Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

People Management

Forstå dine medarbejdere gennem dybere kendskab til ledelsespsykologi

Opgaven med at lede andre mennesker til at skabe virksomhedens resultater stiller store krav til den enkelte leder. God ledelse sikrer, at hver enkelt medarbejder og teamet som en samlet enhed, yder den optimale indsats. Personlig indsigt i sig selv samt i den enkelte medarbejder er derfor af afgørende for at sikre bedst mulig kommunikation, motivation og indsatsstyring i hele organisationen. People Management udstyrer lederen med dyb forståelse for ledelsespsykologi på et niveau, der kan føre til øget motivation og effektivitet i hele virksomheden.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Alle som har ledelsesansvar i deres daglige arbejde og som ønsker at få udviklet deres lederevner på et dybere psykologisk plan. Deltagerne har et ønske om at opnå større selvindsigt, samt ønsker at få mere viden og forståelse for andres behov og motiver.

Kursusindhold

Adfærdspsykologi og ledelse

 • Introduktion til adfærdspsykologisk model og historien bag
 • De fire arketyper og deres kendetegn
 • De fire arketypers primære behov, frygt og karakteristika

Forstå dig selv og andre, så du får lettere ved at navigere som leder

Din individuelle psykologiske ledelsesprofil

 • Din adfærd som leder (med prioriteter)
 • Dine præferencer som leder
 • Din lederstil og tilgang til at uddelegere

Personlig indsigt giver dig et klart billede af din lederstil og udviklingspotentiale

Sådan læser du andre

 • Adfærd – det, de gør og siger, og det, de ikke gør og siger
 • Kropssprog, stemme og ord
 • De typiske træk for de fire arketyper

Aflæs og forstå andre for at udnytte dine ressourcer optimalt

Motivation og ledelse af de fire arketyper

 • Effektiv feedback
 • Delegering af opgaver
 • Effektiv og målrettet kommunikation

Sådan skaber du størst muligt engagement

Medarbejderprofilen

 • Udfyldelse og tolkning i forhold til jobfunktionen
 • Personens styrker og svagheder – udviklingspunkter
 • Matchning i forhold til din egen profil – lederrollen

Kend dine medarbejderes potentiale og begrænsninger

Analyse af en ”vanskelig medarbejder”

 • Typiske reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer
 • Adfærd i konfliktsituationer
 • Udarbejdelse af handlingsplan for medarbejderen

Tag udgangspunkt i individet for at skabe ændringer

Psykologisk profil på en jobfunktion eller stilling

 • Rolleprofilen – hvem passer bedst til jobbet?
 • Sammenligning af medarbejdere
 • Profil og Rolleprofil – den nødvendige/ønskelige udvikling

Lær at se den rigtige sammenhæng mellem job, rolle og medarbejder

Den praktiske anvendelse

 • Træning i konkrete ledelsessituationer
 • Træning i medarbejdersamtaler
 • Sådan kommer du videre derhjemme

Styrk dine lederevner, og lær af andre og dig selv

Udviklingen af dit team

 • Forstå og udnyt de forskellige adfærdsmønstre i et velfungerende team
 • Motivation og det miljø, du skaber
 • Din tilgang til at udvikle andre

Skab de optimale rammer for udvikling i dit team

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Dit udbytte

Du vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Er bedre til at lede og motivere sit team
 • Kender sine egne styrker og svagheder som leder og udnytter sine ressourcer bedst muligt
 • Kan aflæse og forstå sine medarbejdere og dermed skabe en stærkere kommunikation i teamet
 • Er bedre til at håndtere og løse medarbejderkonflikter

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer, herunder konkrete medarbejdercases. Deltagerne arbejder gennem hele forløbet, med den samme adfærdspsykologiske grundmodel. Efter hvert modul skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt på 2 moduler af 2 dage (2 x 2 dage). Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1:
1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Modul 2:
1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.