Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Forhandlingsteknik

Få mere ud af dine forhandlinger med en stærk forhandlingsteknik

Udfaldet af dine forhandlinger er i høj grad afhængigt af din forhandlingsteknik. Du skal have styr på dine forhandlingsmål, beherske forhandlingens forskellige parametre og være i stand til at omstille dig ift. forhandlingens udvikling. Stærk forhandlingsteknik er også at se muligheder og evne at udnytte dem, selv i svære situationer. Med en solid forhandlingsteknik vil du kunne styrke din relation til din modpart og vedligeholde dem over tid. Deltager du på TACKs kursus i forhandlingsteknik, vil du få redskaber af stor betydning for din egen såvel som din virksomheds succes.

ledelse, kommunikation, kursus, kompetenceudvikling, projektledelse, salg, økonomi, kurser, kursus

Hvem deltager / Målgruppe

Deltager du i forhandlinger, enten som ansvarlig eller part, er dette forhandlingskursus relevant for dig. Du kan også deltage i kurset for at få nye vinkler på dine forhandlinger eller værktøjer til at få det optimale ud af forhandlingens forskellige faser.

Kursusindhold

Forhandlingen fra start til slut

 • Sæt dig et mål og bevæg dig metodisk hen imod det
 • Hav overblik over forhandlingen og fokusér på målet
 • Kom godt fra start i dine forhandlinger med det rigtige udgangspunkt

Den stærke forhandler

 • Nuværende og fremtidige krav til forhandlere
 • Find din egen stil som forhandler og bliv bevidst om dine styrker og svagheder
 • Forhandl ud fra din modparts situation og opnå bedre resultater gennem relationer

Dit eget udgangspunkt

 • Nå dine mål ved at tro på dig selv
 • Overbevisninger er mere vigtige end fakta
 • Brug din personlighed til at rykke mennesker og overbevisninger

Strategiske og taktiske overvejelser

 • Et forhandlingsmøde er ikke som andre møder
 • Forstå, hvad du selv og din modpart vil opnå i forhandlingen
 • Identificér variablerne i forhandlingen og tildel dem en værdi

Den gode forberedelse

 • Start med det rigtige udgangspunkt
 • Følg den røde tråd igennem hele forhandlingen
 • Tag status efter forhandlingen og lær af dine fejl

Tænk økonomi ind i dine forhandlinger

 • Sæt en værdi på forhandlingens forskellige parametre
 • Vær bevidst om dine omkostninger samt værdien for din modpart
 • Det umiddelbare og det langsigtede resultat af dine forhandlinger

Den stærke forhandlingsposition

 • God lytte- og spørgeteknik
 • Tydeliggør udbyttet for din modpart og argumenter overbevisende
 • Håndtér din modparts indvendinger

Forhandlingens psykologi

 • Udnyt din personlighed og erfaring under forhandlingens faser
 • DiSC – introduktion til en adfærdsmodel
 • Forstå magtspillet i forhandlingen

Luk forhandlingen

 • En enkelt forhandlingsrunde eller flere?
 • Det bedste resultat for begge parter
 • Forstå, hvornår du skal acceptere ikke at nå en aftale

Case-træning

 • Omsæt teorien til praksis med spændende øvelser
 • Bliv bevidst om dine forcer samt udviklingsmuligheder – feedback fra instruktøren
 • Diskussion af andre vinkler på forhandlingen

Relationers betydning for forhandlingen

 • Dit forhold til modparten og dets betydning for relationen på længere sigt
 • Professionel og bevidst ageren under forhandlingen
 • Parametre, der påvirker relationen

Din personlige handlingsplan

 • Din målrettede udvikling

Dit udbytte

Når du deltager på kurset i forhandlingsteknik, vil du blive klædt på til at gå selvsikkert ind i dine forhandlinger. Du vil blive i stand til at forstå din modparts motiver og kunne nå frem til det bedste resultat for begge parter. Du vil lære forhandlingens uskrevne regler og kunne tilgå dine forhandlinger på både professionel og etisk vis. Derudover vil du blive i stand til at nå win-win-resultater i dine forhandlinger, så dine relationer til din modpart styrkes.

 

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed vil få en forhandler, som:

 • Kan opnå endnu bedre resultater med sine forhandlinger
 • Har nye vinkler på sine forhandlinger og tilgår dem med øget motivation
 • Styrker relationer til forhandlingernes modparter

Metode

På dette forhandlingskursus gennemgås forhandlingens systematik samt teorierne, der danner grundlag herfor. Kurset er opdelt i en række forskellige lektioner, hvor instruktøren vil gennemgå de forskellige teorier samt dele ud af sine praktiske erfaringer. Teorierne vil blive underbygget med en række øvelser og cases, der vil lette indlæringen og lette implementeringen af det lærte i kursistens egen dagligdag. Underviseren vil derudover perspektivere de gennemgåede teorier ved inddragelse af kursisternes egne erfaringer samt forskellige baggrunde.

Praktisk information

Kurset løber over tre dage og afholdes som eksternatkursus. Undervisningen finder sted på følgende tidspunkter:

 1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
 2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
 3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset i forhandlingsteknik afholdes i Værløse på Sjælland samt Aarhus i Jylland.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Afholdelsessteder

Værløse |
Aarhus |

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.