Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Projektledelse PRINCE2 AGILE® PRACTITIONER – 3 DAGE

Kursus-kompagniet har ingået i samarbejde med Rovsing Business Academy.

Lær at tilpasse PRINCE2® til agile udviklings-processer.
Agile metoder anvendes i teams, hvor arbejde udføres – det være sig udvikling, samling eller konstruktion af projektets produkter. 

På dette 3-dages kursus fokuserer vi på, hvordan PRINCE2® tilpasses, så agile metoder kan anvendes fuldt ud, og organisationen kan høste det fulde udbytte.

Dette kan også være i virksomheder, hvor man ønsker at scalere anvendelse af agile metoder til andre niveauer af organisationen. 

Prisen er Inkl. fuld forplejning og kursusmateriale, som du efterfølgende kan benytte som dit eget opslagsværk.

Du kan downloade kursusprogrammet her >>

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der skal fungere i projekter, hvor projektmetoderne kombineres. Det kan være du er projektleder, scrum master eller product owner, eller har en anden rolle i projektet. Du ønsker viden om og værktøjer til at tilpasse projektmetoderne. 

Med en PRINCE2-Agile® practitioner certificering bliver du ekspert i anvendelsen af de forskellige projektmetoder.

Kurset er med 3-dages tilstedeværelse, og giver en grundig indføring i materialet. Desuden er der på dag 3 fokus på eksamensforberedelse, ligesom eksamen tages sidst på dag 3.

Kursusindhold

PRINCE2 Agile® Practitioner

Du bliver trænet i følgende:

 • De mest anvendte agile metoder
 • Udarbejdelse af Business-case i en agil kontakst
 • Overblik over projektprocessen i agile projekter
 • Hvordan påvirker agile rolle- og ansvarsfordeling
 • Produktnedbrydning og agil planlægning
 • Tilpasning af projektets faser til sprint og timeboxes
 • Agil estimering af projektets opgaver
 • Fokus på produkter og kvalitet
 • Indlejring og tilpasning af PRINCE2® til den agile organisation

 

Få fordelene af traditionelle og agile metoder!
For første gang kan du få en certificering i at anvende PRINCE2® sammen med agile metoder.

Dette kursus har fokus på den praktiske tilpasning af PRINCE2® og hvordan det kan komme til at fungere i praksis.

Der kommer fortsat større og større fokus på agile metoder, og behovet for at kunne skalere metoderne i organisationen vokser. Dette kursus giver konkrete værktøjer til at få “agile” gennemført i en organisation, der er vant til den mere traditionelle tilgang.

Du skal have gennemført PRINCE2 Agile® foundation for at deltage på PRINCE2 Agile® Practitioner.

Dit og virksomhedens udbytte

Dit udbytte

 • Grundlag for at planlægge, styre og lede projekter, hvor projektmetoderne er tilpasset. 
 • Træning i at tilpasse PRINCE2® til at fungere med agile udviklingsteams
 • Forståelse for alle detaljerne og konsekvenserne ved at kombinere projektmetoder. 
 • Mulighed for at medvirke ved tilpasning af virksomhedens projektmetoder.

Din virksomheds udbytte

 • Gennemført kontrol med projektmiljøet, når teams ønsker at køre agilt. 
 • Styr på den agile udviklingsproces, og mulighed for at kontrollere hele projektporteføljen. 
 • Større success med projekterne gennem bedre rollefordeling 
 • Hurtigere udnyttelse af fordelene ved at udvikle agile, og scalere de agile metoder til overordnet virksomheds-styring

Du bliver bedre til

 • At tilpasse PRINCE2® til agile metoder.
 • At arbejde agilt i dit PRINCE2®-projekt.
 • At forstå hvordan du får det bedste ud af både de agile og de mere traditionelle tilgange til projektledelse.

Din virksomhed får

 • Succes med at indføre PRINCE2® i en agil kontekst
 • Effektiv indføring af agile metoder, der hvor man i forvejen anvender  PRINCE2®
 • Klar rolle- og ansvarsfordeling ved kombination af projektmetoder.

