Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

MoP® Foundation

Forstå gevinsten ved at anvende porteføljestyring

MoP® (Management of Portfolios) er en internationalt anerkendt tilgang til porteføljeledelse, som giver dig metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forbindelser med porteføljeledelse. MoP® hjælper virksomheder med at besvare det fundamentale spørgsmål: er vi sikre på, at denne investering er den rette for os, og hvordan vil den bidrage til vores strategiske mål? Formålet er at sikre, at det er de rigtige initiativer, der gennemføres.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet MoP® Foundation inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

Kurset er målrettet dig der har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du kan være en leder i virksomheden med kobling til det strategiske niveau, eller du varetager en ledelsessupport funktion eller måske er du en del af et projektportefølje kontors support funktion, der kræver et detaljeret indblik, i de forskellige aspekter, af en porteføljestyring som disciplin.

Hvad får du

Det kommer du til at lære…

✔  Metoder og værktøjer til styring af fremdrift, ressourcer, økonomi, risici og afhængigheder i forb. med porteføljeledelse.

✔  Hvordan du samler et overblik over hele porteføljen.

✔  Hvordan du vurderer og prioriterer.

✔  Hvilke projekter der skal igangsættes.

✔  Hvordan du løbende holder øje med, at balancen i projektporteføljen er den rigtige.

Forudsætninger
Der er ingen forudsætninger for dette kursus.

Målet med kurset

Med kursus og certificering i MoP® lærer du de nødvendige metoder og processer, der skal til i den daglige styring af virksomhedens projektportefølje. Du får indsigt i hvordan porteføljestyring samler og styrer alle virksomhedens igangværende initiativer der kører som programmer og projekter, og i hvordan du kan flette forandringsledelsen ind i disse initiativer for at skabe succes.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Introduktion

Dette kapitel giver dig en introduktion til kurset og hvem der er målgruppen. Den beskriver hvad porteføljestyring er, og hvordan det passer ind i resten af de best practice metoder, der anvendes i en virksomhed. Til sidst forklares, hvad man ikke skal forvente af porteføljestyring.

1 video – 3 min.

Hvad er porteføljemanagement?

Du får et overblik over porteføljestyrings-modellen, som danner grundlaget for resten af kurset. Vi giver dig fordelene ved at arbejde med porteføljeledelse.

1 video – 9 min.

Den strategiske og organisatoriske kontekst

Vi starter med at diskutere den tilgang du vælger til porteføljeledelse og at det er vigtigt, at overveje den organisatoriske sammenhæng, som I vil implementere porteføljeledelse i.

Vi fortsætter med at forklare porteføljeledelses-modellen, hvor forandringer og BAU skal balanceres. Så kigger vi på sammenhængen mellem strategisk planlægning og porteføljeledelse, og derefter på porteføljeledelse og dens relationer til andre funktioner og afdelinger i virksomheden.

Til sidst i videoen kigger vi på de overvejelser, som I kan gøre jer omkring jeres virksomheds behov for et projektkontor, og de snitflader som et projektkontor vil have i jeres virksomhed, hvis I vælger at oprette et sådan projektkontor.

1 video – 11 min.

Principper for porteføljeledelse

Beskrivelse af principper, processer og teknikker til effektiv styring af fordele (gevinster) og realisering i et forandringsinitiativ.

Principle 1: Senior management commitment

Accept eller godkendelse fra den øverste ledelse

Principle 2 : Governance alignment

Enighed om roller og ansvar

Principle 3 : Strategy alignment

Afstemning af strategien

Principle 4 : Portfolio office

Porteføljekontor

Principle 5 : Energized change culture

Energidrevet forandringskultur

6 videoer – 20 min.

