Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Change Management

Forstå de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter i forandringsledelse

I en verden der ændrer sig hurtigere end nogensinde før, er det virksomhedens evne til at tilpasse sig, der er afgørende for dens overlevelse. For at følge med den buldrende udvikling vil det i nogle tilfælde være nødvendigt for virksomheden at gennemføre dramatiske ændringer i organisationen som eksempelvis sammenlægninger, nedskæringer, opjusteringer osv. Store ændringer kan dog også medføre store bekymringer fra personer berørt af ændringerne, og det forudsætter, at de relevante ledere har de rette værktøjer til at håndtere bl.a. usikkerheden blandt og tilpasningsevnen hos deres medarbejdere. Med dette kursus i forandringsledelse får du alle disse værktøjer, så du kan forestå succesfulde forandringsprocesser i både større og mindre organisationer.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Udbyder:

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset i forandringsledelse er for alle, der arbejder med implementering af forandringsprocessor eller -projekter, uanset hvor store eller små de måtte være. Kurset henvender sig til ledere og projektledere, der ønsker nye indgangsvinkler til forandringsprocesser og bedre forudsætninger for at lykkes med dem.

Kurset er desuden yderst relevant for nye ledere, det i forvejen besidder grundlæggende lederredskaber og ønsker at stå endnu stærkere i en foranderlig verden. Du vil tilegne dig de gældende principper og best practices, så du er klædt på til at kunne håndtere et forandringsprojekt fra start til slut, og du vil vide nøjagtigt, hvordan du arbejder trygt og sikkert med forandringsledelse; både for din egen og for andres skyld.

Kursusindhold

Forståelse for forandringsprocessen

 • Arbejd effektivt med forandringsprocessens fire faser
 • Darwins teori om tilpasning og dens relevans
 • Hvilke lektier kan vi lære af historiens største ledere?
 • Grundlaget for håndtering af forandringer er bearbejdning af holdninger

Tilpasning til en foranderlig hverdag.

 • Forberedelse til fremtiden: De tre muligheder
 • Den enkelte har et ansvar, men også flere muligheder
 • Succesoplevelser og praktiske øvelser ift. fleksibilitet

Platformen brænder

 • Sikring af succesfulde forandringer gennem Kotters otte trin
 • Vend den enkeltes stille accept til reelt engagement
 • Optimal udnyttelse af en brændende platform

Forandringsprocesser

 • Indsigt i den nødvendige forståelsesproces
 • Maksimér udbyttet af den faglige proces
 • Gør acceptprocessen gnidningsfri

Typiske forhindringer og udfordringer i forandringsprocessen

 • Arbejd effektivt med modstand mod forandring
 • Hvilke vanskeligheder du risikerer at opleve
 • Kendskab til de otte fejl som er svære at undgå

Tydeliggør visionen, og få budskabet ud

 • Gør din vision overskuelig og forståelig for alle
 • Sådan arbejder du effektivt med motivation
 • 6 krav visionen skal overholde

Den anerkendende ledelsesstil

 • Appreciative Inquiry – muligheder frem for begrænsninger
 • Hvad er anerkendende ledelse – David L. Cooperiders bud
 • Succes og resultater skabes af mennesker
 • Lad dine medarbejdere opfylde deres potentiale

Skab en effektiv teamprofil

 • Forandringslederens fire indfaldsvinkler og deres brug
 • Brug af Konceptuel-, Spontan-, Normativ- og Metodisk adfærd i ledelse
 • Skab god balance i teamet ved hjælp af fem kriterier
 • Afdæk stærke og svage sider hos dig selv og dit team

Udviklingsfaser

 • Arbejd effektivt med de fire udviklingsfaser
 • Få optimalt udbytte af den enkelte medarbejder
 • Hvad kræves af dig som leder i de forskellige faser?

Krav og forventninger til forandringslederen

 • Kendskab til Humbles fem bud
 • Sådan sikrer du, at processen bliver en succes
 • Bevar den gode ledelse i forandringsprocessen

Udvikling af din personlige handlingsplan

Sæt retning på og mål for din udvikling, og skab samtidig tiden til at indfri dem

Dit udbytte

Som kursusdeltager vil du bl.a.:

 • Få viden og værktøjer til den succesfulde gennemførsel af forandringsprocesser.
 • Lære at tilpasse din kommunikation til forskellige niveauer i organisationen.
 • Lære at håndtere frygt, bekymringer og indvendinger fra medarbejdere og omdanne det til engagement.
 • Få indsigt i de psykologiske og ledelsesmæssige perspektiver, der gør sig gældende i forandringsprocesser.
 • Løbende igennem kurset kunne arbejde med dit eget forandringsprojekt og perspektivere din nyerhvervede viden til din egen verden.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder der:

 • Formår at lede sig selv og sine medarbejdere på hensigtsmæssig vis igennem store forandringsprocesser.
 • Har fornyet motivation og inspiration til at løse de forestående opgaver og udfordringer.
 • Skaber motiverede og omstillingsparate medarbejdere, der giver bedre forudsætninger for forandringsprojekter i organisationen.
 • Kan tilpasse sin kommunikation til det organisatoriske niveau, så alle forstår budskabet og føler sig inkluderet.
 • Kan skabe tryghed, samhørighed og overblik igennem klar kommunikation – selv i tider med stor usikkerhed.

Metode

Kurset i forandringsledelse er bygget op omkring diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde, konkrete cases og erfaringsudveksling. Hver deltager medbringer sin egen case, som vedkommende løbende får mulighed for at arbejde med igennem kurset. På samme måde vil deltagere kunne arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer, få sparring herpå og finde nye løsningsmuligheder, så de er endnu bedre stillet i forhold til ledelsesopgaven, når de kommer tilbage på jobbet. Afslutningsvis vil hver deltager udarbejde en konkret handlingsplan for sin egen udvikling, der vil give retning på den fremtidige udviklingsindsats.

Praktisk information

Et kursus i forandringsledelse som dette afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Dit kursus i forandringsledelse afholdes i Værløse på Sjælland, nord for København, samt i Aarhus i Jylland.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.