Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Field Sales Management

Få dine sælgere til at opnå deres fulde potentiale

Der stilles hele tiden stigende krav og forventninger til en virksomheds salg, og salgslederen vurderes konstant ud fra de opnåede resultater. Som salgsleder er det derfor ikke nok at præstere i egen rolle; du skal samtidig kunne få dine sælgere til at nå deres fulde potentiale. Det kræver, at du udover at have de rette salgskompetencer også formår at forstå dine sælgere og herigennem motivere og støtte dem, når de har brug for det.

At træffe alle de rigtige beslutninger og samtidig formå at stimulere og udvikle salgsteamet kræver en struktureret og analytisk indsats samt en stærk arbejdsindsats. Det er en udfordrende opgave, men når salgslederen får værktøjerne til at gøre det rigtigt, er det at være chef for sælgere et af de mest spændende job i virksomheden, hvor du som leder kan gøre den største forskel.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Udbyder:

Hvem deltager / Målgruppe

Dette grundlæggende kursus i salgsledelse henvender sig til alle, der leder en afdeling eller team bestående af medarbejdere, som er ansvarlige for salg og kunderelationer.

De typiske deltagere er salgsdirektører, salgschefer, distriktschefer og andre der har ansvar for en salgsstab.

Ønsker du derfor yderligere inspiration til din rolle, værktøjer til at optimere din salgsledelsesopgave eller større udbytte af de ressourcer, du i forvejen har til rådighed, så er dette kursus i salgsledelse for dig.

Kursusindhold

Din funktion som professionel salgsleder

 • Kravene du som salgsleder vil blive stillet overfor i fremtiden
 • Opgaver og roller – ledelse kræver tid
 • Forstå de fremtidige udfordringer, og sæt utvetydige mål, der vil løse dem
 • Sikr din position, og få overskud til succes igennem din forståelse af og indsigt i dine opgaver

Din autoritet som salgsleder

 • Skab resultater gennem dine sælgere
 • Ledelsesautoritet – en balancegang
 • Karisma – er vigtigt element

Sammensætning af dit salgsteam

 • Udgangspunktet for rekruttering og udvikling – kravprofilen for sælgere
 • Målrettet plan for interviews og rekruttering
 • Den effektive udviklingsplan for dit team

Værdi igennem delegering

 • Hensigtsmæssig prioritering og analyse af opgaver
 • Delegeringsprocessen og dens faldgruber – udgangspunkt i kompetencer og potentiale
 • Brug delegering til at skabe mere motivation, mere overskud og bedre resultater

Målrettet kommunikation

 • Stå til rådighed, og vær tilstede i hverdagens kommunikation
 • Samspillet mellem kommunikation og salgsledelse
 • Samspillet mellem kommunikation og distanceledelse
 • Små berøringer kan lede til store succeser i det daglige

Motivation og ledelse af dit salgsteam

 • Personlig motivation kræver differentieret ledelse
 • Indsigt i den grundlæggende motivationsteori
 • Sæt mål, og giv motivation i salget

Din anvendelse af situationsbestemt ledelse

 • Forstå, og følg med i hver af dine sælgeres udvikling
 • Styr indsatser, planlæg, og rapportér
 • Forstå sælgerne, og ram dem rigtigt i det daglige

Behov for træning og udvikling

 • Metoder til planlægning, analyse og træning
 • Tag ansvar for og del i træningen af dine sælgere med sambesøg
 • Kontinuerlig udvikling kræver handlingsplaner og løbende opfølgning

Styrk dine sælgere gennem salgscoaching

 • Salgscoaching – et værdifuldt salgsledelsesredskab
 • TACKs salgscoachingmodel introduceret
 • Feedback på og mål for salgsindsatsen

Det gode salgsmøde

 • Salgsmøder er ikke som de andre møder
 • Agenda og målsætning for salgsmødet er afgørende for dets succes
 • Salgsmødet og træning til fremtiden
 • Sæt retning, skab motivation, og sikr handling på dit salgsmøde

Konflikt- og problemhåndtering

 • Indsigt i konflikttrappen og analyse af problemer
 • Din beslutningsstil
 • Konstruktive udfald af vanskelige samtaler

Implementering igennem din personlige handlingsplan

 • Den målrettede handlingsplan – klare udviklingsmål og implementeringsmetoder

Dit udbytte

Som deltager på kurset Field Sales Management vil du:

 • Få et klart billede af, hvad der skal til for at skabe succes i dit job som salgsleder
 • Blive udfordret på din funktion i dag, så du kan lægge et ambitiøst fundament for din fremtid
 • Få en bedre forståelse for din ledelsesautoritet, så du kan bruge den hensigtsmæssigt ift. dine sælgere
 • Kunne styrke dine sælgeres resultater ved hjælp af styring af mål og udvikling
 • Udbygge din værktøjskasse inden for motivation, kommunikation, salgscoaching og delegering.
 • Få mere overskud til at opretholde en sund balance i dit arbejdsliv.

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil virksomheden få en leder der:

 • Har fornyet motivation og inspiration til at løse opgaverne
 • Har en bedre forståelse af sine styrker og sit eget udviklingspotentiale
 • Har bedre overblik i hverdagen til at skabe tid til ledelse
 • Forstår at motivere sine medarbejdere med henblik på at løfte deres præstationsniveau
 • Har en styrket evne til at udnytte ressourcer og medarbejdere mere efficient
 • Har en målrettet handlingsplan til at sikre at vedkommende kan fortsætte sin udvikling og styrke både sine egne og hele sit teams resultater

Metode

Dette kursus i grundlæggende salgsledelse er konstrueret ud fra tanken om, at alle deltagere skal være fuldt rustet til at implementere deres nyerhvervede viden og værktøjer i deres daglige arbejde. Kursusforløbet består af en kombination af inspirerende teoriindlæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og individuelle opgaver, der tager udgangspunkt i teorien og relevante cases fra deltagernes dagligdag. Du vil således kunne drage nytte af de øvrige deltageres såvel som instruktørens erfaringer fra det virkelige liv, så teori bliver gjort praktisk anvendeligt og relevant.

Praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.