Agile”: Agile Approach, Agile Methodology, Agile teams, Scrum etc. Dette afsnit giver en forklaring på, hvad Agile er, og hvad det vil sige at være “adaptiv”.

Introduktion
Grundregler for kurset, målsætninger, udbytte og en beskrivelse af de læringsmetoder der bliver anvendt i kurset. Der gives tillige et overblik over, hvilke andre kurser der udbydes, ligesom eksamensvilkårene kort bliver gennemgået. Hvis man vil vide mere om eksamen, gå til selve menupunktet “Eksamen”.

Agile overblik
Agilitet er vores evne til skabe og reagere på ændringer med henblik på øge produktiviteten i et udfordrende arbejdsmiljø.

Agile Manifest
Hele grundtanken omkring det at arbejde agilt er beskrevet i det agile Manifest som punkt for punkt er gennemgået.

Agile metoder
Agile blev ikke udviklet på én enkelt dag. Projekt vandfaldsmodellen har ved flere lejligheder vist sig at være utilstrækkelig. Adaptive projektledelse giver mere dynamik, fleksibilitet og mulighed for, at man kan reagere på ændringer på en helt ny måde.

Scrum overblik
Scrum er den mest populære agile metode i verden. I dette afsnit får du et hurtigt overblik over de forskellige komponenter, som består af 6 Aspekter, 6 Principper og 19 processer.

5 videoer – 72 min.

 

 

Scrum Roller

Med “Core Roles” mener vi på dansk at have en nøglerolle. “Non Core Roles” er, hvad der svarer til projektets interessenter. Ligesom i alle andre projektmodeller afhænger et Scrum projekts succes ofte af evnen til at håndtere projektets interessenter. En undervurderet diciplin også her i Scrum. Også i Scrum projekter vil det være at foretrække at lave en egentlig interessentanalyse.

5 videoer – 36 min.

Få en forsmag
Product Owner
Product Owner er en “Core Role” og projektets beslutningstager. Ofte kaldet “Voice of the Customer”.

Scrum Master
Scrum Master er en “Core Role”. Rollen er baseret på konceptet en “Servant Role” – altså en slags tjener for de øvrige Scrum deltagere.

Scrum Team
Scrum Team er en “Core Role”. Teamet har ansvaret for at alle krav er forstået og leveret efter aftale til Product Owner. I Scrum er teamet “self-organized”.

Non-core Roles
Er de roller som ikke er en del af den daglige drift, men de er alle vigtige interessenter i forhold til de agile projekter. Af None Core-roller kan nævnes: Kunder, brugere, sponsorer, leverandører og Scrum Guidance Body.

 

Scrum Faser

Faserne minder meget om dem, vi kender i almindelige vandfalds-projekter. Den helt store forskel er, at alle faser gennemføres i forbindelse med et enkelt sprint (normalt 2-4 ugers varighed), hvilket i princippet betyder, at der skal leveres produkter klar til aflevering til kunden umiddelbart efter hvert sprint. På den måde bringes alle processer i spil, og alle integrationspunkter bliver testet i forhold til den faktiske situation. Problemer og risici bliver af samme årsag identificeret i starten af projektet, hvilket er med til at spare værdifuld tid og penge.

20 videoer – 64 min.

Initiate
Den første fase i et Scrum Projekt er Initiate Phase, hvor følgende processer er repræsenteret: Create Project Vision, Identify Scrum Master, Identify stakeholders, Form Scrum Team, Develop Epic(s), Create Product Backlog og Conduct Release Planning.

Plan and Estimate
Som en del af denne fase er Scrum Teamet involveret i følgende processer: Creates, approves, estimates and commits user stories, creates and estimates tasks og creates the Sprint Backlog

Implement
I implementeringsfasen eksekveres der opgaver med henblik på at levere de forventede produkter. Følgende faser er involveret: Creation deliverables, Conduction Daily Standup Meeting, Groom Prioritized Product Backlog.

