Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

MSP® Practitioner

Lær at håndtere og lede komplekse forandringer

MSP® (Managing Successful Programs) er et internationalt rammeværk til håndtering og ledelse af komplekse forandringsinitiativer, der er opdelt i en række mindre projekter – programledelse. Nøglen til at levere succesfulde programmer til tiden og indenfor budgettet er solid og god ledelse – MSP® er en af verdens mest udbredte og anerkendte metoder til netop det. Baseret på Best Practice erfaringer er MSP® er designet til let at kunne tilpasses individuelt til forskellige behov og omstændigheder.

Rækkefølgen
Første trin af uddannelsen hedder MSP® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

Andet trin er MSP® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. MSP Practitioner kan tages som et online kursus på engelsk.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet MSP® Practitioner inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

MSP® Practitioner kurset er være relevant for personer, der er involveret i at lede, styre, støtte og levere programmer. Det kan f.eks. være programledere, programejere, forandringsledere samt medarbejdere i program- og porteføljekontorer.

Hvad får du

Det kommer du til at lære…

  • ✔  At benytte de anbefalede metoder og værktøjer til at styre og levere et forandringsprogram
  • ✔  De forskellige typer af programmer og hvilken tilgang der fungerer bedst, i de forskellige arbejdsmiljøer.
  • ✔  At anvende MSP-vejledningen i et relativt ukompliceret program i et miljø, der bruger MSP®.
  • ✔ At anvende vejledningen til dit eget arbejde og dermed fungere som et informeret medlem af et programlederteam

 

Forudsætninger
Forudsætningen for at deltage i kurset er, at du er igang med eller har bestået MSP® Foundation. Inden du går til eksamen skal du dog have bestået MSP® Foundation.

Beskrivelse af kursusindhold - Del 1

Principper for indledning og programstyring

Introduktion

MSP repræsenterer gennemprøvet god praksis inden for programstyring med succes med at levere transformationsændringer, hentet fra erfaringerne fra både den offentlige og den private sektor.

7 MSP®-principper
Programstyringsprincipperne er: Forblive på linje med virksomhedsstrategi, føre ændringer, forestille sig og kommunikere en bedre fremtid, fokusere på fordelene og truslerne mod dem, tilføje værdi, designe og levere en sammenhængende kapacitet og lære af erfaring.

Ekstra materiale
5 videoer – 15 min.

Del 2 - The governance themes Regeringstemaer

Regeringstemaer – Oversigt
Denne session dækker oversigten over MSP-styringstemaer og de vigtigste roller og ansvar.

Programorganisation
Etablering af en klar og effektiv organisation er afgørende for programmets succes. At sikre, at programorganisationen opfylder programmets behov, er en løbende opgave og ikke kan undgås.

Vision
En vision er et billede af en bedre fremtid. I MSP er det grundlaget for programmets resultater og leverede fordele.

Lederskab og interessent
Interessentinddragelse og ledelse er kritisk for ethvert program; ændring kræver effektivt lederskab. MSP understreger behovet for ikke kun at identificere og kommunikere med interessenter, men også levere analyseværktøjer til at skabe større forståelse af deres behov, opfattelse og prioriteter.

Fordele Management
Styring af fordele er kernen i programstyring; programmer er primært drevet af behovet for at levere fordele. Det er imidlertid sandsynligt, at programmet vil have nogle negative virkninger såvel som forbedringer.

Blueprints Design & levering
Programmets visionerklæring giver tidlige og værdifulde oplysninger som en beskrivelse af de ønskede resultater i kundefokuserede termer. Dette skal udvides og udvikles til en plan. Det er planen, der giver et brugbart grundlag for modellering af fordele og design af projektdossieret.

Planlægning og kontrol
Udarbejdelsen af ​​programplanen involverer: Behandling af store mængder information, omfattende høring og opbygning af planen. Programstyring giver understøttende aktiviteter og processer, der kører gennem programmets livscyklus for at: Forfine og forbedre levering, minimere virkningen af ​​tvetydighed, bringe sikkerhed hvor det er muligt og retfærdiggøre programmets fortsættelse.

Forretningssagen
Business case beskriver effektivt, hvad værdien er for sponsororganisationen ud fra programmets resultater. Håndtering af business case handler om at sikre, at balancen mellem fordele, omkostninger, tidsplaner og risici optimeres gennem hele programmet.

Risiko- og problemstyring
Succesfuld programstyring har i kernen behovet for både at styre og tolerere usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Risiko- og problemstyring er værktøjer til at opnå dette.

Kvalitets- og forsikringsstyring
Formålet med kvalitets- og sikkerhedsstyring er at sikre, at alle ledelsesaspekter af programmet fungerer korrekt, og at det forbliver på mål for at nå sit mål.

33 videoer – 151 min.

Del 3 - The transformational flow

Oversigt over transformationsstrøm
Introduktion til seks processer i transformationsstrømmen.

Identificering af et program
Typisk en kort proces, måske kun tager et par uger eller mindre, hvilket omdanner ideen til et håndgribeligt forretningsidé.

Definition af et program
Giver grundlaget for at beslutte, om man skal fortsætte med programmet eller ej.

Håndtering af trancheerne
Formålet med denne proces er at implementere de definerede styringsstrategier for programstyring for programmet, sikre, at kapacitetsleveringen er tilpasset organisationens strategiske retning og at muliggøre frigivelse af fordele.

Leverer kapaciteten
Dækker aktiviteterne til koordinering og styring af projektlevering i henhold til programplanen.

At realisere fordelene
Formålet med denne proces er at styre fordelene fra deres første identifikation til deres vellykkede realisering.

Lukker et program
Formålet med denne proces er at sikre slutmålet om formelt at anerkende, at programmet er afsluttet.

9 videoer – 80 min.

Eksamensforberedelse
Den videobaserede øvelse er baseret på en dyrebar prøveeksamen. Du kan få et fantastisk resultat ved at afslutte øvelsen og se begrundelsen bag svarene fra træneren.

23 videoer – 179 min.

Eksamensforberedelse

Den videobaserede øvelse er baseret på en dyrebar prøveeksamen. Du kan få et fantastisk resultat ved at afslutte øvelsen og se begrundelsen bag svarene fra træneren.

Målgruppe

MSP® Practitioner kurset er være relevant for personer, der er involveret i at lede, styre, støtte og levere programmer. Det kan f.eks. være programledere, programejere, forandringsledere samt medarbejdere i program- og porteføljekontorer.

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning forløb her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.