Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Personlig effektivitet

Få et bedre overblik og overskud i hverdagen

Tid er en knap ressource og mange mennesker oplever udfordringer med at nå deres opgaver i dagligdagen. Der er dog hjælp at hente, for med de rigtige værktøjer samt en øget bevidsthed om tid vil overblikket kunne bevares, og arbejdsopgaver udføres mere effektivt. På kurset i personlig effektivitet får du lavet en profil over din effektivitet, som giver dig svaret på, hvor dine vigtige udviklingspunkter ligger. Derudover vil du lære teknikker til strukturering, prioritering og planlægning af dit arbejde. Dette vil blandt andet styrke din evne til at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere dine mails, personlige kontakter og kalender, så du kan udnytte din tid optimalt i enhver kontekst. En bedre indsigt i personlig effektivitet vil smitte positivt af på både dit overskud og din arbejdsglæde.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Målgruppen for dette kursus i personlig effektivitet omfatter alle, som i deres dagligdag oplever, at de har for travlt, at de gerne vil være i stand til at nå mere, eller at de vil have mere plads til udvikling samt nye eller yderligere arbejdsopgaver. Uanset din jobfunktion og dine ansvarsområder; hvis du ønsker fornyet inspiration og værktøjer, der vil gøre din dagligdag lettere, så vil dette kursus være til stor gavn for dig.

Kursusindhold

Din indstilling til din brug af tid

 • Hvad har du indflydelse på?
 • Hvad kan være nødvendigt at affinde sig med?
 • Påvirkning internt og eksternt – den proaktive/reaktive indstilling

Sæt de rette mål

 • Lær hvordan du bruger dine målsætninger optimalt
 • Identificér hvornår og hvorfor det ikke altid går som forventet
 • Praktisk træning igennem øvelser

Sådan prioriterer du korrekt

 • Hvad danner grundlaget for dine prioriteringer?
 • Hvilke forventninger har andre til dine prioriteringer
 • Eisenhower-modellen – løbende behandling af dine prioriteringer

Indsigt i dit tidsforbrug igennem analyse

 • Skab øget bevidsthed om og overblik over dit eget tidsforbrug
 • Identificér, hvordan du kan reducere dit tidsforbrug
 • Effektiv tidslog på dit tidsforbrug ift. opgaver, pauser, afbrydelser m.m.

Den gode planlægning

 • Realistisk tidsallokering og deadlines
 • Skab mulighed for at være fleksibel
 • God strukturering er en væsentlig del af dit arbejde

Optimal tidsplanlægning

 • Det effektive tidsbudget
 • Kalendersystemer – sådan bruges de bedst
 • Hver opgave skal tildeles et påbegyndelses- og afslutningstidspunkt

Effektiv håndtering af afbrydelser

 • Indsigt i modellen Savtak
 • Inkludér potentielle afbrydelser i din planlægning
 • Konstruktiv indstilling til afbrydelser

Det effektive møde

 • Guide til god struktur på mødet
 • God forberedelse resulterer i gode møder
 • Alternative tilgange til møder med stor effekt

Håndtering af mails og information

 • Fra løse mails og informationer til konkrete arbejdsopgaver
 • Automatisk sortering af mails
 • Fire tips til løsninger for din mailhåndtering

Ideel delegering

 • Hvad skal uddelegeres, og hvad skal ikke?
 • God delegering hvad enten du er leder eller ej
 • Otte tips til effektiv uddelegering af opgaver

Udskydelse eller ej?

 • Hvornår må du udskyde en opgave
 • Retningslinjer for dine udskydelser
 • Sådan kan du undgå udskydelser

Det effektive team

 • Identificér dit teams styrker og svagheder
 • Definér de mulige faldgruber ift. den interne effektivitet
 • Optimalt samarbejde – løft i flok

Implementering i dagligdagen

 • Målrettet handlingsplan – tydelige udviklingsmål og hvordan du får dem implementeret

Dit udbytte

Når du deltager på kurset Personlig effektivitet får du konkrete redskaber til optimal udnyttelse af din egen tid og ressourcer. Du vil lære at håndtere afbrydelser og prioritere dine opgaver, så du kan frigøre ekstra tid til at fuldføre de vigtigste arbejdsopgaver. Du vil gennem din Personlige Effektivitetsprofil blive bevidst omkring dine indsatsområder, så du kan arbejde struktureret mod at opnå en mere effektiv dagligdag med øget overskud.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder der:

 • Har fokus på sin tidsudnyttelse og effektivitet
 • Har fornyet inspiration og motivation til arbejdsopgaverne
 • Har en øget indsigt i sine egne styrker og udviklingspotentiale
 • Har større fokus på hvordan han/hun udnytter sin tid bedst muligt
 • Har evnen til at skabe tid og overskud til at nå sine opgaver og målsætninger
 • Har evnen til at skabe resultater med større personligt overskud og overblik
 • Ved tilkøb af certificering: Muligheden for at udvikle dine medarbejdere til at skabe øget effektivitet og bedre arbejdsvaner

Metode

Kurset i personlig effektivitet er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Foretages tilkøb af certificering, vil denne session blive aftalt individuelt.

Praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09.00 – kl.16.30
2. dag kl. 09.00 – kl.16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.