Review and Retrospect
Omhandler review af leverancer i forhold til kunden, men også review i forhold til teamet. At kigge tilbage, på hvad vi har lært, er en af grundelementerne i hele den Agile tankegang. Fasen involverer følgende processer: Convene Scrum of Scrums, Demonstrate and validate Sprint, Retrospect Sprint.

Release
Fokus på accept af leverancen til kunden herunder sikre at viden bliver opsamlet, dokumenteret og evt. genbrugt i et nyt agilt projekt. Fasen omhandler følgende processer: Ship Deliverables og Retrospect Project.

Importance of Value

Faserne minder meget om dem, vi kender i almindelige vandfalds-projekter. Den helt store forskel er, at alle faser gennemføres i forbindelse med et enkelt sprint (normalt 2-4 ugers varighed), hvilket i princippet betyder, at der skal leveres produkter klar til aflevering til kunden umiddelbart efter hvert sprint. På den måde bringes alle processer i spil, og alle integrationspunkter bliver testet i forhold til den faktiske situation. Problemer og risici bliver af samme årsag identificeret i starten af projektet, hvilket er med til at spare værdifuld tid og penge.

4 videoer – 20 min.

Value driven delivery
Forstår betydningen af at have en god business case. Tilegner sig nok viden, således at det er muligt at analysere og udfordre en business case.

Risk Management
Er i stand til at påtage sig ansvaret for at håndtere risici i et Scrum projekt. I særdeleshed kender til processen fra idé til sprint backlog.

Change Management
Forstår afvejningen mellem at være fleksibel og i kontrol. Forstår rollen i detaljer i forhold til at gennemføre change processen i et Scrum projekt.

Quality Management
Kender til de metoder der sikre at kvalitetsmålene sikres i løbet af hele projektet. Forstår det ansvar der påhviler Product Owner i forbindelse med håndteringen af kvalitet.

Skalering af Scrum

Mange har den opfattelse, at Scrum kun er for små ukomplicerede projekter. Det er ikke sandt – Scrum kan sagtens skaleres op i forhold til programmer eller store projekter.

Overgang til Scrum
Eftersom Scrum i sin projekttilgang er markant anderledes end den traditionelle måde at køre projekter på, er det naturligvis interessant at se på, hvordan man kan komme igang. Enten kan man vælge Top Down eller Bottom up.

2 videoer – 26 min.

Test dig selv

Praktisk viden omkring diverse test

Alle test er på engelsk, da eksamen også er på engelsk
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning

Case Study

Case-arbejde er et vigtigt element for Mentorix, når vi taler om e-læring eller distancelæring. Som oftest er e-læringe envejs kommunikaiton, hvor kursisten spiller en passiv rolle, forstået på den måde, at Du lytter, læser, iagttager med henblik på at forstå pensum.

Vi vil gerne løfte undervisningen til et nyt niveau, hvor Kursisten spiller en mere aktiv rolle, og her Case-arbejde et godt redskab.

Under Case-arbejde er det meningen, at kursisten forsøger at løse faktiske opgaver ved at bruge den nye viden. Med andre ord, så træner vi det at være Product Owner, så man øger muligheden for en god start som Product Owner. For hver opgave vil der være mulighed for at se, hvordan andre har løst opgaverne.

Underviser

Jesper Hansen, Akkrediterede træner i scrum® 

Jesper er certificeret projektleder internt i General Electric og Capgemini samt eksternt certificeret inden for Scrum™, PRINCE2®, MSP®, AgilePM® og IPMA. Han har 10 års erfaring med fuldtids projekt- og programledelse inden for flere forskellige brancher: det offentlige, forsikring, instrumentudvikling, Liv & Pension, finans og produktudvikling. Underviser primært i Scrum™ og AgilePM®.

Læs mere på Linkedin

Afholdelsessteder

Scrum Product Owner™ - E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning kursus her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.