Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Teamcoaching – fundamentet for opbygning af et stærkt fællesskab

Teamcoaching er for dig, som er leder og som ønsker at være leder for et team eller en afdeling, hvor du involverer medarbejderne i processen med at skabe et stærkt fællesskab. Metoden bidrager til at skabe indsigt i og anerkendelse af de grundlæggende forskelle mellem medarbejdere og ressourcer i teamet samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet.

Læs artikel på LinkedIn for yderligere: https://bit.ly/33P8nnb

Udbyder:

 

n.

Målgruppe

Alle ledere med personaleansvar og som ønsker et sammentømret team med et stærkt fællesskab, som sammen løser opgaver effektivt og produktivt med fælles arbejdsglæde.

Program og udbytte

Teamcoaching er en proces, hvor det handler om at tale sammen i øjenhøjde og blive opmærksomme på alle de små ting i dagligdagen, som frembringer konflikter, misforståelser og ineffektivitet. På den måde skaber vi gensidig tillid, tryghed ved at sætte os selv i spil hvilket viser graden af fællesskabet og resultaterne. Teamcoachingmodellen er et eksempel på hvordan processen forløber.

Det er vigtigt at understrege, at ethvert teamcoachingforløb tilpasses til hvert team. Emner som kan tages op under teamsessioner i teamcoaching er f.eks. kraftfuld kommunikation, aktiv lytten, konflikthåndtering, overbevisninger og skyggearbejde, tilstande, Enneagrammet, feedback, identificering af talenter etc.

Der arbejdes f.eks. i teamsessioner á tre timer eller i workshops á hele dage.

Teamcoachingmodellen:

Teamcharter
⇒Fundament for opbygning af teamet
⇒Indsigt i hinandens styrker, fælles værdier og støttende regler

Vision
⇒Fælles retning for det mål, som teamet ønsker at arbejde for sammen
⇒Synliggørelse af nye handlinger for at opnå visionen

Mission
⇒Enighed i teamet om konkret måde at være på for at opnå visionen
⇒Hvordan sikrer teamet måden at være på for at opnå visionen

Målafklaring
⇒Enighed i teamet om hvordan målet skal implementeres
⇒Teamets nye muligheder for hvem og hvad synliggøres

Udbytte

Klare mål for forretningen og teamet:

⇒Fælles værdier & retningslinjer for samarbejdet – udvikling og gruppedynamik
⇒Fælles vision og mission for teamet – retning og mening
⇒Fælles målsætning for hvordan teamet kan arbejde optimalt
⇒Løbende sparring/coaching med lederen og evt. teammedlemmerne

Du får:

⇒Fælles referenceramme, fælles sprog for teamets samarbejde
⇒Indsigt og forståelse af egne reaktions- og adfærdsmønstre
⇒Anerkendelse af værdien i forskelligheder
⇒Indsigt i og effektiv udnyttelse af synergier og ressourcer i teamet
⇒Indsigt i potentielle faldgrupper og konfliktområder i teamet
⇒Afveksling mellem fælles øvelser og refleksion
⇒Skriftlig evalueringsrapport

Forløbet

Teamcoaching er for alle fra øverste ledelse til det sidste lag i organisationen – alle steder, hvor du har med mennesker at gøre, som arbejder sammen.

Processen går ud på at synliggøre hvordan vi gerne vil arbejde sammen og være overfor hinanden. Ethvert team er en levende organisme af forskellige mennesker i forskellige kulturer og derfor er ikke et eneste forløb identisk, hvilket gør teamcoaching unikt fordi den justerer sig i nuet.

Forud for teamcoaching inviteres samtlige teammedlemmer med til et kort kick-off, hvor de bliver informeret om hvorfor og hvad vi skal samt hvem teamcoachen er. Formålet med kick-off er at forventningsafstemme og fjerne eventuelle tvivl og bekymringer. Efterfølgende har teamcoachen en individuel samtale med hvert teammedlem for at afdække personlige relationer i teamet.

Gensidig tillid mellem teamcoach og leder er essensen af et godt forløb og derfor er det et krav, at lederen indgår i et individuelt coachingforløb før, mellem og efter teamcoachingforløbet. Forløbet slutter af med en skriftlig evalueringsrapport til henholdsvis team og leder samt opfølgning.