Prisen inkluderer

 • Officiel PRINCE2 Agile® manual
 • 12 måneders adgang til e-Learning
 • Kursusforberedelse online
 • Test-eksaminer
 • Adgang til e-Learning fra tilmelding.
 • PRINCE2 Agile® Practitioner eksamen og certificering
 • Fuld forplejning alle kursusdagene

Særlig praktisk information

Forløbet:
Kort tid efter tilmelding modtager du adgang til online forberedelse. Det forudsættes at du har din egen PRINCE2 Agile-Manual. Kontakt os hvis dette ikke er tilfældet. Du skal påregne 15-20 timers forberedelse inden kursusstart. På hverdage foregår kurset fra kl. 8:30 – 16:30. Undervisningen er med 3 dages tilstedeværelse, og forudsætter forberedelse. Kurset er derudover baseret på klasseundervisning, case- og gruppearbejde samt hjælpeværktøjer og øvelser.

Eksamen:
PRINCE2® Agile Practitioner-eksamen er baseret på en projektcase med 50 multiple choice spørgsmål og varer 2½ time. 60% af spørgsmålene skal besvares korrekt for at bestå og opnå certificeringen. Eksamen tages på dag 3 af kurset. Efter endt kursus modtager du ca. 2 uger senere dit officielle certificeringsbevis fra certificeringsmyndigheden PeopleCert.”

Det er valgfrit om du vil medbringe egen PC/MAC.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser

Anders Murmann
Direktør, underviser og seniorrådgiver | PRINCE2® & AgilePM®

Anders har 15 års erfaring fra arbejde med projekter inden for finans, kollektiv trafik, undervisning, transport og internet – både som konsulent, projektleder og afdelingsleder. Projekterne har primært omhandlet internet-selvbetjening, mobil-apps, e-commerce, RFID-baseret rejsekort, kortudstedelse, betalingssystemer, backoffice-administration og Business Intelligence.

Uddannelse:
M. Sc. EE. (Civilingeniør – elektronik)
Projektleder

Certificeringer:
Akkrediteret AgilePM® Trainer
Akkrediteret PRINCE2® Trainer
Change Management Foundation
IPMA C – Certificeret projektleder
PRINCE2® Foundation & Practitioner
AgilePM® Foundation & Practitioner
P3O® Foundation & Practitioner
PRINCE2 Agile® Practitioner

Kompetencer:
Sourcing
Projektledelse
Undervisning
Kontraktforhandling

 

Internt virksomhedsforløb

Virksomheshold?
Er I 10 eller flere kolleger, der ønsker at deltage på kurset? Så vil vi gerne sammensætte et lukket forløb for jer, så kurset i højere grad kommer til at kredse om jeres konkrete udfordringer med projektledelse, og I i højere grad kan få en fælles forståelse for projektledelse i jeres organisation.

Vi designer interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i de åbne forløb på vores hjemmeside samt specieldesignet Academy programs tilpasset virksomhedens ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Se mere information her

Hvorfor projektledelse hos Rovsing?

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

 • Fordi du hos os kan lære at anvende to projektledelsesmetoder, PRINCE2® og PRINCE2 Agile®, der begge har fokus på produkter og på at levere resultater og kvalitet.
 • Fordi både PRINCE2® og PRINCE2 Agile® sikrer en effektivisering af jeres projekter og et større forretningsudbytte.
 • Fordi Rovsing Business Academy var de første, der hentede PRINCE2® til Danmark og har derfor 15 års erfaring i at undervise og tilpasse kurser og koncepter til danske virksomheder og organisationer.
 • Fordi vi med kurser i PRINCE2 Agile® nu også klæder virksomheder på til at håndtere komplekse projekter på en fleksibel måde.

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Fordi Rovsing Business Academy har eftaring med tilpasning af PRINCE2®, og kan give dig den bedste vejledning med udgangspunkt i PRINCE2 Agile®.”

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile®, så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter.

Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile® , så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter. Metoderne supplerer hinanden godt og kan bruges sammen.

PRINCE2 Agile® – et nyt skud på stammen
”Den nyeste udvikling indenfor PRINCE2 er denne systematisering og beskrivelse af, hvordan den traditionelle PRINCE2® kan kombineres med agile metoder. Metoden sætter rammerne for, hvordan man kan få fordelene af både en traditionelle og den agile tilgang til projektledelse. Der sættes rammer op for tilpasning af de enkelte temaer, processer og ledelsesprodukter i PRINCE2®, og defineres nogle klare værktøjer til at arbejde agilt indenfor PRINCE2®-rammen.”

Læs mere om PRINCE2 AGILE® Foundation 

Tilmelding til kurset