Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

PROCESOPTIMERING PÅ BUREAUET

gratis event, gratis seminar Kursuskompagniet, kursus, uddannelse, find kursus

Forestil dig et øjeblik, at dit bureau eller din marketingafdeling er en sort kasse! I venstre side kommer der forespørgsler fra dine kunder ind. I højre side kommer dine leverancer til bureauets kunder ud. Oplever du for ofte, at dine leverancer rammer lidt ved siden af din kundes forventning, at de leveres lidt for sent, er lidt mangelfulde og må efterjusteres eller at de måske indeholder deciderede fejl? Eller er dine leverancer grundlæggende bare i orden, men kunne du simpelthen godt tænke dig at forbedre bureauets resultat på bundlinjen? I alle tilfælde går vejen til forbedring gennem en optimering af de processer, der foregår i den sorte kasse.

ET OPTIMERINGSFORLØB

Et procesoptimeringsforløb strækker sig typisk over 4 til 6 dage, som ikke nødvendigvis behøver at være sammenhængende, men hvor du måske arbejder på egen hånd med problematikkerne i mellemliggende perioder. Afhængig af behov kan forløbet blive længere.

Efter en procesoptimering udfører i jeres opgaver effektivt, entydigt, fejlfrit og måske i et vist omfang automatisk. I får mere tilfredse kunder. I får mere tilfredse medarbejdere. I øger resultatet på bundlinjen og får redskaberne til rent faktisk at fastholde den situation fra opgave til opgave. Det ved vi af erfaring.

KURSUS OG PROJEKTFORLØB – SAMTIDIG!

”Procesoptimering på Bureauet” er både et kursus og et reelt projektforløb. Vi arbejder sideløbende på to områder:

 • Vi underviser dig i, hvordan du udfører procesoptimering, hvordan du følger op og fastholder resultaterne, og hvordan du indarbejder procesoptimering som en fortløbende, konstant proces. Vi anviser dig samtidig redskaber og værktøjer, der kan understøtte processen.
 • Vi tager udgangspunkt i konkrete udfordringer eller problemstillinger i din virksomhed og hjælper dig således i gang med at skabe reelt udbytte af optimering.

Kursusindhold - tilrettes efter ønske og behov.

Dag 1: Start workshop

Formål
At klarlægge, hvor skoen trykker mest, udpege en eller flere nøglepersoner til ansvarlig deltagelse i optimeringsforløbet samt udarbejde en projektplan.

Indhold

 • Analysere ”as-is” situationen
 • Udpege fokusområder
 • Udarbejde formålsbeskrivelse for procesoptimering
 • Sammensætte tværfagligt team
 • Udarbejde en projektplan med hovedaktiviteter for de kommende 3 til 5 projektdage
 • Udvælge arbejdsmetoder og redskaber

 Dag 2 – 5 (eller flere)
Projektarbejdsdage med konkrete optimeringsopgaver. Efter behov anvender vi følgende redskaber, som du og sit team lærer at bruge.

Projektlog
Vi opretter en ”projektdagbog” som opdateres løbende gennem projektforløbet. Projektloggen er dit projekts hukommelse. Heri noteres alle væsentlige projektspørgsmål, alle områder der skal afklares nærmere, hvilke områder man har godkendt løsninger på, alle aftaler m.v. Uden en projektlog risikerer du, at erfaringer, som projektgruppen løbende gør sig, går i glemmebogen.

 Procesmapping
Vi anvender forskellige metoder til at illustrere flowet i bureauet med fokus på kritiske processer, flowdiagrammer, procesdiagrammer, analyse.

 User Stories
User stories er en simpel måde at beskrive de enkelte interessenters ønsker og behov, så de nemt kan omsættes til konkrete løsningsforslag og handlingsplaner. Formen på en user storie ligger fast og tjener bl.a. til at kunne engagere alle involverede medarbejdertyper i din virksomhed.

 Handlingsplan
Med udgangspunkt i procesanalyseresultater og user stories udarbejdes specifikke handlingsplaner/implementeringsplaner for afgrænsede indsatsområder.

