Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Enneagrammet

Enneagrammet anses generelt for at være det ældste psykologiske redskab i historien og kan selv flere hundreder år efter sin oprindelse stadig anvendes til persontypestudier med stor succes. Ved at styrke din indsigt i Enneagrammet vil du danne en forståelse af hvad det er, som motiverer dig selv og andre mennesker ud fra 9 underliggende værdier, som er indikativ for individers personligheder. Igennem denne forståelse vil du ikke alene øge din egen motivation; du vil også øge din selvindsigt, så du bliver i stand til at identificere dit latente udviklingspotentiale. Samtidig vil den øgede forståelse for din omverden have en katalytisk effekt på dine evner inden for eksempelvis ledelse, rådgivning, samarbejde og dannelse af teams.

Hvem deltager / Målgruppe

Målgruppen for Enneagrammet er alle, der ønsker øget indsigt i motivationsfaktorer, adfærdsmønstre, dem selv og personerne i deres arbejds- og privatliv. Som deltager skal du være klar på at arbejde med dig selv.

Bemærk, at hvis du er enten leder, HR-medarbejder eller arbejder i en rolle, hvor du har at gøre med udviklingen af teams og deres indbyrdes samarbejde, kan du vælge at tilkøbe en certificering i at anvende Enneagrammet i praksis, så du bliver rustet til at udnytte værktøjet i en professionel sammenhæng til at styrke kolleger og medarbejdere.

Kursusindhold

De 9 persontyper

 • De 9 typer og deres følelser, tanker- og handlemåder
 • Personer er ikke kun 1 type, men der vil altid være en fremherskende type
 • Den fremherskende type er mest bestemmende for motivationen og tænkemåden hos personer

Indsigt i din persontype

 • Med kendskabet til din egen persontype vil du bedre kunne identificere dit udviklingspotentiale
 • Bliv bedre til yderligere at optimere og skærpe dine styrker
 • Bliv bedre til at konfrontere og arbejde med dine svage punkter og faldgruber

Interaktion med de forskellige persontyper

 • Opgradér kortet over dine arbejdsrelationer
 • Ingen persontype er den bedste – alle typer har styrker og svagheder
 • Større indsigt i individers stresshåndtering og udviklingsmuligheder

Kortlægning af personlige ressourcer

 • Coach, konsultér, og assistér andre i at nå deres mål og få opfyldt deres behov
 • Adaptér spørgeteknikken ud fra persontypen, du står overfor
 • Bliv bedre til at delegere, så personer laver de opgaver, der stemmer bedst overens med deres evner
 • Forstå anvendelsen af Enneagram-profiltesten og hvordan du bedst håndterer hver persontype

Din personlige udvikling

 • Forstå at bestemme dit eget udviklingsniveau, og hvad du søge at gå efter
 • Klarlæg dine ressourcer, og bliv i stand til at identificere ”det gule kort”, når du møder modstand
 • Få inspiration fra andre persontyper, og betragt dig selv igennem øjnene på de 8 andre typer

Dine ressourcer

 • Forstå, hvordan du kan styrke din egen motivation med henblik på at indfri dine mål
 • Enneagrammet gør dig i stand til at tilpasse prioriteringen af værdierne, du gerne vil udleve
 • Konfrontér dine svage sider og de mulige faldgruber, du skal passe på

Sådan bruger du enneagrammet

 • Brug Enneagrammet i det daglige
 • Forstå hvordan du passer sammen og kommunikerer med andre persontyper
 • Enneagram-kulturen i din egen organisation

Enneagraminterviewet

 • Udnyt Enneagrammet i interviewsammenhænge
 • Hvordan passer du sammen med andre persontyper i relation til indstilling, værdigrundlag og præferencer
 • Giv andre feedback på deres Enneagram-profiler

Certificering (kan tilkøbes)

 • Individuel feedback på din anvendelse af Enneagrammet som led i certificeringen
 • Få adgang til Enneagram test version 3.0
 • Få coaching i forhold til din fremtidige brug af Enneagrammet

Din personlige handlingsplan

 • Dan nye målsætninger for din egen udvikling, og lav tid til at opnå dem

Dit udbytte

Når du deltager på kurset Enneagrammet vil du:

 • Få øjnene op for dit reelle, latente potentiale og hvordan du kan udnytte dette
 • Styrke din indsigt i mulige bevæggrunde for herved at blive bedre til at motivere andre med et specifikt mål for øje
 • Styrke din evne til at samarbejde med og konsultere andre mennesker, ligesom du vil blive bedre en bedre coach
 • Blive bedre til at håndtere både stress og konflikter
 • Få muligheden for at tilkøbe en certificering i anvendelsen af Enneagrammet for herigennem at få adgang til Enneagram Master Practitioner-uddannelsen.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder der:

 • Kan identificere sine kollegers styrker
 • Er bedre til at øge egen og andres motivation
 • Er bedre til at føre samtaler
 • I videre udstrækning udviser og udlever selvledelse
 • Har flere og større fordele i salgs- eller forhandlingsorienterede situationer

Metode

Med udgangspunkt i Enneagrammets typologi vil du på kurset få en introduktion til din egen profil, hvorefter du i samarbejde med de øvrige deltagere vil sætte fokus på, hvilke stærke og svage sider, der kan arbejdes med. Øvelser foregår i 2-3 mandsgrupper, hvor der trænes interviewteknikker, der skal hjælpe dig med at lave professionelle interviews efter uddannelsen. Enneagrammet indarbejdes ved hjælp af en vekslen mellem instruktøroplæg, øvelser og diskussioner i plenum.

Praktisk information

Kurset afholdes som en kombination af instruktøroplæg, dialog og praktiske øvelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag.

Kurset strækker sig over 2 x 2 dage med hjemmeopgaver undervejs.

Der undervises på følgende tidspunkter:
1. dag: kl. 9.00 – 16.00
2. dag: kl. 9.00 – 16.00

Certificering i at bruge en dansk udviklet enneagram profiltest kan tilkøbes for kr. 4.500,-

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Internt virksomhedsforløb

Er I flere i din virksomhed som står med samme udviklingsbehov, er der mulighed for at få afholdt kurset som et internt forløb. I dette tilfælde vil kurset blive tilpasset jeres behov og udfordringer. Ring til os på tlf. 22 60 11 70 for at høre mere.

Tilmelding til kurset

Detaljer Pris Stk.
Værløse: d. 23.-24. marts + 2.-3. maj 2022 17.500 (DKK)*  

* price does not include taxes