Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Product Management 1

Styrk din professionelle værktøjskasse

Der påhviler produktchefer et stort ansvar, da de har gode muligheder for at styrke virksomhedens indtjeningspotentiale på både kort og lang sigt. På kurset Product Management 1 lærer du at klarlægge og optimere produktchefens rolle i organisationen. Kurset vil bl.a. vedrøre, hvordan du skaber en utvetydig produktstrategi, tydelig rollefordeling, skarp struktur og klare processer eller leveregler. Dermed får du værktøjerne til at håndtere den kontinuerlige produktplanlægning og herigennem blive bedre til at prioritere dine indsatser.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Udbyder

Hvem deltager / Målgruppe

Dette kursus er tiltænkt produktchefer eller ledere som har produktchefer som en del af deres medarbejderstab. Det er for dig, som gerne vil udvikle dig selv og din funktion og samtidig udvide din værktøjskasse, så du altid har de rette løsninger på hånden.

Kursusindhold

Din produktchefrolle

 • Produktchefen – drømmen kontra virkeligheden
 • Vigtige opgaver for en produktchef
 • Samspil med ledelse og interessenter

Din produktledelse

 • Produktstrategien
 • Planlægningen
 • Markedsføring af produktet

Din brancheanalyse

 • Hvordan du definerer din branche
 • Intensiteten af konkurrence – Porters 5/6 Forces
 • Hvilke drivers gælder i din branche

Virksomhedens position i markedet

 • Virksomhedens strategi – overordnet og for hvert produkt
 • Strategisk positionering
 • Grad af differentiering

Skab værdi

 • Hvordan kunder prioriterer leverandører
 • Sådan skaber du Business Impact
 • Først produktet, så konceptet

Strategien for produktet

 • Relationen mellem strategien for henholdsvis virksomheden og produktet
 • PLC – livscyklussen for dit produkt
 • Optimering af strategien for dit sortiment

Din produktplanlægning

 • Analyse af produktets performance
 • Sortimentsstyring – category management
 • Produktbeslutninger med forbedringer af indtjeningen for øje

Din produktplan

 • Design af produktet
 • Positionering af produktet i markedet
 • Forberedelse og klargøring til salget

Din prissætning

 • Principper omkring prissætning
 • Prissætning i praksis
 • Forbedringer i indtjening vha. prissætning

Analyse af markeder, produkter og konkurrenter

 • Vigtige analysemetoder
 • Anvendelse af analyser – køb eller gør-det-selv?
 • Analyse af dine konkurrenter og brug af fight sheets

Systematisering af din produktudvikling

 • Rollen som produktchef – og hvordan innovation spiller ind
 • Stage-/Gate-mindsettet
 • Hensigtsmæssig håndtering af dine projekter

Implementering igennem handlingsplan

 • Den målrettede handlingsplan – resultater igennem klare mål og planer for implementering

Dit udbytte

Når du deltager på kurset i produktledelse vil du:

 • Få en skærpet indsigt i produktchef-funktionen og dens prioriteringer
 • Få værktøjer og inspiration til at klarlægge og bestemme produktstrategien
 • Blive stærkere i planlægningen, styringen og udviklingen af produktkategorien og dens indtjening
 • Blive bedre og mere effektiv til at planlægge og håndtere indgangen/udviklingen af nye produkter
 • Få bedre forståelse for din egen udøvelse af funktionen – og større motivation ift. din egen udvikling som produktchef

Virksomhedens udbytte

Virksomheden vil få en produktchef der:

 • Har fået nye input og redskaber til at løse udfordringer og opgaver i hverdagen på en bedre og mere effektiv måde
 • Har en styrket evne til at skabe overblik og løse de opgaver, der kan kaste størst værdi af sig
 • Kan opnå øget succes ifm. alle de funktioner, der føder ind i arbejdet med produktudvikling

Metode

Kurset er inddelt i temaer og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske eksempler og erfaringer. Teorien følges op af konkrete cases, værktøjer og øvelser, der sikrer indlæring og konkretisering i forhold til den enkelte produktchefs hverdag. Du vil derfor kunne vende tilbage til din arbejdsplads med konkrete værktøjer og kompetencer. Værktøjerne er i elektronisk form – og allerede på selve kurset går du i gang med at benytte adskillige af dem. Medbring derfor bærbar PC.

Praktisk information

Kursus afholdes over tre dage, hvor der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag: kl. 9.00 til 16.30
2. dag: kl. 9.00 til 16.30
3. dag: kl. 9.00 til 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.