 Måling af optimeringsaktiviteter
KPI’er (Key Performance Indicators) er målbare værdier, der beskriver hvor effektiv en virksomhed er til at indfri dens målsætninger. Vi udvælger KPI’er for procesoptimering med omhu.

Sprint eksekvering og opfølgning
Vi eksekverer implementeringsplanen i koncentrerede sprint. Vi sikrer hermed en effektiv omsætning af user stories i konkrete forandringer som sammenlagt sikrer en optimering, der indfrier de opsatte KPI’er.

Evaluering og nye mål
Alle forløb afsluttes med en workshop, hvor forløbet evalueres, resultaterne vurderes og nye optimeringsmål fastsættes, således at optimering kommer til at indgå some en fast rutine i bureauets dagligdag.

Digitale værktøjer
Hvor det giver mening, anvender vi digital værktøjer i optimeringsforløbet. Det kunne være værktøjer til Business Process mapping, projektstyringssystemer

Målgruppe

Forløbet henvender sig til reklamebureauer, interne marketingafdelinger i større virksomheder, arkitektvirksomheder og lignende, som har et akut behov for at få gennemset og optimeret interne processer og som samtidig ønsker at kunne gennemføre og fastholde optimering af interne processer på egen hånd i fremtiden.

Hvad kan du forvente

Konkrete resultater af procesoptimeringsforløb fra forskellige typer af virksomheder:

 • Færre fejl og misforståelser. Reklamebureau med fokus på udstillinger fik langt bedre resultater både leverancemæssigt og økonomisk gennem en logisk opdeling af en kompliceret fremstillingsproces og stærkt forøget fokus på vitale procesovergange.
 • Større kapacitet: Reklamebureau med faste produktioner fik forøget sin kapacitet væsentligt uden at øge medarbejderstaben gennem en automatisering af en del af det grafiske rutinearbejde.
 • Sikring af kvalitet: Reklamebureau med kampagneproduktioner på mange forskellige analoge såvel som digitale medier fik indarbejdet fastlagte kvalitetssikringsrutiner, der minimerede omproduktion, øgede indtjeningen – og øgede både kunde- og medarbejdertilfredshed.

PRIsen

Dagspris kr. 10.500,- ex. moms

Ved længerevarende forløb gives rabat på dagspris.

Udgifter til transport, ophold, m.v. afregnes særskilt

Underviser

Steen Hansen, partner i Medit Consult, hovedansvarlig for undervisningen og afviklingen af procesoptimeringsforløbet. Steen Hansen har årelang erfaring i procesoptimering i komplekse, kreative miljøer og har gennemført en lang række projekter i såvel danske som internationale virksomheder.

Afhængig af forløbets indhold kan andre konsulenter fra Medit Consult blive inddraget.

Internt virksomhedsforløb

Forløbet afholdes hos jer som et internt forløb. Antal dage aftales individuelt. Arbejdstid på aftalte dage fra 08.30 til 16.30 eller efter aftale.

Procesoptimering på Bureauet leveres som et internt virksomhedsforløb, der er skræddersyet med specifikt udgangspunkt i virksomhedens, processer, ønsker og behov.

Gennem et aftalt formøde med en konsulent fra Medit Consult på virksomhedens adresse eller online afdækkes specielle behov og ønsker og der aftales fokusområder, som skal behandles med særlig vægt i forløbet.

Der vil efter forløbet være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en uforpligtende snak med én af vores konsulenter om mulighederne for et internt forløb i jeres virksomhed.

Om Medit Consult

Medit Consult er en uvildig konsulentvirksomhed og et højkompetent videnscenter med mangeårigt fokus på det mediegrafiske område og omfattende erfaring fra en lang række opgaver i komplekse, kreative produktionsmiljøer. Medit Consult har siden år 2000 leveret konsulentydelser, uddannelse og undervisning til brandowners, reklame- og marketingbureauer, kommuner, regioner og andre offentlige organisationer, den mediegrafiske industri m.fl.

VI UDVIKLER VIRKSOMHEDER!

Afholdelsessteder

Internt virksomhedsforløb - Hele landet | +45 5380 9004

KONTAKT OS PÅ TLF. 5380 9004, VI TAR GERNE EN UFORLIGTENDE SNAK.