Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PRINCE2 Foundation & PRINCE2 Agile ®Practitioner

Lær at tilpasse PRINCE2® til agile udviklingsprocesser

Pakken er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder og giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering og fungerer med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang. Certificeringen kommer som svar på en stigende efterspørgsel fra brugergrupper på skalerbare, agile metoder. Metoden giver struktur, styring og kontrol, når men arbejder med agile koncepter, metoder og teknikker. Kurset er designet til at give overblik og hjælpe dig som arbejder med projektledelse i det daglige.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder PRINCE2® Foundation. Her lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
Derudover tilbyder vi også det komplementære modul PRINCE2 Agile®, som kombinerer agile projektledelsesmetoder med PRINCE2®.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet  PRINCE2 Foundation & PRINCE2 Agile ®Practitioner inklusiv fuld akkrediteret eksamen. Mentorix ApS is an Accredited Training Organizations (ATO) by PeopleCert on behalf of AXELOS. PRINCE2 Agile® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

Du kan være helt ny til PRINCE2® eller have flere års erfaring inden for projektledelse. Det er relevant for alle der arbejder med projekter. Practitioner kurset er for dig, der er Projektleder eller hvis du har en vigtig støtterolle til projektet som f.eks Projekt Support, kvalitetssikring eller som Teamleder i et projekt.

PRINCE2 Agile® practitioner er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere projektmetoderne – enten som projektleder eller teamleder, Scrum Master eller Product Owner.

Hvad får du

Det kommer du til at lære…

  • ✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.
  • ✔  Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.
  • ✔  Om projektprocessen i agile projekter.
  • ✔  Hvordan agil påvirker din rolle og ansvarsfordeling.
  • ✔  At skalere projektet til identificere forretningsmæssige behov, uden at gå på kompromis med organisationens behov for styring og ledelse.

Hvorfor giver denne pakke mening?
Pakken er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder og giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering og fungerer med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang. Certificeringen kommer som svar på en stigende efterspørgsel fra brugergrupper på skalerbare, agile metoder. Metoden giver struktur, styring og kontrol, når men arbejder med agile koncepter, metoder og teknikker. Kurset er designet til at give overblik og hjælpe dig som arbejder med projektledelse i det daglige.

Forudsætninger
Det er en forudsætning at du har bestået PRINCE2® Foundation før PRINCE2 Agile® Practitioner.

Målet med kurset

PRINCE2® Foundation giver dig de nødvendige værktøjer så du kan styre dit projekt i mål, uanset hvilken størrelse og type af projekt, du har ansvaret for. Forstå principperne og processerne bag god projektledelse og de temaer, der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid. Lær hvordan du styrer et projekt ved at anvende PRINCE2® metoden, en metode du kan benytte til at sikre at alle deltagere bruger en fælles model og taler samme sprog i projektarbejdet.

Formålet med PRINCE2® Agile er, at du bliver i stand til at anvende Agile kompatibelt med PRINCE2®-principperne og identificere adfærd for succesfulde projekter, hvor PRINCE2® og Agile kombineres.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

PRINCE2® Foundation

Indledning
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en af de mest udbredte projektledelsesmetoder i verden. Det er en struktureret projektledelsesmetode, der er baseret på erfaringer fra tusindvis af projekter – og bidrag fra utallige projektsponsorer, projektledere, projektteams, akademikere, undervisere og konsulenter. PRINCE2 er udviklet til at være generel, så den kan anvendes på alle projekter, uanset projektets størrelse, type, organisation, geografiske placering eller kultur.

1 video – 7 min.

Projektledelse med PRINCE2®
Et mål med PRINCE2 er, at gøre de rette oplysninger tilgængelige på det rette tidspunkt, så de rette personer kan tage de rette beslutninger om projektet. De beslutninger indebærer korrigerende handlingereller implementering af foranstaltninger, der kan forbedre præstationen.

1 video – 10 min.

