Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Projektstyring – GODE VÆRKTØJER TIL STYRING AF PROJEKTER (2 dage)

KURSET ER FOR DIG, SOM ARBEJDER MED PROJEKTER I HVERDAGEN, UDEN AT VÆRE UDDANNET PROJEKTLEDER
Projektledelse er kunsten at styre et projekt mod et givent mål. I projektledelse ligger ansvaret for at planlægge, budgettere, organisere og styre projektforløbet – og specielt opgaven med at lede projektet frem mod målet er centralt i projektledelse.

Det lyder måske ligetil, men for de, der ikke før har arbejdet som projektledere og alligevel skal styre projekter, eller som ofte sidder som projektdeltagere, er det alt andet end let. Uforudsete problemstillinger opstår løbende, og som projektleder eller projektdeltager, skal du kunne omstille dig til disse forandringer, og stadig sikre at projektet kommer godt i mål.

FÅ STYR PÅ PROJEKTLEDERENS VIGTIGSTE VÆRKTØJER
På kurset får du en grundig forståelse af projektlederens værktøjskasse, når vi går i dybden med projektformen som arbejdsredskab. Du lærer de grundlæggende projektledelsesværktøjer som interessentanalysen, risikoanalysen og milepælsplanlægning, og får lidt viden om de mange metoder man kan arbejde med projektstyring på – Prince2, Scrum, Vandfaldsmodellen, Agil projektledelse, LEAN og Kanban

Hver fremgangsmåde har sine fordele og ulemper, og det afhænger helt af projektets art, hvilken man vælger – klassisk eller agil styreform.

Vi gennemgår projekttrekanten som et grundlæggende værktøj til dig som projektleder i dit samarbejde med styregruppen. Hele forløbet er bygget op som en case, så du kommer på arbejde som projektleder allerede fra starten af kurset. Casen løses i grupper.

Målgruppe

Kurset er for alle ledere og projektmedarbejdere, der er aktivt involverede i projektstyrelse og projektledelse.

Indhold og form

På kurset arbejder du med:

 • Projektarbejdsformen – hvordan arbejder man i et projekt og hvad kendetegner i det hele taget et projekt?
 • Projektværktøjskassen, herunder målformulering, interessentanalyse organisering og planlægning – få de grundlæggende værktøjer til at planlægge og gennemføre et projekt til tiden og til aftalte ressourcer
 • Metoder til at styre og sikre fremdrift i projektet
 • Projekttrekanten: skab sammenhæng mellem tid, ressourcer og indhold – og forventningsafstem med din styregruppe
 • Teamsammensætningen – hvordan sammensætter du det bedste team, og hvordan får du teamet til at arbejde bedst sammen.


PRAKTISK GENNEMFØRELSE
Kurset veksler mellem undervisning i projektledelsesteori og case-arbejde i grupper omkring typiske situationer i et projektforløb ud fra forskellige cases.

Selve undervisningen vil være en vekselvirkning mellem plenumoplæg, caseøvelser i grupper samt refleksionsøvelser i mindre grupper. Vi vil også benytte iscenesatte øvelser for at illustrere vigtige pointer om projektledelse.

Kurset er et 2-dages kursus.

Dit og virksomhedens udbytte

DIT UDBYTTE
Efter kurset er du med brug af de relevante værktøjer i stand til at planlægge, styre og gennemføre effektive projekter som projektleder på mindre projekter. Du får så at sige fundamentet for projektlederens arbejde arbejdet godt ind under huden

DIN VIRKSOMHEDS UDBYTTE
Med de rette projektledelseskompetencer øges chancen markant for at et projekt gennemføres succesfuldt – dvs. projektet leverer det aftalte, til aftalt tid og med brug af de aftalte ressourcer. Det er derfor vigtigt, at den der leder projektet er klædt godt på til opgaven, og har de nødvendige værktøjer.

Desuden kan du forvente:

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler.
 • En workshop bestående af teoretisk undervisning og praktiske øvelser
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokostbuffet, kage og naturligvis Wi-Fi til dine devices
 • Networking med andre kursister


Efter kurset kan du forvente:

 • Alt undervisningsmateriale og en fyldt værktøjskasse, som du efterfølgende kan benytte i hverdagen som dit eget opslagsværk
 • Et elektronisk kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer
 • Du bliver medlem af vores kampagneprogram, som giver dig mulighed for at deltage på vores gratis seminarer og foredrag samt spare mange penge på kommende kurser, konferencer, uddannelser og foredrag.

Særlige praktiske informationer

Du vil på kursusdagende få udleveret brugbart materiale, som du fremadrettet kan benytte som dit eget opslagsværk og værktøjskasse. Op til 1 måneder efter kurset har du mulighed for personlig sparring (e-mail, SMS eller telefon) med din underviser.

Husk at medbringe egen PC/MAC.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser Trine Egede

Lidt om Trine Egede

Trine Egede er Certificeret Arbejdslystkonsulent og ledelsesrådgiver med speciale indenfor Projekt- og Procesledelse, forandringsprocesser og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø.

Trine kommer med en baggrund som professionel underviser og foredragsholder, leder og kursustilrettelægger i både Danmark og Grønland.

Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og skoleleder, men har efter springet fra skoleverdenen videreuddannet sig, og arbejder i dag med kompetenceudvikling hos ledere og ledelser, der ønsker at gå fremtiden i møde med en stærk ledelseskultur, kompetente og fremsynede ledere samt et udviklingssyn, der sikrer indfrielse af hele organisationens potentiale.

Hun laver skræddersyede kurser, oplæg og virksomhedsforløb, hvor fokus primært er lagt på samarbejde og det gode arbejdsmiljø – herunder bæredygtig ledelse, teamledelse og -samarbejde og på at sikre medarbejderes og ledelsers motivation og trivsel under forandringer både i offentlige samt private virksomheder.

Hun er et aktivt og engageret menneske, og det giver sig udslag i både frivilligt arbejde og bestyrelsesarbejde flere steder.

Internt forløb

Vi skræddersyr gerne et interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i virksomhedens, processer, ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en uforpligtende snak om mulighederne for et internt forløb i jeres virksomhed.

Tilmelding til kurset

Detaljer Pris Stk.
Ballerup 27-28/5-2019 9.500 (DKK)*  
Ballerup 15-16/10-2019 9.500 (DKK)*  

* price does not include taxes