Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Den erfarne sælger

Styrk dit salgsarbejde med et motivationsboost, træning og feedback

Den erfarne sælger ved, at det gode salg er direkte forbundet med sælgerens motivation og evne til at skabe, fastholde og udbygge værdifulde kunderelationer. Effektivt salg stiller store krav til den enkelte sælger. Sælgeren skal bevare sit blik for at aflæse kundens bevidste og ubevidste behov samt gøde sin evne til konstant at tilpasse sin salgsstil til netop dette. Med et motivationsboost tilsat den rette træning, feedback og nye værktøjer, vil sælgeren opleve langt mere gennemslagskraft over for kunderne, og samtidig vil sælgeren opleve større arbejdsglæde i sin hverdag.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som allerede har salgserfaring og kender de gængse salgsværktøjer, og som nu ønsker at styrke dine kompetencer og optimere dit salgsarbejde.

Kursusindhold

Genopfriskning af de vigtigste salgsteknikker

 • En labyrintøvelse – gruppearbejde
 • Resumé af de væsentlige salgsværktøjer
 • Erfaringer – positive og negative – i gruppen

Få afprøvet din konkrete viden og erfaringsgrundlag

Videotræning

 • Konkrete cases og salgssituationer fra din dagligdag
 • Mødet hos kunden – forberedelse, gennemførelse, afslutning
 • Feedback – positive ting og fokus på udviklingsmuligheder

Bliv bevidst om dine egne styrker og svagheder som sælger

Din professionelle salgsstil

 • Styrker, som du kan udnytte bedre
 • Svagheder, som du skal være opmærksom på
 • Dialog, sparring og input til nye indgangsvinkler på casen

Konkrete input til din personlige udvikling i salgsarbejdet

Brug af dit salgsmateriale

 • Optimal udnyttelse og brug af brochurer, produkter, demoer m.v.
 • Forøg opmærksomhedsværdien hos kunden
 • Læs kundens reaktion og agér derefter

Vær bevidst om præcis, hvad du skal – og hvornår du skal gøre det

Sælgende kommunikation

 • Dit kropssprogs betydning for salget
 • Din stemmeførings indvirkning på kundens oplevelse
 • Din personlige salgsstils betydning for resultatet

Vær bevidst om dine personlige påvirkningsmidler

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Dit udbytte

Som deltager på kurset Den erfarne sælger vil du opnå en større motivation og sikkerhed i dit salg. Du vil blive trænet i dine personlige salgsmetoder med konkret feedback til udvikling og forbedring af dine salgsegenskaber. Du får tilpasset din sælgerstil, så du opnår større gennemslagskraft overfor dine kunder. Du får konkrete idéer til at opnå de ønskede resultater og samtidig styrke fundamentet af tilfredse kunder.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en sælger, der:

 • Er mere motiveret, effektiv og målrettet i sit daglige salgsarbejde
 • Skaber tilfredse kunder gennem sin evne til at aflæse og opfylde deres behov
 • Kan tilpasse sin sælgerstil, sit kropssprog, fremtoning og stemmeføring efter hvilken kundetype, der betjenes

Metode

Kurset er bygget op omkring salgets systematik og den understøttende teori. Det forudsættes at du har kendskab til, og kan håndtere, de grundlæggende salgsværktøjer. Du medbringer en aktuel case fra din egen hverdag, som du ønsker at blive trænet i. Træningen bliver videofilmet, så du får lejlighed til selv at se og vurdere din egen præstation. Derudover vil instruktøren trække på egne og holdets erfaringer og forskellighed for at få perspektiv på den enkelte case.

Særlig praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse på Kolle Kolle samt i Jylland i Aarhus på Helnan Marselis Hotel

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.