Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Projektledelse PRINCE2 AGILE® FOUNDATION – 3 DAGE

Kursus-kompagniet har ingået i samarbejde med Rovsing Business Academy.

Lær at kombinere PRINCE2® med agile metoder
Med et PRINCE2 Agile® Foundation kursus på 3 dage, får du den grundlæggende forståelse. for metoden og principperne bag best practice-metoden PRINCE2®.

Du får en grundlæggende indføring i de mest anvendte agile projektmetoder Scrum, Kanban og Lean Startup. 

Efter kurset vil du have grundlag for at blive involveret i projekter, der enten kører agilt i en PRINCE2®-kontekst, eller indføre PRINCE2® i en verden præget af den agile tankegang.   

Prisen er Inkl. fuld forplejning og kursusmateriale, som du efterfølgende kan benytte som dit eget opslagsværk.

Du kan downloade kursusprogrammet her >>

Er kurset noget for dig?

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig der deltager i eller leder projekter, hvor agile og traditionelle projektmetoder anvendes sammen, eller er med til at definere tilpasning af projektmetoder. 

Det er relevant hvis du arbejder i projekter – enten som projektdeltager, projektleder eller teamleder – som scrum master eller product owner. 

Desuden er kurset meget velegnet til at få et overblik over agile metoder, og hvordan de kan bruges sammen med andre styringsmetoder. 

Dette er et kursus over 3 dage – du får altså en ekstra dag til at fordybe dig i materialet. På dag 3 vil der være tid til dine spørgsmål, en ekstra gennemgang af materialet og testeksamen, og desuden gennemførelse af den officielle eksamen.

Kursusindhold

PRINCE2 Agile® Foundation

Du får bl.a. indsigt i følgende:

 • De mest anvendte agile metoder
 • Udarbejdelse af Business-case i en agil kontakst
 • Overblik over projektprocessen i agile projekter
 • Hvordan påvirker agile rolle- og ansvarsfordeling
 • Produktnedbrydning og agil planlægning
 • Tilpasning af projektets faser til sprint og timeboxes
 • Agil estimering af projektets opgaver
 • Fokus på produkter og kvalitet
 • Indlejring og tilpasning af PRINCE2® til den agile organisation

PRINCE2® i et agilt projektmiljø!
Kurset giver dig et bedre forståelse for agile metoder, den agile tankegang og de mest almindelige agile metoder.

Du får værktøjer til at kombinere agile metoder med verdens førende projektledelses-metode. PRINCE2 Agile® giver governance, styring, struktur og kontrol i et projektmiljø inspireret af agile principper.

Foundation-kurset giver den grundlæggende viden og forståelse, der kan løfte projektledelsen et niveau. Du får grundlaget for dit videre arbejde med projektledelse.

Kurset giver adgang til efterfølgende at tage PRINCE2® Agile Practitioner.

Dit og virksomhedens udbytte

Dit udbytte

 • Grundlæggende viden og værktøjer til at tilpasse PRINCE2®, så produktudvikling og teamarbejde kan køre efter agile metoder. 
 • Forståelse af grundlæggende begreber indenfor agile og PRINCE2®, og hvordan de passer sammen i en organisatorisk sammenhæng.
 • Viden om andre organisationers erfaringer med at kombinere agile og traditionelle projektmetoder. 
 • Grundlag for at scalere agile metoder i en organisatorisk kontekst.

Din virksomheds udbytte

 • Bedre organisatorisk integration af teamniveauet i den øvrige organisation, samme sprog, større succes med styring af projektporteføljen.
 • Større succes med at gennemføre projekter til tiden og til aftalt pris.
 • Hurtigere realisering af projekternes gevinster ved at udnytte de fordele, som de agile projektmetoder giver.

Prisen inkluderer

 • Officiel PRINCE2 Agile®  manual
 • 12 måneders adgang til e-Learning
 • PRINCE2 Agile® eksamen og certificering
 • Adgang til e-Learning fra tilmelding, forberedelse online
 • Fuld forplejning alle kursusdagene

Særlig praktisk information

Forløbet

 • Ca. 4 uger inden kursusstart modtager du grundbog til kurset pr. post.
 • Du modtager samtidig adgang til e-Learning. Du skal påregne 15-20 timers forberedelse online og læsning af dele af bogen inden kursusstart.
 • På hverdage foregår kurset fra kl. 8:30 – 16:30.
 • Undervisningen er koncentreret om de 3 dages klasseundervisning og består af en blanding af forelæsning, case-arbejde og løsning af gruppe-opgaver.
 • Eksamen gennemføres sidst på dag 3.

