Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Projektledelse PRINCE2® Practitioner (2 dage)

Kursus-kompagniet har ingået i samarbejde med Rovsing Business Academy.

Lær at organisere og kontrollere et projekt på PRINCE2®
På Practitioner-kurset får du styr på alle PRINCE2®’s detaljer og sammenhænge. Du bliver eksperten, der forstår hvordan PRINCE2® skal skræddersys til det aktuelle projekt i den aktuelle situation.PRINCE2® i praksis er den røde tråd gennem kursusdagene, hvor du kommer til at arbejde konkret med en case.

PRINCE2® er en international anerkendt metode til projektstyring.
PRINCE2®-metoden er udviklet ud fra erfarne succesfulde projektlederes praksis.

Den er i dag den førende projektledelsesmetode internationalt og er udbredt i over 90 lande og oversat til 11 sprog.Nationale og internationale brands anvender PRINCE2® til at styre deres projekter, bl.a.: Tesco, DHL, Skandia, LEGO, Novo Nordisk, Vestas, PFA Pension, Dong Energy, TDC, den danske stat og over halvdelen af de danske kommuner.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmateriale, som du efterfølgende kan benytte som dit eget opslagsværk.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der vil være projektleder, eller ønsker en anden funktion, hvor du skal have mange interessenter til at arbejde sammen om et fælles mål.Med en PRINCE2® Practitioner-certificering får du et fuldt fortroligt forhold til PRINCE2®-metoden og dig selv i rollen som projektleder.

Forøg succesraten af dine projekter
Behovet for kompetente projektledere er stærkt stigende, og mange virksomheder oplever, at deres projekter bliver forsinkede, overskrider budgettet og mangler at levere de ønskede resultater.

Som projektleder skal du kunne skabe sammenhæng mellem tid, mål, ressourcer og kvalitet. Samtidig skal du kunne motivere og kommunikere med mange interessenter på én gang.

Hos Rovsing kan du lære at anvende flere projektledelsesmetoder, der har fokus på produkter og på at levere resultater og kvalitet. PRINCE2® er den klassiske og systematiske metode, mens PRINCE2 Agile® giver større fleksibilitet og dynamik.

Kursusindhold

PRINCE2® Practitioner

Du får bl.a. indsigt i følgende:

 • Sammensætning af projektorganisationen
 • Definition af roller og ansvar
 • Etablering af styringselementer
 • Udarbejdelse af business case og slutproduktbeskrivelse
 • Styring af faser og ledelse af faseovergange
 • Produktnedbrydning, arbejdspakker og faseplanlægning
 • Emne-, ændrings- og risikostyring

PRINCE2® i praksis

På Practitioner-kurset er PRINCE2® i praksis den røde tråd gennem kursusdagene, hvor vi arbejder os gennem en projektcase.

Fokus vil være på at træne den praktiske anvendelse af PRINCE2®.

Dit og virksomhedens udbytte

Dit udbytte

 • Deltage i og lede projekter med den rette styring af omkostninger, tid, kvalitet, omfang, risici og udbytte.
 • Træning i praktisk anvendelse af PRINCE2®
 • Forstå alle detaljerne, så du kan tilpasse PRINCE2® til din virkelighed og organisation

Din virksomheds udbytte

 • Projektledelse baseret på PRINCE2® – organiseret og kontrolleret
 • Større succesrate for virksomhedens udviklingsprojekter og bedre sikring af rentable projekter
 • Bedre bevidsthed om styring og fordeling af roller og ansvar i projekter

Du bliver bedre til:

 • At omsætte PRINCE2®-metoden til praksis
 • At lede projekter med det rette fokus på omkostning, tidshorisont, kvalitet, omfang, risici og udbytte
 • At tilpasse PRINCE2®-metoden til din virkelighed og organisation

Din virksomhed får:

 • Større succesrate ved at sikre rentable projekter
 • Effektiv projektledelse efter en velafprøvet metode
 • Klar rolle- og ansvarsfordeling i projektorganisationen

Prisen inkluderer 

 • Kursusmaterialer
 • Projekt-case
 • Test-eksaminer
 • 12 måneders adgang til e-Learning
 • PRINCE2® Practitioner-eksamen og -certificering
 • Fuld forplejning alle kursusdagene

Særlig praktisk information

Forløbet

Kort tid efter tilmelding modtager du adgang til online forberedelse. Det forudsættes at du har din egen PRINCE2-Manual. Kontakt os hvis dette ikke er tilfældet. Du skal påregne 15-20 timers forberedelse inden kursusstart. På hverdage foregår kurset fra kl. 8:30 – 16:30. Undervisningen er med 3 dages tilstedeværelse, og forudsætter forberedelse. Kurset er derudover baseret på klasseundervisning, case- og gruppearbejde samt hjælpeværktøjer og øvelser.

