Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Motivational Leadership

Få dine medarbejdere til at opfylde deres fulde potentiale

At få dine medarbejdere til at opfylde deres virkelige potentiale er en af de fremmeste opgaver, du har som leder. Det betyder, du er nødt til at være bevidst om både styrker og udviklingspotentiale hos hver af dine medarbejdere for at kunne aktivere dette latente potentiale. Det gør du b.la. igennem din viden om, hvad der motiverer hver af dine medarbejdere, og den samme viden vil gøre dig bedre i stand til at sætte klare og realistiske mål for deres dagligdag.

Som leder er din kommunikation samtidig afgørende for dine medarbejderes indstilling, og kun igennem målrettet og effektiv kommunikation vil du kunne skabe motiverede medarbejdere, som løser deres opgaver med et stort engagement.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Udbyder:

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset er både for dig, der er ny leder samt dig, som har været i ledelsesfaget i et stykke tid uden at have modtaget træning i den grundlæggende teori inden for moderne ledelse.

Typiske deltagere på kurset er bl.a. teamledere, afdelingschefer, driftsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere og ledere i interne afdelinger, som har et ønske om at udvikle deres lederevner.

Kursusindhold

Rollen som leder

 • Forstå de krav og forventninger, du som leder bliver stillet
 • Fastsæt målsætninger, så du kender dine succeskriterier
 • Du skal kende din rolle, før du kan udfylde den

Effektiv ledelse

 • Ledelse forudsætter, at du skaber tiden til det
 • Pareto-princippet
 • Strukturering og prioritering af dine opgaver og ansvarsområder

Fastsæt dine målsætninger

 • Sæt dig mål, og nå dem!
 • Inddrag medarbejdere, og gør dem proaktive
 • SMART-ØF-modellen fra teori til praksis
 • Sådan arbejder ud med målsætninger for henholdsvis dig selv og andre

Målrettet kommunikation

 • Effektivisering igennem kommunikation
 • Kommunikér målrettet, og tilpas dig efter den, du sidder overfor
 • Aktiv lytning og effektiv spørgeteknik

Kunsten at delegere

 • Delegeringsprocessen
 • Sikr dig, at dine medarbejdere forstår opgaven, så de også kan løse den
 • Fem gennemtestede trin til at effektivisere din delegering

Motivation igennem ledelse

 • Forstå, hvad der henholdsvis motiverer og demotiverer den enkelte medarbejder
 • Skab engagerede medarbejdere
 • Forståelse for den enkelte medarbejder er afgørende for jeres samlede succes

Udvikling af medarbejdere

 • Identificér den enkelte medarbejders styrker og potentiale
 • Intro til og brug af situationsbestemt ledelse
 • Forventninger til dig som leder

Change Management

 • Den evige tilstand af forandring
 • Indstilling og omstillingsparathed
 • Udvikling er ikke lig med afvikling

Mødeledelse

 • Optimal mødeledelse
 • Effektiv og konstruktiv mødestyring
 • Vær forberedt, og følg op

Konflikthåndtering og problemløsning

 • Håndtering af de interne konflikter
 • Gode konflikter – hvordan?
 • Indvendingsbehandling og anvendelse af transaktionsanalyse
 • Konflikter fører til udvikling, når du håndterer dem korrekt

Opfattelsen af dig som leder

 • ”Oplevelsen af dig” – Mehrabian
 • Vær opmærksom på følgende…
 • Brug din personlige gennemslagskraft konstruktivt

Indsigt i din ledelsesprofil

 • Din personlige autoritetsstil-profil
 • Din personlige beslutningsstil-profil
 • Vær bevidst om, og udnyt dine styrker
 • Kend din egen ledelsesprofil, så du kender dit udviklingspotentiale

Implementering vha. personlig handlingsplan

 • En målrettet, personlig handlingsplan lader dig stå stærkere ift. din udvikling

Dit udbytte

Som deltager på dette kursus vil du:

 • Få indsigt i de grundlæggende principper i moderne ledelse og værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver.
 • Blive bedre til at strukturere, delegere og prioritere samt motivere dine medarbejdere, så de opnår endnu bedre resultater
 • Få et tydeligt billede af dine egne styrker og udviklingspotentiale samt midlerne til at realisere potentialet
 • Have mulighed for at opbygge et netværk af andre ledere, som kan være særligt gavnligt for dig, som er ny leder

Virksomhedens udbytte

Efter dette kursus for nye ledere vil virksomheden få en leder tilbage der:

 • Har fornyet inspiration og motivation til ledelsesopgaven
 • Har tilstrækkeligt overblik til at gøre plads til ledelse
 • Er bedre til at udnytte ressourcer -særligt den menneskelige af slagsen
 • Er bedre til at skabe optimale resultater gennem og sammen med sine medarbejdere
 • Effektiviserer både sit eget og sine medarbejderes arbejde
 • Har en utvetydig plan for sin egen udvikling

Metode

Dette kursus for nye ledere er tilrettelagt ud fra en hensigtsmæssig blanding af diskussioner, erfaringsudveksling, instruktørindlæg, konkrete cases og gruppearbejde. Du vil som deltager i løbet af kurset komme til at arbejde med dine egne ledelsesmæssige udfordringer og kunne få sparring fra instruktøren og/eller medkursister til at finde nye løsningsmuligheder ved at drage på andres perspektiver og erfaringer.

Praktisk information

Kurset for nye ledere afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1.dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2.dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3.dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Er du endnu ikke tiltrådt en lederrolle, men ønsker du at forbedrede dig på din karriere som leder, så anbefaler vi dig kurset Lederaspiranten.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.