Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

TACK Coachakademi

De fleste mennesker kan mere, end de tror. Som leder kan du bruge coaching som et redskab til at frigive dine medarbejderes både kendte og ukendte ressourcer, så de og virksomheden opnår mere.

At have viden om coaching er ikke det samme som at ”kunne coache”, og det skyldes, at coaching er en interpersonel færdighed, som man ikke kan nøjes med at læse sig til; du skal derimod træne, nære og pleje den. Hvis du gerne vil mestre coachingens kunst og bruge det som et ledelsesredskab til udvikling, så forudsætter det både dyb teoretisk indsigt og stor praktisk erfaring med erhvervsorienteret coaching. Er du villig til at gøre indsatsen, vil det dog kunne udmønte sig til mere engagerede medarbejdere, der hurtigt øger deres produktivitet.

Når du anvender coaching som ledelsesredskab, får du et langt bedre indblik i de ressourcer, du rent faktisk har til rådighed i dit team/afdeling. Den indsigt danner grundlaget for planlægningen af din hverdag og den løbende udvikling af din stilling og ansvarsområder. Det handler kort og godt om at finde frem til potentialet i den enkelte og slippe det løs, så det kan være med til at styrke teamet/afdelingen som helhed.

Udbyder:

Hvem deltager / Målgruppe

TACK Coachakademi er tiltænkt direktører, personalechefer, ledere, konsulenter og andre, der gerne vil bruge coaching som en integreret del af deres arbejde. Deltager du i forløbet, bør du være interesseret i at arbejde med mennesker, og du skal have et ønske om at hjælpe andre til at finde deres respektive potentiale, ligesom du selv skal være indforstået med at arbejde med din egen udvikling.

Kursusindhold

Coachingens historie

 • Hvordan opstod coaching-begrebet, og hvad er ægte coaching?

Lad nysgerrigheden drive dig

 • Udforsk, og analysér folks overbevisninger og opfattelser

Brug coaching som redskab

 • Coaching, psykoterapi, rådgivning og andet – ligheder og forskelle
 • Tilfælde hvor du bør henvise en klient til andre konsulterende eller vejledende professioner

Brug coaching i dit lederskab

 • Tilfælde og situationer hvor du henholdsvis bør og ikke bør coache
 • Coaching af sine medarbejdere og de mulige problematikker, der kan opstå

Lyt aktivt

 • Lyt aktivt – lettere sagt end gjort
 • Fra detaljeret lytning til metalytning – spektret af lytteteknikker
 • Tal med din krop

Intuition

 • Brug nærvær til at mærke efter, hvad der foregår
 • Kunsten at skabe kontakt og ikke blive afbrudt

Den etiske coaching

 • Standarder og etiske regler for ICF – bl.a. tavshedspligten
 • Pligt og ansvar
 • Omsæt bevidsthed til konkret handling

Strukturen i coachingsamtalen

 • At etablere sin coachingsamtale
 • Indblik i og opfattelse af indgåede aftaler
 • Din coachingsamtales forskellige faser

Løsningsorienteret coaching

 • Sådan får du både fortrolighed og tillid
 • Kognitive kompetencer

Bevidsthed og afklaring om værdier

 • Sådan afklarer du dine egne værdier med dig selv
 • Hvordan prioriterer du her i livet?

Formulering af målsætninger

 • Tydeliggør din klients ønsker og målsætninger
 • Udform klare mål, som der kan arbejdes hen imod

Omsæt hensigt til handling

 • Forstå hvordan den menneskelige hjerne virker
 • Sådan afdækker du visioner og drømme

Undgå blokeringer og negative overbevisninger

 • Overbevisninger og begrænsninger kan hæmme dig betydeligt
 • Positive overbevisninger der kan være med til at udvikle dig

Håndtering af modstand mod forandringer

 • Modstandens årsager – mange frygter det ukendte
 • Uforløst potentiale
 • Integration og kreativitet

Troværdighed og tillid

 • Maksimér din troværdighed og tilliden, du bliver vist
 • Bevar tilliden i løbet af hele coachingforløbet

Relationer

 • Pleje og bevarelse af dine relationer

Selvets ledelse og motivation

 • Led dig selv bedst muligt
 • Udbyg, og fasthold din motivation

Coaching fra ende til anden

 • Motivér, og inspirér din klient
 • Ansvar – hvem sørger for hvad?

Individuel samtale

Samlet feedback på indsats- og udviklingsområder

Coaching fra A-Z

 • Effektivitet som coach
 • Den løsningsfokuserede coach

Implementering igennem handlingsplan

 • Den målrettede handlingsplan – resultater igennem klare mål og planer for implementering

Dit udbytte

I TACK Coachakademi uddannes der coaches ud fra en international standard. Efter gennemførsel af forløbet vil deltagere være fuldendte coaches, der behersker alle de nødvendige færdigheder og metoder, som lever op til retningslinjerne udstedt af International Coach Federation (ICF). Efter du har færdiggjort forløbet, kan du vælge at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt*).

Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder der:

 • Identificerer og frigiver det uforløste potentiale i andre mennesker
 • Skaber større motivation og mere positive udfald igennem løsningsfokuseret coaching
 • Evner at bruge sine kognitive kompetencer til at øge tilliden og styrke relationerne i løbet af coachingforløb
 • Fokuserer på at bevare, udvikle og hjælpe virksomhedens medarbejdere

Metode

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler á 3 dages varighed. Mellem modulerne vil du få 4 timers individuel coaching af en certificeret coach. De 3 moduler gennemføres med forskellige temaer. Coaching er en færdighed der kun kan læres gennem praktisk erfaring, hvorfor der på modulerne veksles mellem forelæsninger, øvelser samt efterfølgende dialog om erfaringer og oplevelser med at coache hinanden. Mellem de enkelte moduler skal deltagerne mødes i mindre erfagrupper, hvor der drøftes særlige problemstillinger, løses mindre coachopgaver, og hvor deltagerne fungerer som sparringspartnere og coaches for hinanden.

Praktisk information

Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt over 3 moduler á 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1, 2 & 3:
1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

International Coach Federation (ICF) er verdens førende sammenslutning af professionelle coaches – personlige og business, der har til formål at sikre og forsat udvikle høje standarder inden for coaching.

*) Der er pt. særlige kriterier, for at kunne opnå en ACC certificering, herunder 60 timers målrettet coachuddannelse som du opnår gennem TACK Coachakademi og 100 timers dokumenteret coaching.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.