Eksamen

 • Du skal oprette en profil hos certificeringsmyndigheden PeopleCert, og tilmelde dig eksamen.
 • PRINCE2 Agile® Foundation-eksamen er en multiple-choice-test af 1 times varighed.
 • 55% af spørgsmålene skal besvares korrekt for at bestå og opnå certificeringen.
 • Efter endt eksamen får du det foreløbige resultat fra underviseren.
 • Ca. 2 uger senere får du tilsendt det officielle certificeringsbevis via din profil hos PeopleCert.

Det er valgfrit om du vil medbringe egen PC/MAC.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser

Anders Murmann
Direktør, underviser og seniorrådgiver | PRINCE2® & AgilePM®

Anders har 15 års erfaring fra arbejde med projekter inden for finans, kollektiv trafik, undervisning, transport og internet – både som konsulent, projektleder og afdelingsleder. Projekterne har primært omhandlet internet-selvbetjening, mobil-apps, e-commerce, RFID-baseret rejsekort, kortudstedelse, betalingssystemer, backoffice-administration og Business Intelligence.

Uddannelse:
M. Sc. EE. (Civilingeniør – elektronik)
Projektleder

Certificeringer:
Akkrediteret AgilePM® Trainer
Akkrediteret PRINCE2® Trainer
Change Management Foundation
IPMA C – Certificeret projektleder
PRINCE2® Foundation & Practitioner
AgilePM® Foundation & Practitioner
P3O® Foundation & Practitioner
PRINCE2 Agile® Practitioner

Kompetencer:
Sourcing
Projektledelse
Undervisning
Kontraktforhandling

 

Internt virksomhedsforløb

Virksomheshold?
Er I 10 eller flere kolleger, der ønsker at deltage på kurset? Så vil vi gerne sammensætte et lukket forløb for jer, så kurset i højere grad kommer til at kredse om jeres konkrete udfordringer med projektledelse, og I i højere grad kan få en fælles forståelse for projektledelse i jeres organisation.

Vi designer interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i de åbne forløb på vores hjemmeside samt specieldesignet Academy programs tilpasset virksomhedens ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Se mere information her

Hvorfor projektledelse hos Rovsing?

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

 • Fordi du hos os kan lære at anvende to projektledelsesmetoder, PRINCE2® og PRINCE2 Agile®, der begge har fokus på produkter og på at levere resultater og kvalitet.
 • Fordi både PRINCE2® og PRINCE2 Agile® sikrer en effektivisering af jeres projekter og et større forretningsudbytte.
 • Fordi Rovsing Business Academy var de første, der hentede PRINCE2® til Danmark og har derfor 15 års erfaring i at undervise og tilpasse kurser og koncepter til danske virksomheder og organisationer.
 • Fordi vi med kurser i PRINCE2 Agile® nu også klæder virksomheder på til at håndtere komplekse projekter på en fleksibel måde.

I Rovsing Business Academy ønsker vi at klæde vores kursister på til at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter med succes. Fordi Rovsing Business Academy har eftaring med tilpasning af PRINCE2®, og kan give dig den bedste vejledning med udgangspunkt i PRINCE2 Agile®.”

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile®, så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter.

Desuden har vi fokus på at hjælpe dig med at vælge den rigtige metode.

Hvilken projektledelsesmetode, I vælger, afhænger bl.a. af projektet, organisationen, teamet og kunden. Som projektleder er det en fordel at mestre både PRINCE2®  og PRINCE2 Agile® , så du er klædt på til at håndtere forskellige typer projekter. Metoderne supplerer hinanden godt og kan bruges sammen.

PRINCE2 Agile® – et nyt skud på stammen
”Den nyeste udvikling indenfor PRINCE2 er denne systematisering og beskrivelse af, hvordan den traditionelle PRINCE2® kan kombineres med agile metoder. Metoden sætter rammerne for, hvordan man kan få fordelene af både en traditionelle og den agile tilgang til projektledelse. Der sættes rammer op for tilpasning af de enkelte temaer, processer og ledelsesprodukter i PRINCE2®, og defineres nogle klare værktøjer til at arbejde agilt indenfor PRINCE2®-rammen.”

Læs mere om PRINCE2 AGILE® Foundation 

Læs mere om PRINCE2 AGILE® Praktitioner 

Tilmelding til kurset

12.900 DKKEkskl. moms