PRINCE2® Principper
Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk styres i overensstemmelse med PRINCE2. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet. PRINCE2-principperne beskrives i kapitel 3. PRINCE2 er en fleksibel metode, og et af principperne er, at den skal tilpasses, så den passer til projektets type og størrelse. Kapitel 4 beskriver, hvordan PRINCE2 tilpasses for at gøre det egnet til projektet.

1 video – 5 min.

Tilpasning og indførelse af PRINCE2®
PRINCE2-metoden er designet til at skulle tilpasses. Tilpasningen består ikke i at udelade dele af PRINCE2, da dette vil svække projektstyringen for hele projektet.

Tilpasning vedrører korrekt brug af PRINCE2 på ethvert givet projekt for at sikre den rette grad af governance, planlægning og kontrol i overensstemmelse med principperne i PRINCE2.

Indførelse af PRINCE2 i en organisation involverer to nøgleaktiviteter:

tilpasning af PRINCE2 for at oprette organisationens egen projektledelsesmetode
indlejring af den tilpassede metode ved at sikre, at medarbejderne i organisationen forstår og bruger den korrekt.
Disse aktiviteter introduceres i de følgende afsnit.

3 videoer – 12 min.

PRINCE2® Temaer
Temaerne beskriver aspekter af projektledelse, der skal håndteres løbende samt parallelt under hele projektet. De syv temaer forklarer præcist den særlige behandling, som PRINCE2 kræver i forbindelse med forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige.

29 videoer – 135 min

 

PRINCE2® Processer
De syv processer beskriver hele forløbet, lige fra opstartsaktiviteten, når projektet skydes i gang over de forskellige faser i projektets livscyklus til den endelige projektafslutning. Hver proces omfatter tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilknyttede ansvarsområder.

23 videoer – 106 min.

Overvejelser vedrørende organisatorisk implementering
Dette kapitel giver en mere detaljeret vejledning til de organisationer, som ønsker at indføre PRINCE2 og især, hvad der er vigtigt at tage i betragtning ved:

● tilpasning af PRINCE2 med henblik på oprettelse af organisationens metode

● indlejring af den tilpassede metode i organisationens arbejdsgange og sikring af en udbredt anvendelse

Øvelser
Hver lektion indeholder en miniquiz som tester at Du har tilegnet dig den nødvendige viden for området. Det anbefales at du tager alle miniQuizzes, når du møder dem på din vej igennem kurset. I statistik kan du se, hvor godt Du klarer dig.

Til slut får du en praktisk test – Alle test er på dansk eller engelsk.
Der er tale om supplerende test, så se de ekstra test som eksamenstræning.

Ordliste
Du får en ordliste, som du kan bruge samtidig med at du læser og lytter til videoerne.

Forkortelser
Få styr på forkortelserne, som bliver anvendt i løbet af kurset og i den virkelige verden.

PRINCE2® AGILE PRACTITIONER

DEL 1 – INTRODUKTION OG OVERBLIK

OVERBLIK OVER PROJEKTER OG DEN AGILE TILGANG
Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, og forklarer basaale, agile idéer i forhold til dette.

Overblik – PRINCE2 og Agile
Giver et overblik hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra en agil synsvinkel.

Et overblik over PRINCE2 – Hvad skal fastlåses og hvad skal være fleksibelt?
Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 herunder principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet. Derudover vi kigger på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (Agile) som har indflydelse på hvad der er fleksibelt.

6 videoer – 66 min.

DEL 2 – AGILE OG PRINCE2 PRINCIPPER OG TEMAER

AGILE OG PRINCE2-PRINCIPPERNE
Viser, at agilitet er helt kompatibelt med PRINCE2 principperne. Beskriver den rette adfærd som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Agile og PRINCE2-temaerne
Undersøger hvordan PRINCE2 temaer tilpasses den agile måde at arbejde på.