Tidligere deltagere siger & Feedback

Leder (mand, 42 år) to måneder efter afsluttet teamcoachingforløb
“Stemningen i teamet er virkelig god, og vi arbejder mere sammen end før, så noget er sket;) Jeg ser det specielt på de daglige morgenmøder, hvor folk ikke længere ser på mig, når de fortæller, hvad de har gang i, men kigger på hinanden og har fokus på at hjælpe hinanden. Det er super fedt at opleve:).”

Leder (mand, 48 år) efter afsluttet teamcoachingforløb
“Efter at have gennemført et teamcoaching forløb med Lene er min salgsgruppe blevet rystet godt igennem og har fået etableret en fælles ramme for samarbejde, mission og vision. Refleksionerne og resultatet af teamcoaching’en har givet os en enestående mulighed for at stoppe op og få etableret grundlaget for øget performance både i forhold til kunder og interne kontaktflader. Jeg har i processen oplevet Lene som en både behagelig og inspirerende coach.”

 

FEEDBACK FRA TEAMDELTAGERE

 • Forståelse/accept af forskelligheder
 • Bedre sammenhold og kommunikation
 • Vi har et fælles mål og ved hvor vi skal hen
 • Fokus på at vi er et fælleskab
 • Vi lytter og bruger hinandens kompetencer
 • Synliggjort roller i teamet
 • Vægt på hvad vi kan gøre i forhold til kommunikation og overlevering af opgaver
 • Melde ærligt ud i stedet for at gå og surmule
 • Større forståelse for hvor dybt konflikter sidder og vigtigheden i at løse dem
 • Samlet billede af mine kolleger

 

FEEDBACK FRA TEAMLEDERE

 • Synliggørelse af dagligdagsting
 • Øget opmærksomhed på den enkeltes behov
 • Vi har nu noget konkret at stå sammen om
 • Fokus på hvad den enkelte kan gøre
 • Alle kom på banen
 • God tone og positiv stemning
 • Der er lagt et fundament for at skabe resultater internt såvel som eksternt
 • Stemningen i teamet er virkelig god
 • Vi arbejder mere sammen end før, så noget er sket
 • Mit ledelsesteam og jeg fik øjnene op for gruppedynamikken og udfordringer heri

 

FEEDBACK TIL TEAMCOACH

 • Super faciliteret med opmærksomhed på at få alle med
 • Du har styret flokken godt – vi er rigtig gode til at miste retning under møder
 • God til at fange energien
 • Veloplagt
 • God til også at få os ud af tankerne og ned i kroppen
 • Der blev givet plads til alle
 • Alle bød ind til fællesskabet
 • God til at udfordre og til at få os til at åbne op og deltage

Om facilitator 

Lene Fischermann, Kursus-Kompagniet, teamcoach, mentorcoach, karriererådgiver, underviser

Lene Fischermann er teamcoach, mentorcoach, karriererådgiver, underviser, certificeret Talents Unlimited konsulent og foredragsholder. Uddannet i henhold til ICF (International Coach Federation) som certificeret NLP Master coach og Mindjuice Master Coach i teamcoaching, kraftfuld kommunikation og i Ennegrammet.

Hun er desuden uddannet konfliktcoach og mægler, Mindfulness Practitioner samt certificeret TT38 Talents Unlimited i talent. Mange års ledelseserfaring indenfor B2B salg, marketing, kommunikation og PR fra flere teknologiske virksomheder.

Lene lægger vægt på at transformere individer og teams, for derigennem at implementere vedvarende forandringer. Det gør hun gennem teori, øvelser og træning, som deltagerne kan tage med hjem i deres dagligdag. Lene er kendt for de 3 KKK-er Kontant, Kærlig og Konsekvent. Forvent derfor en knivskarp, underholdende og indsigtsfuld teamcoach med direkte og klare holdninger.

Virksomhedsforløbet

Dette interne virksomhedsforløb tilpasses og tager udgangspunkt i jeres ønsker, behov, interne processer, strategier og målsætninger.

Kontakt vores konsulent Britt Vangsgaard tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på Britt@kursus-kompagniet.dk – hun sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Afholdelsessteder

Internt virksomhedsforløb - hele Norden | Telefon: +45 5380 9004

KONTAKT OS PÅ TLF. 5380 9004, VI TAR GERNE EN UFORLIGTENDE SNAK.

Ring på +45 2260 1170 for pris