Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Projektstyring

Kom godt i mål med dine projekter

Hvis et projekt skal komme sikkert i mål, kræver det overblik, tid samt ejerskab fra alle i projektet. Er dette ikke til stede, sker det ofte at projekter forsinkes, udsættes til senere eller droppes helt, hvilket ofte har negative konsekvenser, både ift. økonomi og personale. Med god projektstyring vil både lederen af og deltageren i projektet kunne danne sig det fulde overblik samt prioritere sine ressourcer korrekt og have projektets slutmål for øje igennem hele processen. Derved bidrager projektstyringen til at sikre en stærk forudsætning for succes i alle virksomhedens projekter.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Dette kursus i projektstyring er rettet mod dig, der enten er helt ny eller mindre erfaren projektleder, som gerne vil have konkrete redskaber til styring, planlægning og udførsel af projekter.

Kursusindhold

Projektstyring vs. Projektledelse

 • Forskelle og ligheder mellem projektstyring og –ledelse
 • Vær bevidst omkring din rolle, dit ansvarsområde og din autoritet
 • Projektstyring spiller en stor rolle i selve projektledelsen

Faser i projektet

 • Udgangspunktet – den fælles forståelse af koncepter og definitioner
 • De fire primære faser i et projekt
 • Definition af projektet, planlægning, gennemførelse og afrunding

Styring af ressourcer

 • De rette personer til de rette opgaver
 • Korrekt opgave- og ansvarsfordeling i teamet og blandt andre interessenter
 • Sikr korrekt prioritering af opgaverne

Skab overblik gennem stærk analyse

 • Vurder risici og beregn mulige konsekvenser
 • Positiv forventningsafstemning – analyse af interessenter
 • SWOT-analysen – et overblik over projektets styrker og svagheder

Den kritiske fase i projektet

 • Analyse af risici og positiv løsning af problemer
 • Projektets succesfulde gennemførsel – muligheder og konsekvenser
 • Afværgeforanstaltninger og nødløsninger

Styring af information

 • Hvilket niveau af informationer bør de forskellige interessenter modtage?
 • Hvem skal have hvilke informationer – og hvornår og hvordan?
 • God argumentationsteknik – overtal til at skabe involvering i projektet

Opfølgning på projektet

 • Kontinuerlig kontrol og evaluering af projektet
 • Skab alarmsystemer i kritiske faser i projekter
 • Mulige forandringer og omprioriteringer under projektet

Overdrag og afslut projektet

 • Succesfuld overdragelse af projektet
 • Forbered dit projektresume og forbered modtager til overdragelse af projektet
 • Analyser jeres erfaringer og optimer dit efterfølgende projektarbejde

Din personlige handlingsplan

 • Din målrettede udvikling

Dit udbytte

Som deltager på kurset Projektstyring vil du opnå praktisk viden ift. succesfuld styring af dine projekter – herunder også hvilke områder du bør prioritere for at dine projekter afsluttes med succes. Efter kurset vil du have en stor række konkrete redskaber, som du kan begynde at bruge, så snart du er tilbage på kontoret.

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed vil efter din deltagelse på kurset få en medarbejder, der:

 • Tilgår projektopgaven med ny motivation og med nye vinkler på arbejdet
 • Vil kunne øge chancen for succesfuld gennemførsel af projektet betragteligt
 • Skaber det bedst mulige resultat ud fra de konkrete forudsætninger

Metode

Dette kursus i projektstyring gennemføres via en række forskellige undervisningsmetoder, herunder udveksling af erfaringer blandt deltagerne, diskussioner, klassisk undervisning, gruppearbejde samt individuelle øvelser. Denne kombination vil give dig et konkret indblik i hvordan projektstyring kan og bør udføres.

Praktisk information

Kurset i projektstyring forløber over to dage og afholdes som eksternatkursus med undervisning i følgende tidsrum:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Kurset afholdes i Værløse på Sjælland og Aarhus i Jylland.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.