Eksamen:
PRINCE2® Practitioner-eksamen er baseret på en projektcase med 80 multiple choice spørgsmål og varer 2½ time. 55% af spørgsmålene skal besvares korrekt for at bestå og opnå certificeringen. Eksamen tages på dag 3 af kurset. Efter endt kursus modtager du ca. 2 uger senere dit officielle certificeringsbevis fra certificeringsmyndigheden PeopleCert.”

EksamenPRINCE2®

 • PRINCE2® Foundation-eksamen er en multiple-choice-test af 1 times varighed.
 • 50% af ud af 70 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå og opnå certificeringen.
 • Efter endt eksamen får du det foreløbige resultat fra underviseren.
 • Ca. 2 uger senere får du tilsendt det officielle certificeringsbevis via din profil hos PeopleCert.

Det er ikke et krav at medbringe sin egen PC/MAC.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser

Tom Nymand, Lead Trainer & seniorådgiver | PRINCE2®

Udover solid erfaring med ledelse og projektstyring i IT-branchen, bl.a. i forsvarsindustrien og den finansielle sektor, har Tom også praktisk erfaring med konfigurationsstyring, risikostyring og ændringshåndtering. Linkedin


Uddannelse:

Cand.Merc.
Major-R (VUT II-R)


Certificeringer:

Akkrediteret PRINCE2® Trainer
PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® Foundation
MSP® Foundation
MSP® Practitioner
MoP® Foundation
M_o_R® Foundation


Kompetencer:

Projektarbejde inden for systemudvikling og uddannelse
Undervisning
Formidling
IT-drift og administration
Stabsarbejde
Brancheorganisationer i den finansielle sektor

Internt virksomhedsforløb

Virksomhedshold?
Er I 10 eller flere kolleger, der ønsker at deltage på kurset? Så vil vi gerne sammensætte et lukket forløb for jer, så kurset i højere grad kommer til at kredse om jeres konkrete udfordringer med projektledelse, og I i højere grad kan få en fælles forståelse for projektledelse i jeres organisation.

Vi designer interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i de åbne forløb på vores hjemmeside samt specieldesignet Academy programs tilpasset virksomhedens ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Se mere information her

Hvorfor projektledelse hos Rovsing?

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

 • Fordi du hos os kan lære at anvende to projektledelsesmetoder, PRINCE2® og PRINCE2 Agile®, der begge har fokus på produkter og på at levere resultater og kvalitet.
 • Fordi både PRINCE2® og PRINCE2 Agile® sikrer en effektivisering af jeres projekter og et større forretningsudbytte.
 • Fordi Rovsing Business Academy var de første, der hentede PRINCE2® til Danmark og har derfor 15 års erfaring i at undervise og tilpasse kurser og koncepter til danske virksomheder og organisationer.
 • Fordi vi med kurser i PRINCE2 Agile® nu også klæder virksomheder på til at håndtere komplekse projekter på en fleksibel måde.

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Fordi Rovsing Business Academy har eftaring med tilpasning af PRINCE2®, og kan give dig den bedste vejledning med udgangspunkt i PRINCE2 Agile®.”

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile®, så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter.

Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile® , så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter. Metoderne supplerer hinanden godt og kan bruges sammen.

PRINCE2 Agile® – et nyt skud på stammen
”Den nyeste udvikling indenfor PRINCE2 er denne systematisering og beskrivelse af, hvordan den traditionelle PRINCE2® kan kombineres med agile metoder. Metoden sætter rammerne for, hvordan man kan få fordelene af både en traditionelle og den agile tilgang til projektledelse. Der sættes rammer op for tilpasning af de enkelte temaer, processer og ledelsesprodukter i PRINCE2®, og defineres nogle klare værktøjer til at arbejde agilt indenfor PRINCE2®-rammen.”

Læs mere om PRINCE2® Foundation 

Tilmelding til kurset