Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Personlig Power 2

Få indsigt i dig selv og stå stærkere

I stræben efter øget personlig power skal man først og fremmest gribe ind i sig selv. Vores tanker påvirker vores handlinger og dermed vores resultater. For at opnå maksimal personlig power er det afgørende, at man kan kontrollere sit sind. Ved hjælp af den rette træning og de rette værktøjer, kan man identificere sine negative og begrænsende tanker og fokusere sin underbevidsthed, så man ser verden og sine udfordringer fra et nyt og positivt perspektiv. Med et boost til sin personlige power vil man med det samme styrke sin gennemslagskraft, livsglæde, motivation og sin evne til at nå nye mål. Virksomheden vil få glæden af en langt mere effektiv og målrettet person, og også privat vil medarbejderen opleve langt større tilfredshed.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Alle, der har deltaget på Personlig Power 1 og som gerne vil videreudvikle deres personlige potentiale og lære nye teknikker til at forandre uhensigtsmæssig adfærd.

Kursusindhold

Sindets opbygning

 • Forstå, hvordan positive og negative tankemønstre opstår
 • Stimulus/respons versus det analytiske/rationelle
 • Det ubevidste, førbevidste og bevidste

Forståelse for sindets opbygning er en forudsætning for at forstå dig selv

Oplevelser og lagring i sindet

 • Grand Tour
 • Mentale billeder og ladning
 • Afladning af hændelser

Dine oplevelser lades og aflades i din bevidsthed

Emnekædeanalyse

 • Arbejdet med hændelser og oplevelser
 • Lær, hvordan du opnår fornyet livsenergi
 • Forandring og forankring

Livsenergi skabes gennem din mentale bearbejdning af dine oplevelser og udfordringer

Postulater

 • Postulaters betydning og mentale blokeringer
 • Forstå hensigten bag postulater og modpostulater
 • Anvendelse af POKAL-metoden

Vores virkelighed er baseret på postulater

Retfærdiggørelser og undskyldninger

 • Forstå hensigten bag retfærdiggørelser og undskyldninger
 • Forstå, hvor og hvornår de opstår
 • Lær at identificere deres kendetegn

Fokusér på løsninger frem for problemer

Opmærksomhed og anerkendelse

 • Lær at motivere dig selv og dem omkring dig
 • Få et klart indblik i din personlige anerkendelsesprofil
 • Lær, hvordan du kan anvende anerkendelse af dig selv og andre

Brug anerkendelse som konstruktivt motivationsmiddel

Nuets kraft

 • Princippet om ”no mind”
 • Nuets og sindets domæne
 • Lær at være mere til stede

Få det bedste ud af fremtiden ved at præstere i nuet

Lykkens psykologi

 • Opnå større tilfredshed med dit liv
 • Nydelse, engagement og mening
 • Lykkens betydning – på individuelt og socialt niveau

En positiv sindstilstand er den bedste drivkraft bag enhver handling

Personlig målsætning

 • Æreskodeks for Personlig Power
 • Fra tanke til resultat
 • Mine motiverende mål samt fastholdelse og opnåelse af disse

Tag ansvar, og hav modet og viljen til at nå dine målsætninger

Dit udbytte

Som deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, med:

 • Får det optimale ud af sit potentiale gennem målrettet arbejde med sine styrker og svagheder
 • Har større overblik og vil kunne motivere sig selv og sine omgivelser bedre
 • Har større forståelse for andres handlemåder og adfærd
 • Er bedre til at kommunikere og samarbejde med alle typer mennesker

Metode

Kurset er kursist orienteret og der vil blive taget udgangspunkt i de erfaringer deltagerne har gjort sig siden deltagelse i Personlig Power. Kurset vil være en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.

Praktisk information

Kurset afholdes som internatnatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
2. dag kl. 09:00 – kl. 20:00*)
3. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.