Tilmeld nyhedsbrev

Persondataforordningen i praksis (GDPR) – Online kursus

_______________________________________________________________________________________________________

persondataforordningen Kursuskompagniet

Vores online GDPR kursus ‘Persondataforordningen i praksis’ gennemgår GDPR fra A-Z i et sprog der er til at forstå! Kurset består af 35 videoer, der gennemgår alle reglerne og giver konkrete eksempler på anvendelse i praksis, så det ikke kun bliver ren ‘jura’. Du behøver derfor ikke have forstand på jura for at følge dette kursus.

Kurset er målrettet til dig der har brug for en grundlæggende eller dybdegående viden om GDPR. Da kurset ligger online betyder det, at du kan se de enkelte lektioner lige så mange gange du ønsker. Adgang til kurset købes for 3, 6 eller 12 måneder.

Målgruppe og formål

Dette online kursus er for:

  • dig som står med opgaven at implementere Persondataforordning i jeres virksomhed
  • dig som er blevet udpeget som Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  • dig som er selvstændig
  • dig som er virksomhedsejer, direktør eller bestyrelsesmedlem
  • dig som er en del af en styregruppe omkring implementering af Persondataforordningen

Målsætning med kurset er, at forklare regelsættet ud fra et praktisk perspektiv, så du bliver klædt på til selv at arbejde videre med en evt. implementering.

 

Indhold

persondataforordningen Kursuskompagniet

Kurset indeholder en gennemgang af de væsentligste regler og betingelser fra forordningen, samt en gennemgang af den implementeringsmodel jeg anvender, i mit arbejde som ekstern Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Kurset vil løbende blive opdateret med nyt materiale, efterhånden som der kommer nye vejledninger, nye retningslinjer eller der på anden måde kommer afklaring omkring best practice for implementering.

Modul 0: Introduktion
– Video: Introduktion til kurset

Modul 1: De generelle bestemmelser
– Video: Artikel 1-3 : Genstand og formål samt materielt og territorialt anvendelsesområde
– Video: Artikel 4 : Definitioner FORHÅNDSVISNING
– Download: Definitioner på begreber fra Persondataforordningen

Modul 2: De grundlæggende principper
– Video: Artikel 5 : Principper for behandling af personoplysninger
– Video: Artikel 6 : Lovlig behandling
– Video: Artikel 7-8 : Betingelser for samtykke
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Samtykke
– Video: Artikel 9 : Behandling af særlige kategorier af personoplysninger
– Download: Komplet liste af undtagelser for behandling af særlige kategorier

Modul 3: Den registreredes rettigheder
– Video: Artikel 12 : Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder
– Video: Artikel 13-14: Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger
– Video: Artikel 15: Den registreredes indsigtsret
– Video: Artikel 16-19: Ret til berigtigelse, ret til sletning og ret til begrænsning
– Video: Artikel 20: Ret til dataportabilitet
– Download: Vejledning fra Artikel 29-Gruppen – Retningslinjer vedrørende retten til dataportabilitet
– Video: Artikel 21-23: Ret til indsigelse og begrænsninger
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om de registreredes rettigheder
– Download: Skabelon fra Datatilsynet – Oplysningspligt og indsigtsret

Modul 4: Dataansvarlig og databehandler
– Video: Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar
– Video: Artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger
– Video: Artikel 27: Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen
– Video: Artikel 28: Databehandler
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om dataansvarlige og databehandlere
– Download: Skabelon fra Datatilsynet – Standard databehandleraftale
– Download: Skabelon fra Datatilsynet – Vejledning til standard databehandleraftale
– Video: Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om fortegnelse
– Video: Artikel 32: Behandlingssikkerhed
– Video: Artikel 33: Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
– Video: Artikel 34: Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om sikkerhedsbrud
– Video: Artikel 35: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om konsekvensanalyse
– Video: Artikel 37: Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver
– Video: Artikel 38-39: Databeskyttelsesrådgiverens stilling og opgaver
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

Modul 5: Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
– Video: Artikel 44-50: Overførsel og videregivelse til tredjelande
– Download: Vejledning fra Datatilsynet – Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Modul 6: Uafhængige tilsynsmyndigheder
– Video: Artikel 51-52 og 57-58: Tilsynsmyndighed – uafhængighed, opgaver og beføjelser

Modul 7: Samarbejde og sammenhæng
– Video: Artikel 60-76: Samarbejde og sammenhæng mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet

Modul 8: Retsmidler, ansvar og sanktioner
– Video: Artikel 77-79: Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
– Video: Artikel 82-84: Ret til erstatning, de administrative bøder og sanktioner

Modul 9: Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer
– Video: Artikel 85, 87 og 99: Ytrings- og informationsfriheden, CPR numre samt ikrafttræden og anvendelse

Implementering fase 1: Uddannelse og organisering
– Video: Råd og vejledning til fase 1

Implementering fase 2: Overblik over data og systemer
– Video: Råd og vejledning til fase 2
– Download: Word skabelon: GDPR dokumentation for virksomhed X v1.1.docx

Implementering fase 3: Compliance analyse
– Video: Råd og vejledning til fase 3

Implementering fase 4: Plan for implementering
– Video: Råd og vejledning til fase 4

Implementering fase 5: Implementering og vedligehold

Særlige praktiske informationer

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på telefon +45 5380 9004 eller per e-mail: kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe.

Underviser

Lars Due Nielsen, IT-Arkitekt og certificeret i Persondataforordningen

Mit grundlag for at undervise i Persondataforordningen

Jeg har arbejdet i IT-branchen siden år 2000 og har derigennem opbygget en bred viden om IT-systemer, deres arkitektur og hvorledes data bevæger sig rundt mellem systemerne. Dette krydret med en generel interesse for sikkerhed, har været medvirkende til, at jeg har specialiseret mig inden for den kommende EU Persondataforordning.

Jeg går til opgaven ud fra en praktisk vinkel, hvor jeg tager udgangspunkt i virksomhedernes data og systemer og holder dette op mod forordningens regelsæt.

Jeg er uddannet i Persondataforordningen hos Kromann Reumert advokatvirksomhed og certificeret ved IBITGQ i England.

Jeg er medlem af Dansk Forening for Persondataret

Internt forløb

Vi designer tilpasset virksomhedens ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Læs mere information her

Afholdelsessteder

Hele landet |

Køb dit onlineforløb her

Detaljer Pris Stk.
12 måneders adgang til alt kursusmateriale + Facebookgruppe 996 (DKK)*  

* price does not include taxes