Businesscase temaet
Forklarer hvordan agile koncepter eksempelvis Business Value er indarbejdet i Businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation
Beskriver arbejds-relationen imellem PRINCE2-roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet Kvalitet
Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer
Viser sammenhængen mellem PRINCE2-måden at planlægge på og den agile tilgang til planlægning med fokus på samarbejde og medindflydelse fra gruppen.

Risiko-temaet
Forklarer hvordan det agile mind-set virker sammen med traditionel PRINCE2 risikohåndtering.

Temaet ændringer
Beskriver hvordan PRINCE2 forandrings-håndtering virker i sammenhæng med de agile teknikker der benyttes til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet Fremdrift
Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

 

DEL 3 – AGILE OG PRINCE2 PROCESSERNE

AGILE OG PRINCE2-PROCESSERNE
Introducerer hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt
Identificerer de agile teknikker der kan bruges i PRINCE2 faserne Start af et projekt og Initiering af et projekt.

Ledelse af et projekt
Understreger fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveranceteamet, så beslutninger kan tages uden unødig forsinkelse.

Styring af en fase
Beskriver forholdet imellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer
Dækker en lang række agile concepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, såsom Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækkes også forholdet imellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang
Beskriver hvordan agile koncepter såsom hyppige leverancer kan give den sikkerhed, som styregruppen leder efter ved afslutningen af en fase.

Afslutning af et projekt
Viser at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen Afslutning af et projekt i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø
Giver vejledning i hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

11 videoer – 73 min.

DEL 4 – AGILE FOKUSOMRÅDER OG VÆRKTØJER

AGILOMETERET
Forklarer det værktøj der benyttes til at vurdere det agile projektmiljø, for at kunne tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)
Forklarer hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig Kommunikation
Sætter fokus på værdien af god kommunikation for at opnå den fulde effekt af agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer
Viser hvordan projekter planlægges, så der tages behørigt højde for det agile koncept vedrørende hyppige leverancer.

Agile kontrakter
Udforsker forskellige måder at løse konflikter imellem traditionelle leverandørkontrakter, og agile leverancer, ved at anvende begreber så som MVP (Minimum viable product – Mindst mulige “levedygtige” produkt) og arbejdsbeskrivelser.

Andre værktøjer og retningslinjer (Appendix)
I forlængelse af bogens forskellige kapitler, findes der en række apendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.

9 videoer – 60 min.

PRØVEEKSAMEN

STRUKTUR
Objektiv test
50 spørgsmål som alle giver 1 muligt point
30 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå – altså 60 % rigtige svar
2½ times varighed (150 minutter).
Tillægstid 25 % hvis eksamenssproget ikke er dit modersmål.
Det er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2 Agile manual, men ikke andre hjælpemidler.
PRINCE2 Agile Practitioner eksamener kan tages på engelsk eller tysk.

HEALTH CHECK

HVAD KAN MAN BRUGE ET HEALTH CHECK TIL
Det fungerer på den måde, at Du bliver stillet en lang række spørgsmål omkring agilitet indenfor 4 forskellige områder: Adfærd, projektmiljøet, processerne og teknikker. Svarer man JA til spørsmålet opfylder man et delkrav til det at være og opføre sig agilt.

Når alle spørgsmålene er besvaret kommer der en udtagelse om det nuværede niveau i Din virksomhed / i dit projekt / i dit team.

Spørgsmålene skulle meget gerne øve bevistheden om, hvor I / Du er i forhold til den agile rejse. Resultatet af øvelsen er ikke så væsentlig. Har I brug for hjælp til at komme videre, så kan vi anbefale at I kigger på tilvalgs produkterne, hvor I har mulighed for at købe agile coach timer.

Af Jesper Hansen, Agil instruktør.

undervisere

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m. Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer.

Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger. Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®. Læs mere på Linkedin

Thomas Pulawski, Akkrediterede træner i PRINCE2® & Change Management™.
Thomas har mere end 19 års erfaring. Han har arbejdet som projektleder, programleder, samt generel afdelingsledelse primært indenfor IT branchen. Underviser primært i Change Management & PRINCE2®.

Læs mere på Linkedin

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.