Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Præsentationsteknik

Få dit budskab udover scenekanten

Hvorvidt, din præsentation fænger dit publikum, handler i mindre grad om indholdet og mere om din præsentationsteknik. Der kræves derfor meget af dig som formidler, idet du både skal kunne trænge igennem til dine tilhørere, skabe engagement, inspirere dem til tænkning og handling og endelig være i stand overbevise dem om dit budskab. Enhver kan dog erhverve sig teknikkerne, som giver dig og dit budskab gennemslagskraft, og på dette kursus i præsentationsteknik får du alle de nødvendige værktøjer til at skabe fængende og overbevisende præsentationer, som underbygger din troværdighed og skaber større opbakning blandt dit publikum.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Målgruppen for kurset i præsentationsteknik omfatter enhver, som kommer ud for at skulle præsentere produkter/ydelser, projekter eller idéer til et publikum. Du vil få glæde af værktøjerne, hvad enten du er en erfaren eller uerfaren taler, og de kan benyttes til både små som store publikummer. De typiske deltagere på kurser i præsentationsteknik er ledere, indkøbschefer, produktchefer, sælgere, konsulenter og andre, der har sat sig et mål om at styrke deres præsentationsevner.

Kursusindhold

Sådan forbereder du din præsentation

 • Skab din personlige huskeliste
 • Muligheder i det fysiske rum
 • Identifikation af din målgruppe og deres underliggende motivation

Skab øget værdi gennem kreativitet

 • Kreativitet i dine præsentationer
 • Kontrollér dit publikums opmærksomhed ved at variere din præsentation
 • Fordelene ved mindmapping
 • Bevar publikums fokus gennem improvisation

Aktivér og motivér dine tilhørere

 • Få dit publikum med vha. spørgeteknikker
 • Aktivering af dit publikum
 • Motivation igennem ”du-appel”
 • Forstå, og ram dine tilhøreres behov

Præsentationsstrukturen

 • Opbygning af præsentationen – fra start til slut
 • En god indledning skaber de rigtige forudsætninger for en god afslutning
 • Brug nøglekort til at bevare overblikket og håndtere afbrydelser
 • Udvis overblik, så du fremstår overbevisende, kompetent og selvsikker

Udnyt dine visuelle virkemidler

 • Optimal brug af tavler, flipcharts, PowerPoint m.m.
 • Skriv, så dine tilhørere kan læse og forstå det – også fra bagerste række
 • Gør dig selv til et visuelt virkemiddel

Øjne, krop og stemme

 • Teknikker til den grundlæggende brug af kropssprog
 • Udnyt din stemme optimalt
 • Bevar øjenkontakt – også når du kommer under pres

Implementering i din hverdag

 • Brug din målrettede handlingsplan til at sætte mål for din udvikling og implementeringen heraf

Dit udbytte

Med et kursus i præsentationsteknik vil du kunne styrke din evne til at gennemføre præsentationer ud fra et mål om at skabe engagement og opbakning blandt dit publikum. Du vil få de nødvendige, praktiske redskaber til god forberedelse og til at øge din gennemslagskraft. Når du fremstår mere selvsikker i din formidling, vil du kunne styrke dit professionelle image og din evne til at opnå målene for dine præsentationer.

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed får en medarbejder der:

 • Har fornyet inspiration til at holde overbevisende og motiverende præsentationer
 • Har værktøjerne til at skabe øget værdi igennem effektiv og overbevisende kommunikation
 • Oplever en større selvsikkerhed i sine præsentationer
 • Har en styrket evne til at fænge sit publikum med sine budskaber
 • Har bedre overblik over egne styrker og udviklingspotentiale

Metode

Du vil som deltager hele tiden være aktiv på kurset i præsentationsteknik. Bortset fra korte indlæg fra instruktøren, vil deltagerne hele tiden være ”på” – enten som den der præsenterer eller som aktivt lyttende tilskuer, der efterfølgende giver feedback. Alle øvelserne optages, så deltagerne efterfølgende kan se deres præstationer. Deltagerne får personlig feedback om styrker og svagheder, samt gode råd til den fortsatte personlige udvikling med henblik på at gøre alle deltagere så stærke som overhovedet muligt i præsentationsteknik. TACKs kurser kræver aktiv meddeltagelse fra alle involverede parter, så mød op med en åben indstilling, og hold dig ikke tilbage. Vores mål er at skubbe deltagernes grænser og formåen for at forbedre kompetencer og i sidste ende deltagernes resultater.

Praktisk information

Kurset i præsentationsteknik afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset i præsentationsteknik afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.