Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

MSP® Foundation

Få en grundlæggende forståelse for at styre og levere et forandringsprojekt med MSP®

MSP® (Managing Successful Programs) er et internationalt rammeværk til håndtering og ledelse af komplekse forandringsinitiativer, der er opdelt i en række mindre projekter – programledelse. Nøglen til at levere succesfulde programmer til tiden og indenfor budgettet er solid og god ledelse – MSP® er en af verdens mest udbredte og anerkendte metoder til netop det. Baseret på Best Practice erfaringer er MSP® er designet til let at kunne tilpasses individuelt til forskellige behov og omstændigheder.

Rækkefølgen:
Første trin af uddannelsen hedder MSP® Foundation. Der lærer du de grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
Andet trin er MSP® Practitioner, som bygger videre på din viden med sigte på praksis og reel projektstyring. MSP Practitioner kan tages som et online kursus på engelsk.

I samarbejde med Mentorix ApS udbyder Kursus-Kompagniet MSP® Foundation inklusiv en fuld akkrediteret eksamen.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Målgruppe

MSP® Foundation kurset vil være relevant for personer, der er involverede i at lede, styre, støtte og levere programmer. Det kan f.eks. være programledere, programejere, forandringsledere samt medarbejdere i program- og porteføljekontorer.

Hvad får du

  • ✔  Hvordan du kan styre og levere et forandringsprogram i en organisation.
  • ✔  De grundlæggende termer, elementer og sammenhænge.
  • ✔  Værktøjer til at håndtere de udfordringer, der kan opstå ved implementerering af et forandringsprogram.
  • ✔  Et rammeværk, som du kan benytte til at styre og kontrollere alle de aspekter, der er i programledelsen.
Forudsætninger
Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

Målet med kurset

Målet med kurset
Ved at deltage i MSP Foundation opnår du forståelse for, hvordan du kan styre og levere et forandrings program i en organisation, der er præget af kompleksitet, mange afhængigheder, mange risici og modstridende prioriteter. Du vil få værktøjer til at håndtere de udfordringer, der opstår, når man implementerer et forandringsprogram, og du får et rammeværk, som du kan benytte til at styre og kontrollere alle de aspekter, der er i programledelsen.

Undervisningsform
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Del 1 - Principper for indledning og programstyring

Introduktion

MSP repræsenterer gennemprøvet god praksis inden for programstyring med succes med at levere transformationsændringer, hentet fra erfaringerne fra både den offentlige og den private sektor.

7 MSP®-principper
Programstyringsprincipperne er: Forblive på linje med virksomhedsstrategi, føre ændringer, forestille sig og kommunikere en bedre fremtid, fokusere på fordelene og truslerne mod dem, tilføje værdi, designe og levere en sammenhængende kapacitet og lære af erfaring.

Ekstra materialer

5 videoer – 76 min.

Del 2 - The governance themes

Regeringstemaer – Oversigt

Denne session dækker oversigten over MSP-styringstemaer og de vigtigste roller og ansvar.

Programorganisation
Etablering af en klar og effektiv organisation er afgørende for programmets succes. At sikre, at programorganisationen opfylder programmets behov, er en løbende opgave og ikke kan undgås.

Vision
En vision er et billede af en bedre fremtid. I MSP er det grundlaget for programmets resultater og leverede fordele.

Lederskab og interessent
Interessentinddragelse og ledelse er kritisk for ethvert program; ændring kræver effektivt lederskab. MSP understreger behovet for ikke kun at identificere og kommunikere med interessenter, men også levere analyseværktøjer til at skabe større forståelse af deres behov, opfattelse og prioriteter.

Fordele Management
Styring af fordele er kernen i programstyring; programmer er primært drevet af behovet for at levere fordele. Det er imidlertid sandsynligt, at programmet vil have nogle negative virkninger såvel som forbedringer.

Blueprints Design & levering
Programmets visionerklæring giver tidlige og værdifulde oplysninger som en beskrivelse af de ønskede resultater i kundefokuserede termer. Dette skal udvides og udvikles til en plan. Det er planen, der giver et brugbart grundlag for modellering af fordele og design af projektdossieret.

Planlægning og kontrol
Udarbejdelsen af ​​programplanen involverer: Behandling af store mængder information, omfattende høring og opbygning af planen. Programstyring giver understøttende aktiviteter og processer, der kører gennem programmets livscyklus for at: Forfine og forbedre levering, minimere virkningen af ​​tvetydighed, bringe sikkerhed hvor det er muligt og retfærdiggøre programmets fortsættelse.

Forretningssagen
Business case beskriver effektivt, hvad værdien er for sponsororganisationen ud fra programmets resultater. Håndtering af business case handler om at sikre, at balancen mellem fordele, omkostninger, tidsplaner og risici optimeres gennem hele programmet.

Risiko- og problemstyring
Succesfuld programstyring har i kernen behovet for både at styre og tolerere usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Risiko- og problemstyring er værktøjer til at opnå dette.

Kvalitets- og forsikringsstyring
Formålet med kvalitets- og sikkerhedsstyring er at sikre, at alle ledelsesaspekter af programmet fungerer korrekt, og at det forbliver på mål for at nå sit mål.

9 videoer – 182 min.

Del 3 - The transformational flow

Oversigt over transformationsstrøm

Introduktion til seks processer i transformationsstrømmen.

Identificering af et program
Typisk en kort proces, måske kun tager et par uger eller mindre, hvilket omdanner ideen til et håndgribeligt forretningsidé.

Definition af et program
Giver grundlaget for at beslutte, om man skal fortsætte med programmet eller ej.

Håndtering af trancheerne
Formålet med denne proces er at implementere de definerede styringsstrategier for programstyring for programmet, sikre, at kapacitetsleveringen er tilpasset organisationens strategiske retning og at muliggøre frigivelse af fordele.

Leverer kapaciteten
Dækker aktiviteterne til koordinering og styring af projektlevering i henhold til programplanen.

At realisere fordelene
Formålet med denne proces er at styre fordelene fra deres første identifikation til deres vellykkede realisering.

Lukker et program
Formålet med denne proces er at sikre slutmålet om formelt at anerkende, at programmet er afsluttet.

7 videoer – 54 min.

Eksamensforberedelse

I multipletestøvelse som er baseret på en dyrebar prøveeksamen. Du kan få et fantastisk resultat ved at afslutte øvelsen og se begrundelsen bag svarene fra træneren.

underviser

Kenny Munck, Akkrediterede træner i PRINCE2®, MSP®, MoP® m.m.

Kenny har deltaget i mange forskellige projekter og på stort set alle niveauer fra teamleder, projektleder over programleder til medlem af styregrupper og programkomiteer. Han er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder, der evner at få deltagerne til at reflektere over muligheder frem for begrænsninger.

Underviser blandt andet i PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® og MoR®.

Læs mere på Linkedin

Afholdelsessteder

E-learning/Online kursusforløb |

Køb dit e-learning kursus her

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.