Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Personlig Power 3

Opnå en stærk styring af dit eget liv, øget gennemslagskraft og fornyet livsglæde

Hvis du har deltaget på Personlig Power 1 og 2 ved du allerede, at de største forhindringer i livet ofte er dem, vi stiller i vejen for os selv. Vi sætter personlige mål, men rummer også selv de undskyldninger, der forhindrer os i at nå dem. Personlig Power 3 er bygget på tidligere kursisters feedback og ønsker fra Personlig Power 1 og 2. Det er en skræddersyet fortsættelse og udbyggelse af de tidligere forløb, og her vil man få mulighed for at arbejde endnu mere i dybden med tidligere koncepter, samt få udvidet sin viden gennem introduktionen til nye aspekter inden for arbejdet med sit sind, og udviklingen af sin personlige power. Kurset rummer også en personlighedstest (Enneagrammet), der vil blive inddraget i kursusforløbet, til perspektivering ud fra forskellige personlighedstyper og deres opfattelse af virkeligheden. Målet er at opnå stærk styring af sit eget liv, øget gennemslagskraft, fornyet livsglæde og unik evne til at nå sine mål. Virksomheden vil mærke en motiveret, effektiv og målrettet medarbejder. Privat vil medarbejderne opleve øget kontrol over sit eget liv, tilfredshed og overskud.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Alle, der har deltaget på Personlig Power 2, og som gerne vil videreudvikle sit personlige potentiale og lære nye teknikker til at ændre uhensigtsmæssig adfærd/tanker og fremme en positiv indstilling.

Kursusindhold

Gøren, Væren og Haven

 • Livets tre grundtilstande (eksistensformer)
 • Forstå hvordan identitet, funktion og produkt hænger sammen
 • Evnen til at være til stede, der hvor man er

En fuldbyrdet tilværelse kræver fokus på alle livets tre grundtilstande

Spændingsfeltet i skabelse

 • Fra non-eksistens til power
 • Forstå forvirringens anatomi (spændingsfeltet i skabelse)
 • Lær at tænke i skabende baner og styrk din mentale sundhed

At være skabende betyder at tænke positivt

De psykologiske spil

 • Aktør eller offer
 • Opnå ny livsenergi gennem virkeliggørelsen af dine drømme og ideer
 • Forandring og forankring

De psykologiske spil betinges af din holdning til hvad der sker

Håndtering af sindet

 • Lær at forankre positive overbevisninger
 • Forstå hvor du udnytter de emotionelle resurser optimalt
 • Lær at skabe forbindelse mellem sindets analytiske og responsive side

Forstå virkningen af dine følelsesmæssige reaktioner, så du kan anvende dem positivt

Menneskekendskab (ego vs. andre)

 • Hvorfor vi oplever situationer forskelligt
 • Forstå hvad der motiverer andre
 • Dine og andres reaktionsmønstre når I er i grøn, gul eller rød zone

Opnå win-win situationer gennem din forståelse af andre

Menneskekendskab (ego)

 • Kend dine værdier og forstå hvordan de kommer til udtryk
 • Identificér dine stressfaktorer
 • Forstå hvordan du styrker din positive udvikling

Øget selvindsigt styrker dine udviklingsmuligheder

Dit udbytte

Som deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, med:

 • Har øget selvindsigt og motivation og arbejder målrettet med at udnytte sit fulde potentiale
 • Har dybere forståelse for sine egne og andres reaktionsmønstre og adfærd
 • Er bedre til at kommunikere og samarbejde med alle typer mennesker

Metode

Kurset er kursist orienteret og der vil blive taget udgangspunkt i de erfaringer deltagerne har gjort sig siden deltagelse i Personlig Power. Kurset vil være en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.

Praktisk information

Kurset afholdes som internatnatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
2. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.