Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Projektledelse

Stå stærkere i din projektledelse

Kravene til den moderne projektleder er mange. Du skal have overblik og overskud, samt sikre, at alle involverede er engagerede og trækker i samme retning. Derfor skal du som projektleder forstå projektet i detaljen, sikre at du sætter det rigtige projektteam og sørge for, at der forventningsafstemmes med alle direkte og indirekte involverede. Har du de rette redskaber, vil du gennem god delegering, motivation og overblik kunne skabe bedre resultater for dit projektteam i jeres arbejde. Et kursus i projektledelse kan bidrage til at sørge for, at du har de rette værktøjer til at opnå stærke resultater i dit projektarbejde. På dem måde vil du bidrage positivt til din virksomhed som helhed og projektet i særdeleshed.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Dette kursus er rettet mod personer med ansvar for den succesfulde gennemførelse af større eller mindre projekter og ønsker at levere positive resultater med sikkerhed igennem hele arbejdet i projektet gennem blandt andet bedre samarbejde og styrket kommunikation, både ift. teamet og virksomheden som helhed. Der vil være stort udbytte at hente på kurset, uanset om du er ny i faget eller mere rutineret.

Kursusindhold

Projektledelse ift. ”klassisk” ledelse

 • Forskelle og ligheder ift. klassisk ledelse i dit arbejde som projektleder
 • Vær bevidst om din autoritet, dit ansvar og din rolle
 • Forstå dit mandat ift. dit team

Din projektledelsesstil

 • Din ledelsesstil
 • Din beslutningsstil og mulige konsekvenser
 • Målsætninger – sætter du/I realistiske mål for jeres projekt?

Projektets faser

 • Den røde tråd igennem hele projektet
 • Håndtering af økonomi og tid under projekter
 • Forstå, hvordan din rolle skifter i løbet af projektet

Det optimale projektteam

 • Hvilke værktøjer og egenskaber skal dit team indeholde?
 • Udnyt forskelligheder på bedste vis
 • Den rette teamprofil til projektet

Situationsbestemt ledelse

 • Vær bevidst omkring, hvordan din team udvikler sig igennem projektet
 • Rapportering samt styring af opgaver
 • Differentieret projektledelse

 Afstemning af forventninger

 • De involverede parters mål, krav og forventninger
 • Opstil mål og delmål og definér niveauet for information
 • Skab engagement omkring projektet via stærk argumentation

Håndteringer af uoverensstemmelser

 • Analysér potentielle problemer og tag potentielle konflikter i opløbet
 • Positiv konflikthåndtering
 • Læg dig fast på din konflikthåndteringsstrategi

Rapportering

 • Løbende projektrapportering
 • Hvad skal din rapport til ledelsen indeholde, og hvor ofte bør du rapportere?
 • Logbog for projektet

Din personlige handlingsplan

 • Din målrettede udvikling

Dit udbytte

Ved deltagelse på dette projektlederkursus vil du opnå forståelse for dig selv som leder, samt på hvilke områder projektledelse adskiller sig fra klassisk ledelse. Derudover vil du lære, hvornår og på hvilken måde du bør anvende situationsbestemt ledelse.

Din evne til motivation af deltagerne i projektet vil blive styrket, og du vil lære, hvordan du skaber effektive og arbejdsomme miljøer, hvor udfordringer løses kreativt. Du vil få redskaber til at udvælge det optimale team til dit projekt, behandle potentielle konflikter samt bruge projektdeltagernes forskelligheder på positiv vis, så det bedst mulige projektresultat opnås.

På kurset vil du blive fortrolig med alle projektfaserne samt på hvilken måde din rolle igennem hele forløbet udvikles. Derudover vil du arbejde med projekt- og ledelsesrapportering, så det samlede overblik og det rette informationsflow dannes.

Virksomhedens udbytte

Efter din deltagelse på kurser vil din virksomhed få en projektleder, der:

 • Arbejder selvstændigt og løser eventuelle udfordringer i projektteamet på positiv vis
 • Kan sammensætte projektteams og sikre ejerskab, så projektet afsluttes succesfuldt
 • Er i stand til at håndtere interessenter og foranledige at de rette beslutninger træffes

Metode

Dette projektlederkursus er indeholder blandt andet indlæg fra instruktøren, arbejde i grupper samt individuelle øvelser og diskussioner, der vil give kursisterne en forståelse for deres egen ledelsesstil i de situationer, der kan opstå i løbet af et projekt. Deltagerne engageres igennem de mange forskellige undervisningsformer.

Praktisk information

Kurset i projektledelse løber over to dage og afholdes som eksternatkursus. Undervisningen finder sted i følgende tidsrum:

 1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
 2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Kurset afholdes i Værløse på Sjælland samt Aarhus i Jylland

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.