Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Assistentens & sekretærens udvikling

Assistent-/sekretærrollen er central for en velfungerende organisation. Med denne nøglepersons mange interne og eksterne relationer er assistenten/sekretæren ofte afgørende for, at tingene skrider effektivt fremad i virksomheden. Med de rigtige værktøjer kan assistenten såvel som sekretærens udvikling føre til øget gennemslagskraft og bedre evner til at kommunikere. Et sådan løft vil automatisk øge effektiviteten hos alle de led i organisationen, der til daglig har berøring med assistenten/sekretæren. Virksomheden vil opleve, at kommunikationen flyder hurtigere og at ting lykkes mere gnidningsfrit. Samtidig vil assistenten og sekretæren opleve en hverdag med langt større trivsel i ”orkanens øje”.

Hvem deltager / Målgruppe

Kurset er for dig, der enten har været på kurset Assistentens/Sekretærens værktøjer eller andre lignende kurser, og som ønsker en overbygning på din viden.
Du har som primæropgave at aflaste og støtte din chef – og i nogle tilfælde agere som stedfortræder.

Kursusindhold

Sekretærens/assistentens muligheder i virksomheden

 • Støtte, support, autoritet og udvikling
 • Autoritet, funktioner og roller
 • Adfærd, normer og virksomhedskultur

Få det bedste ud af din rolle som værdiskaber i virksomheden

Psykologiske drivkræfter i spil i din dagligdag

 • Indsigt i psykologi på arbejdspladsen
 • Kortlæggelse af dine psykologiske drivkræfter
 • Muligheder og udfordringer

Kendskabet til dine styrker og svagheder skaber basis for din personlige udvikling

Relationer og samarbejde

 • Sådan læser du andre
 • Når forskelligheder mødes for at samarbejde
 • Din personlige autoritet og gennemslagskraft

Vær med til at skabe det gode samarbejde

Kommunikation på tværs af funktioner og profiler

 • Sådan hører du, hvad der i virkeligheden bliver sagt
 • Spørgeteknik – situationsspecifikke spørgsmål
 • Nonverbal kommunikation – lær at arbejde med kropssprog

Målrettet og differentieret kommunikation

Dialog og motivation

 • Lær at forstå, hvad der motiverer den enkelte
 • Sådan bruger du motivationsfaktorerne i dialogen
 • Lær at sælge det svære budskab

Uformel ledelse via adfærdsforståelse

Konflikthåndtering

 • Konfliktens typiske faser
 • Sådan løser du konflikten, inden den eskalerer
 • Strategier til at forebygge konflikter

Rollen som mægler – forstå udfordringerne i organisationen

Effektiv problemløsning i hverdagen

 • Afstemning af indsatser sammen med andre
 • Praktisk og effektiv delegering
 • Effektive beslutninger, der bliver til noget

Få opgaverne fra hånden på den bedst mulige måde

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Dit udbytte

Du vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden vil få en sekretær/assistent, der:

 • Handler bevidst og proaktivt i sin rolle for at få tingene til at fungere
 • Forstår at kommunikere konstruktivt og servicemindet med alle typer af mennesker
 • Evner at bygge broer mellem forskellige mennesker og funktioner og hermed styrker samarbejdet i organisationen

Metode

Kurset er intensivt, og deltagerne spiller en aktiv rolle under hele kursusforløbet. Du arbejder med refleksion, dialog og individuelle øvelser, samtidig med at du får et klart billede af dig selv som menneske og samarbejdspartner.

Praktisk information

Kurset gennemføres som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Prisen er ekskl. moms.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 70101201 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

Detaljer Pris Stk.
Aarhus d. 27-29/9-2021 - 3 dages kursus - prisen er ekskl. moms 14.500 (DKK)  
Værløse d. 25-27/10-2021 - 3 dages kursus - prisen er ekskl. moms 14.500 (DKK)