Cyklus for porteføljeledelse

I dette afsnit gennemgår vi de to porteføljeledelses-cyklusser og forklarer, hvordan de påvirker hinanden. Vi diskuterer tilgange til, hvordan man kan implementere porteføljeledelse i organisationen, og hvordan organisationens energiniveau spiller en vigtig rolle i implementeringen af porteføljeledelse. Til sidst taler vi om, hvilke metoder man kan benytte for at påvirke det eksisterende energiniveau i organisationen.

1 videoer – 9 min.

Definitionen af en porteføljecyklus

Vi starter med at beskrive hvad Definitions-cyklussen indeholder – nemlig de fem praksisser, som vi går i dybden med efterfølgende. Vi afrunder denne video med at forklare formålet med definitions-cyklussen.

Øvelse 1: Forstå

Formålet med FORSTÅ er at få overblik og gennemsigtighed over, hvad der er i portefølgen.

Øvelse 2: Kategorisér

Formålet med KATAGORISER, er at gøre det lettere for ledende beslutningstagere at forstå sammensætningen i porteføljen.

Øvelse 3: Prioritér

Formålet med PRIORITER, er at hjælpe ledelsen med at prioritere initiativerne ud fra betydningsfuldhed, vigtighed, fordele, ressourcer og risiko. (Fordele vil typisk være økonomiske fordele)

Øvelse 4: Balancér

Formålet med BALANCE, er at sikre en ordentlig balance mellem de prioriterede initiativer med hensyn til timing, forretningseffekt, dækning af strategiske objekter mv.

Øvelse 5: Planlæg

Formålet med PLAN, er at indsamle oplysninger og at opbygge en porteføljestrategi og leveringsplan, der skal godkendes af Portfolio direktion group. (Investment committee)

6 videoer – 50 min.

Levering i en porteføljecyklus

Vi starter med at beskrive hvad Definitions-cyklussen indeholder – nemlig de fem praksisser, som vi går i dybden med efterfølgende. Vi afrunder denne video med at forklare formålet med definitions-cyklussen.

Øvelse 6: Ledelseskontrol

Formålet er at sikre, at fremskridt på individuel og porteføljeniveau regelmæssigt overvåges mod baseline. Dette hjælper med at sikre, at leveringen forbliver på rette spor, og at porteføljen fortsat er strategisk tilpasset.

Øvelse 7: Håndtering af fordelene

Formålet er at klarlægge og håndtere de fordele der bliver skabt af en portefølge. Vi sikrer på den måde den bedste udnyttelse af de tilgængelige ressourcer med henblik på at øge den operationelle produktivitet, hvilket øger muligheden for at de strategiske mål bliver mødt.

Øvelse 8: Økonomistyring

Formålet er at sikre at alle processer og principper er afstemt i forhold til FINANCIAL MANAGEMENT CYCLE og at de økonomiske overvejelser udgør et centralt element i alle beslutninger, der reagerer på initiativer og igangværende forslag både på individuelt og på kollektivt plan.

Øvelse 9: Risikohåndtering

Formålet er at sikre en konsistent og effektiv håndtering af de risici der bliver løftet op som portefølgerisici. Det gælder både på det individuelle- og kollektive plan. Det er afgørende vigtigt at levere alle leverancer i forhold til forandringen af en portefølge, da man ellers ikke er i stand til at opnå de ønskede værdier i forhold til organisationens strategi.

Øvelse 10: Interessentinvolvering

Formålet er at levere en koordineret tilgang til interessenthåndtering og kommunikation for at sikre:
– kundernes behov er identificeret og håndteret
– Interessentsupport således at mål blive nået. Support vil normalt bestå af møder og anden form for involvering.

Øvelse 11: Organisationsstruktur

Formålet er at sikre gennemsigtighed omkring de beslutninger der bliver truffet, hvor, hvornår og hvilke kriterier er blevet anvendt.

Øvelse 12: Ressourcehåndtering

Formålet er at finde en måde hvorpå vi bedre kan forstå og håndtere mængden af ressourcer tilgængeligt i en portefølge.

8 videoer – 70 min.

underviser

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m. Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer. Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning kursus her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.