Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Sales Power

Opnå en større selvtillid, større gennemslagskraft og forøget arbejdsglæde – og styrk dine præstationer

Enhver ambitiøs sælger bør stræbe efter at få det optimale ud af sine kompetencer, så der kan ydes en toppræstation – hver gang. Dette kræver et indgående kendskab til særegne styrker og kompetencer samt en bevidsthed omkring sin egen præstationskurve. På den måde kan sælgeren udvikle sin mentale styrke og sales power. En øget sales power vil ikke alene give sælgeren mere selvtillid, større gennemslagskraft og forøget arbejdsglæde, men også gavne virksomhedens samlede omsætning.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset henvender sig til sælgere der har erfaring med at anvende grundlæggende salgsteknikker. Ønsker du at lære, hvordan du får det optimale ud af dine kompetencer og opbygger din mentale styrke til at yde en toppræstation hver gang, det virkelig gælder, så er dette kursus for dig.

Kursusindhold

Sales Power

 • Nutidens og fremtidens krav til dig som sælger
 • Individuel sælgerstil – styrker og svagheder i dit salgsarbejde
 • Forstå dig selv og skab resultater i dit salg

Skab resultater via øget selvindsigt

Egen motivation og holdninger

 • Tro på det, du gør og vil, så når du dit mål
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Se mulighederne – ikke begrænsningerne

Flyt mennesker og deres overbevisninger med din personlighed

Vinderkultur

 • Sæt mål, tro på dem og vind
 • Det strategiske og taktiske salgsarbejde
 • Skab tillid gennem selvsikker og troværdig fremtræden

Power-handlinger og mål i hverdagen

Metaforer og scenarietænkning

 • Det kan lade sig gøre – kreativitet, tro og taktik.
 • Visualisér din succes
 • Øget selvtillid gennem positiv og konstruktiv scenarietænkning

If you can dream it – you can do it

Tanker, følelser og handlinger

 • Forstå dig selv og dine overbevisninger
 • Den mentale proces
 • Mindfulness/meditation som sales power redskab

Al udvikling starter indefra

Power-møder og præsentationer

 • Fra forberedelse til applaus – sikkerhed skaber tillid.
 • Viden, metode og mentalitet
 • Inddrag og motivér dine tilhørere

Gå fra at være en god til en fantastisk sælger

Vilje til salg og forandring

 • Træn din viljestyrke til forandring og succes
 • Viljens 4 grundelementer
 • Viljen under pres

Viljen til forandring og udvikling er afgørende for din succes

Menneskelige relationer

 • Forstå kemiens betydning for langvarige kunderelationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset situationen
 • Vanskelige kunder – effektiv og positiv håndtering af anderledes kundetyper

Din indflydelse på dine relationer og dermed dit salg

Personlig handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Dit udbytte

Som deltager på Sales Power vil du:

 • Få større bevidsthed omkring dig selv og dine spidskompetencer
 • Få øget fokus, ro, vilje og selvtillid
 • Få øget motivation og struktur i dit daglige salgsarbejde
 • Opbygge den mentale styrke til at yde en toppræstation – hver gang
 • Få en dybere forståelse af egne handlinger, følelser og tanker
 • Skabe stærkere relationer og fremstå mere sikker, overbevisende og troværdig

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en sælger, der:

 • Ny inspiration og motivation til at få det optimale ud af sine kompetencer
 • Større mental styrke og overskud til at præstere når det virkelig gælder
 • Øget fokus og selvtillid og skaber ro og tillid hos sine kunder og kollegaer
 • En stærk vindermentalitet, og redskaberne til at optimere sine salgs- og relationsmæssige resultater

Metode

Kurset er bygget op omkring den mentale træning set udfra et salgsmæssigt synspunkt. Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Derudover vil kurset i høj grad tage udgangspunkt den enkelte sælger situation og kriterier for succes.

Praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.