Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PRINCE2® Practitioner – E-learning

Øg succesrate og resultatet af dine projekter med PRINCE2®Practitioner

PRINCE2® teorien er baseret på erfaring fra tusindvis af projekter og bidrag fra utallige projektledere, projektsponsorer, undervisere og konsulenter i projektledelse. Organisationer der anvender metoden sikrer, at alle projektdeltagere taler samme prog, forstår hinandens roller og ansvar og benytter samme model til at gennemføre projektet. Dette vil øge succesraten for projektet samt forbedre det endelige projektresultat. Certificeringen er et internationalt anerkendt bevis, som du kan bruge i hele verden til at dokumentere dine kompetencer indenfor projektledelse.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder PRINCE2® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.

Andet trin er PRINCE2®Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. Derudover tilbyder vi også det komplementære modul PRINCE2® Agile, som kombinerer agile projektledelsesmetoder med PRINCE2®. Det er en forudsætning at man har bestået PRINCE2® Foundation.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet PRINCE2® Practitioner inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

Målgruppe

Practitioner kurser er for dig, der er Projektleder eller hvis du har en vigtig støtterolle til projektet som f.eks Projekt Support, kvalitetssikring eller som Teamleder i et projekt.

Til dig, som er igang eller har en PRINCE2 Foundation. Byg videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring.

Hvad får du

  • ✔  At kommentere detaljerede forklaringer af alle processer, temaer og teknikker.
  • ✔  Forholdet mellem processer, temaer, teknikker og PRINCE2® ledelsesprodukter.
  • ✔  Begrundelserne bag PRINCE2®’s processer, temaer og teknikker.
  • ✔  Hvordan PRINCE2® tilpasses forskellige projektmiljøer.
Forudsætninger
En bestået PRINCE2® Foundation eksamen er et krav, for at kunne gå til en PRINCE2® Practitioner eksamen. Man kan dog godt tilmelde sig kurset inden man har bestået sin PRINCE2® Foundation.

Målet med kurset

Kurset giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid. Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Indledning

Introduktion til PRINCE2 Practitioner studiet samt en grundlæggende repetition af de bærende elementer i metoden. Herunder metodens struktur og de 4 integrerede elementer: Principper, Teamer, Processer og Projektmiljøet.

5 videoer – 20 min.

Start af projekt

Projekter kan blive identificeret på flere forskellige måder, og der kan derfor være vidt forskellige informationer tilgængelige, når de startes. PRINCE2 kalder det, der igangsætter projektet, for projektkommissoriet.

3 videoer – 17 min.

Organisation

PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem af en projektorganisation. Det er af afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til projektets behov.

13 videoer – 43 min.

Business case

Business Casen beskriver gyldige grunde til at forpligtige sig til et projekt. Den dækker det fulde omfang af projektet og omfatter forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytter.

6 videoer – 30 min.

Ledelse af Projekt

Processen Ledelse af et Projekt begynder, når processen Start af et Projekt er gennemført. Ledelse af et Projekt bliver igangsat af anmodningen om at initiere et projekt.

2 videoer – 47 min.

Initiering af projekt

Initiering af et Projekt skal etablere fundamentet for et vellykket projekt. Det kræver, at alle parter forstår, hvad projektet har til hensigt at opnå.

8 videoer – 27 min.

Risiko

Projekter indfører forandringer, og forandringer indebærer risiko. PRINCE2 sikrer, at risikostyring er integreret i projektets planer. Risici identificeres og analyseres, og håndteringen allokeres til udspecificerede personer.

5 videoer – 20 min.

Planlægning

PRINCE2 kræver en Projektplan, som Styregruppen og Projektlederen er enige om er realistisk. Metoden angiver ikke stilen for de planer, der skal udarbejdes, men anbefaler dog brug af produktbaseret planlægning.

7 videoer – 24 min.

Ledelse af en faseovergang

Uanset om projekter er store eller små, skal det for alle projekter sikres, at de produkter, der fremstilles, vil levere de forventede udbytter, enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program.

14 videoer – 55 min.

Styring af en fase

Processen Styring af en Fase angår Projektlederens daglige styring af fasen. Denne proces anvendes for hver leveringsfase i et projekt.

14 videoer – 55 min.

Fremdrift

PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra.

14 videoer – 55 min.

Ændringer

Dette tema håndterer ethvert projektemne lige meget om der er tale om ændringsanmodninger, udtryk for bekymring eller forespørgsler, og indarbejder en tæt relation til risikoanalyse.

14 videoer – 55 min.

Styring af produktleverancer

Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt.

14 videoer – 55 min.

Afslutning af et projekt

Et PRINCE2-projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning. Hvis et projekt mister dette kendetegn, mister man også nogle af de fordele, der er ved ikke blot at løse opgaven inden for rammerne af almindelig drift.

14 videoer – 55 min.

Videobaseret øvelse og gennemgang

Introduktion til testeksamen for PRINCE2 Practitioner. Her kan du dowloade og løse en øvelse fra en tidligere test eksamen, se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser.

14 videoer – 55 min

underviser

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning kursus her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.