Tilmeld nyhedsbrev

Sæt fokus på trivsel – og se bundlinjen forandre sig – Internt forløb!

Bundlinje og trivsel hænger uløseligt sammen! God trivsel smitter af – både på arbejdsglæde, omdømme og effektivitet. Medarbejdere der trives, er et af de vigtigste elementer når der skabes / skal skabes resultater, og set i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet, er virksomhederne nødt til at sætte fokus på trivslen, hvis de ønsker at fastholde den gode arbejdskraft.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, som gennem nye og afgørende tiltag ønsker at sætte fokus på og forbedre det psykiske arbejdsmiljø i deres virksomheder.

Indhold og form

Indhold og form:
Trivsel begynder hos topledelsen. Det er fra ledelsen, de første og afgørende tiltag for organisationens fremadrettede trivselsindsatser skal komme – og siden rodfæste sig.

Det er med andre ord topledelsens ansvar og opgave, at den strategiske ramme om den samlede trivselsindsats sættes i søen.

Indholdet på kurset bliver tilrettet virksomhedens processer, ønsker og behov. Det kunne f.eks. indholde flg:

 • Hvilket ansvar har de enkelte grupper i organisationen for at skabe trivsel?
 • Hvilke trivselselementer kan der ændres på, og hvilke er vilkår i organisationen?
 • Hvor skal fokus ligge? Fokuserer organisationen på en forebyggende eller udbedrende tilgang til trivsel?
 • Hvad er formålet med vores trivselsindsats, og hvordan vil vi vide, hvordan vi er lykkes med vores indsats? Vil vi måle på vores indsats, og hvad vil vi måle på?

Når topledelsen har sat rammen for trivsel, er det deres opgave at formidle den samlede trivselsstrategi videre til lederne, som skal forankre den i samarbejde med organisationens medarbejdere.

 • Kommunikation og implementering af indsatsen
 • Hvordan forankrer vi indsatsen og ændringerne

Kurset er et 1- dags eller 2-dages kursus og veksler mellem teori, værktøjer, dialog, og træning. Der arbejdes meget med dilemmaer og cases. Du skal læse nogle enkle artikler før kursets start samt gennemføre nogle ledelsesanalyser. Der lægges vægt på en god kobling mellem teori og praksis, så dine nye værktøjer indarbejdes effektivt dels på selve kurset, og dels hvor de skal anvendes – nemlig i din egen virksomhed/organisation.

 

Udbytte

En medarbejder der trives, vil være mindre tilbøjelig til at se sig om efter andet arbejde. Samtidig har medarbejderens trivsel også stor betydning for, hvordan han/hun omtaler organisationen overfor venner eller familie, på sociale medier eller i netværk.

God trivsel fører næsten altid positiv omtale med sig – og for din organisation er den omtale gratis. Og næsten vigtigst af alt; god trivsel betyder mindre sygefravær. Og et fald i sygefraværet kan stort set altid aflæses i tørre tal direkte på din organisations bundlinje.

Som deltager på kurset får du:

 • Metoder til at skabe trivsel og arbejdsglæde
 • Indsigt i sammenhængen mellem trivsel, motivation og præstation
 • Indsigt i det rette match mellem job og person – og betydningen for motivation
 • Organisatoriske og ledelsesmæssige metoder, der forebygger og reducerer stress i organisationen
 • Mulighed for at arbejde med egen trivselsplan/ forandringsproces


Dette får du og virksomheden:

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam
 • En workshop bestående af teoretisk undervisning og praktiske øvelser
 • Alt undervisningsmateriale og en fyldt værktøjskasse, som medarbejderen efterfølgende kan benytte i hverdagen som dit eget opslagsværk
 • Et elektronisk kursuscertifikat
 • Mulighed for at deltage på vores gratis seminarer og foredrag samt rabat på kommende kurser, konferencer, uddannelser og foredrag.

Særlige praktiske informationer

Vi udlevere materiale på kursusdagende, som medarbejderen fremadrettet kan benytte som dit eget opslagsværk og værktøjskasse. Op til 3 måneder efter kurset har alle deltagere mulighed for personlig sparring (e-mail, SMS eller telefon) med vores underviser.

Brug for hjælp? Så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser Trine Egede

Lidt om Trine Egede
Trine Egede er Certificeret og uddannet Arbejdslystkonsulent og Arbejdsmiljørådgiver med speciale i det psykiske arbejdsmiljø og forandringsprocesser, og kommer med en baggrund som professionel underviser og foredragsholder, leder og kursustilrettelægger i både Danmark og Grønland.

Hun laver skræddersyede kurser og virksomhedsforløb, hvor fokus primært er lagt på samarbejde og det gode arbejdsmiljø – herunder det gode teamsamarbejde, stressforebyggelse og at sikre medarbejderes og ledelsers motivation og trivsel under forandringer både i offentlige samt private virksomheder.

Derudover brænder hun for udvikling af ledelseskompetencer, og arbejder således med både forandringsledelse, anerkendende ledelse, og personlig udvikling gennem sparring/coaching.

Trine er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og lysten til at formidle og hjælpe andre til læring og udvikling er aldrig forsvundet – blot er målgruppen og emnerne nu nogle ganske andre. Selv tror hun på konstant udvikling og videreuddannelse, og er således også uddannet projektledeler og teamleder.

Hun er et aktivt og engageret menneske, og det giver sig udslag i både frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde og en bibeskæftigelse som studievært på en lokalradio.

Internt forløb

Alle vores interne virksomhedsforløb tager udgangspunkt i de åbne forløb på vores hjemmeside samt specieldesignet Academy programs tilpasset virksomhedens ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Læs mere information her

Afholdelsessteder

Hele Danmark |

Ring og få en snak 5380 9004

Ring på 5380 9004 for pris