Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

NLP Effektiv kommunikation 1

Styrk din gennemslagskraft ved at tilpasse din kommunikation

Du vil kunne opnå større succes, hvis du formår at udtrykke dig klart og tydeligt overfor de mennesker du omgiver dig med. Dine budskaber kan opfattes forskelligt af forskellige personer, og derfor skal de præsenteres på en måde, som er tilpasset din modtager. Ved at blive klogere på NLP (Neurolingvistisk Programmering) lærer du, hvordan andre mennesker opfatter meningen af de ord, du vælger at bruge. Med denne viden vil du blive i stand til at skabe den tiltænkte mening i de rette modtageres bevidsthed. Det vil øge din gennemslagskraft betydeligt og dermed også dine chancer for at få budskaber, målsætninger og forslag ført igennem. Hvad enten det drejer sig om ledere eller medarbejdere, vil kendskabet til NLP øjeblikkeligt føre til færre misforståelser og øge den generelle effektivitet i organisationen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Målgruppen for NLP1 omfatter både medarbejdere og ledere i alle typer organisationer og på alle niveauer, der ønsker at styrke deres forståelse af og kommunikation til deres nære omverden.

Kursusindhold

Neuro Lingvistisk Programmering

 • Oprindelsen af og substansen i NLP
 • Teoriens udvikling igennem tiden
 • Kommunikationens konstruktion

Opfattelse af verden

 • Sansernes rolle i sproget og betydning for opfattelsen af vores virkelighed
 • Filtre som generalisering, forvridning og udeladelse og deres indvirkning
 • Din personlige NLP-test

Rapport – skab sympatisk kontakt

 • Samtaler – match og mismatch
 • Forskellige faser i kalibreringen og hvad det betyder for din kommunikation
 • Kommunikation – både verbalt og nonverbalt

Kendskab til og indblik i mennesker

 • De subjektive oplevelsers konstruktion
 • Forståelsens forskellighed
 • Din intro til Enneagrammet

Stil de gode spørgsmål

 • Sådan gennemfører du gode samtaler
 • Forstå andres forståelsesverden
 • Brug coaching ifm. udvikling

En positiv indstilling skaber positive resultater

 • Reframing – hvordan?
 • Sæt dine udfordringer og problematikker i et konstruktivt lys
 • Mulige rammer for kommunikationen og dens indvirkning

Husk at sige ”FRAH”

 • Ved tiltale – forstå formålet
 • FRAH-modellen: Lær at sige fra
 • Indsigt i adfærd og intentioner

Tilstandsmeteret

 • Følelsernes indflydelse på det vi tænker, oplever og gør
 • Rød, gul eller grøn zone – hvilken betydning har det for kommunikationen?
 • Kommunikation til andre som befinder sig i en anden følelsestilstand end dig selv

Kritik og anerkendelse

 • Din profil når det kommer til anerkendelse og kritik
 • Anerkendelse (belønning), kritik (straf) og deres betydning
 • Anvendelse af filtre når der skal gives anerkendelse

Mentaltræning

 • Hvordan virker din hjerne, og hvordan kan du programmere den?
 • Indflydelsen af hjernebølger
 • Forbered dig på samtalen ved at visualisere den for dig selv

Brug MAGNET-modellen til at sætte mål

 • Mål er nødvendige for at måle fremskridt
 • Opstil motiverende målsætninger
 • Den målrettede handlingsplan – resultater igennem klare mål og planer for implementering

Dit udbytte

Som deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation vil du opleve, at du bliver bedre til at kommunikere målrettet og formålsbevidst. Det betyder blandt andet, at du i højere grad kan kontrollere dine egne følelser og opnå de ting, du gerne vil og sætter dig for.

Du vil herudover styrke din evne til at gennemføre alle de svære typer samtaler, du bliver stillet overfor, ligesom du vil blive stærkere i de coachingrelaterede samtaler, du gennemfører.

Du vil desuden blive bedre til at opstille holdbare og realistiske mål for dig selv og andre, og endelig vil du blive i stand til at håndtere de udfordringer og problematikker, du møder i hverdagen, på en mere positiv og konstruktiv måde ved at se dem med nye briller og herved ”genfortolke” problemstillingen.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder der:

 • I højere grad kommunikerer målbevidst og løser sine opgaver på en mere effektiv måde
 • Er bedre til at samarbejde med andre og såvel undgå som håndtere eventuelle konflikter
 • Er bedre til at forstå andre mennesker og udnytte den indsigt til at forbedre sine resultater

Metode

Undervisning og træning foregår som oplæg og dialog og som træning og afprøvning i 2 – eller 3 personers supervisionsgrupper. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og i de forhold som deltagerne vil gøre noget ved her.

Praktisk information

Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10.00 – kl. 20.00*)
2. dag kl. 09.00 – kl. 20.00*)
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

 

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.