Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Mindfulness

Reducér dit stressniveau og lær at være mere tilstede i nuet

I en travl hverdag fyldt med mange opgaver, er det nemt at miste overblikket eller føle sig stresset. Mindfulness er et redskab til dig, som ønsker at opnå større kontrol over dine tanker og øget tilstedeværelse i nuet. Når du lærer at bruge redskaberne fra Mindfulness, betyder det, at du kan reagere mere hensigtsmæssigt i situationer, hvor du er under pres, ved at stoppe op og overveje dine forskellige muligheder inden du handler. Særligt i tilspidsede situationer er det en kompetence, som kan skabe stor værdi, men også generelt i hverdagen, vil det have en positiv indvirkning på dit overskud.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset Mindfulness er for dig som ønsker at opnå større opmærksomhed i nuet og som ønsker at nedbringe deres stressniveau – uanset hvilken funktion du besidder. Det er for alle dem, som gerne vil tage mere styring over deres eget liv, så de kan skabe mere indre ro og overskud med henblik på at få mere empowerment og tydelighed i deres beslutninger såvel som handlinger.

Kursusindhold

Mindfulness på videnskabelig basis

 • Bølger og funktioner i hjernen
 • Engang en buddhistisk tilgang – nu videnskabelig forskning
 • Mindfulness – et redskab i både den lægelige og den kommercielle verden.

Øvelser og meditation

 • Sådan bruger du dit åndedræt til at tænke klart
 • Sådan målretter du din opmærksomhed på detaljerne og styrker din beslutningsevne
 • Øget bevidsthed om dine følelser, tanker og fornemmelser – styrker dine budskaber og gør det nemmere at tegne dine grænser

Minimér din stress

 • Sådan øger dit nærvær og sænker dit stressniveau i den aktuelle situation
 • Sådan identificerer du de underliggende årsager til din stress
 • Sådan styrker du dit forhold til dine medmennesker og skaber effektive arbejdsmiljøer – dine følelser og andres følelser og hvordan de påvirker hinanden

Styrket arbejds- og livsglæde

 • Tag styringen i dit eget liv
 • Større indre ro, balance og overblik i dagligdagen
 • Forbedret selvtillid og selvværd

Dit udbytte

På kurset i mindfulness, vil du lære at bruge meditative metoder til at opnå større nærvær, hvilket vil styrke din evne til at koncentrere dig samt styrke din kontrol og følelsesmæssige balance. Efter kurset vil du være i stand til at kunne eliminere tankemylder og skabe øget bevidsthed om dine handlinger, sig selv og dit værdigrundlag. Alt i alt noget som vi kunne hjælpe dig med at klarlægge din indre retning og dine evne til at opnå mere.

Træner du mindfulness, kan du styrke din evne til at forbedre din beslutningstagningsproces, så du kommer til at opfatte dit arbejde som mere tilfredsstillende. Du vil samtidig blive bedre til at minimere de underliggende årsager til din stress og håndtere stressen, hvis den opstår, ligesom du vil opleve en stærkere følelse af fysisk og mental komfort.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder der:

 • Er endnu bedre til at træffe rationelle beslutninger
 • Vil være bedre i stand til at arbejde effektivt under pres
 • Er i balance med sig selv og har forøget både sin livs- og arbejdsglæde

Metode

Kurset i Mindfulness vil bestå af en vekslen mellem teori og praktisk træning i meditation, visualisering og åndedrætsøvelser. Kursets primære fokus er på dig selv, hvilket kræver mod og vilje fra din side til at turde være til stede i dig selv. En del af kurset vil foregå i stilhed; lad derfor din bærbare blive hjemme og sluk mobiltelefonen.

Praktisk information

Kurset afholdes som internat kursus over 2 dage.

Der undervises på følgende tidspunkter:
1. dag: 10.00-20.00*)
2. dag: 9.00-15.00

*) Undervisningen slutter kl. 17.30, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.