Tilmeld nyhedsbrev

KONFLIKTHÅNDTERING – LOW AROUSAL PÅ BOSTEDET

For ansatte på bosteder & institutioner.

Uenigheder og konflikter er et vilkår for os alle. De findes alle steder og i mange forskellige situationer. Vi mennesker handler og agerer som udgangspunkt altid så godt, som vi kan, og ud fra de forudsætninger der er tilstede. Vi vil alle gerne gøre det godt, også når vi oplever noget, der er svært.

I løbet af dette kursus vil med udgangspunkt i konfliktforebyggelse og Low Arousal gennemgå relevant teori og vi vil komme en tur på ”gulvet” og arbejde med den kropslige læring ud fra Den Psyko-Fysiske Metode. Vi træner herunder konfliktforebyggende tilgang til borgeren, nogle enkelte skånsomme frigørelsesteknikker og skånsom magtanvendelse. Det er vores ønske, at vi også inddrager dine erfaringer og oplevelser. Vores tilgang har fokus på etik, omsorg, og sikkerhed.

Udbyder
Konflikthåndtering – fra teori til praksis Modul 1, Kursus-Kompagniet.dk

Målgruppe

Kurset er for dig der, som ansat på en skole eller specialskole, møder konflikter i dit daglige arbejde. Kurset henvender sig til alle faggrupper, og som deltager har du et ønske om et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Kursusindhold

 • Konfliktforståelse. Vi gennemgår en model der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. Hvad sker der med kroppen, hjerne, evnen til at tænke, huske og få ” de gode ideer”.
 • Konfliktforebyggelse – hvad er det der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen.
 • Low Arousal: affektsmitte, kontrolprincippet, ansvarsprincippet, kravstilpasning
 • Rollefordeling og samarbejde. For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte. Herved sikrer vi et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen og et trygt miljø for eleven.
 • Deeskalering som strategi og som metode. Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen uden at skulle anvende fysisk magt.
 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret
 • Serviceloven (kort gennemgang)
 • Tryghedstræning. Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren
 • Bevægelse og strategier – vi træner det reflektoriske system, den tillærte adfærd i grønt, gult og rødt felt.
 • Guidning og forflytning
 • Skånsom magtanvendelse – den absolut sidste udvej
 • Inddragelse og begrænsninger i de fysiske rammer

Udbyder:
Konflikthåndtering – fra teori til praksis Modul 1, Kursus-Kompagniet.dk

Dit udbytte

På kurset vil du:

 • Lære at spotte en konflikt i opløbet
 • Have en klar forståelse af konfliktens felt, herunder egne reaktioner
 • Lære hvilke konfliktforebyggende tiltag der virker – både teoretisk og fysisk
 • Have viden og kendskab til strategierne bag Low Arousal
 • Kunne benytte akutte individuelle handlestrategier
 • Have styrket dine kompetencer og viden om rollefordeling og samarbejde
 • Lære nødvendig viden om gældende lovgivning
 • Lære teknikker til anvendelse ved guidning, forflytning, skånsomme frigørelser og skånsom magtanvendelse.

Hvad dækker prisen over:
1 dags undervisning a 7 timer, forplejning og undervisningsmateriale er inkluderet

 

Underviser

Psyko-Fysisk Konsulent Henrik Møller_Kursus-KompagnietPsyko-Fysisk Konsulent Henrik Møller har 30 års undervisningserfaring og har undervist i konflikthåndtering siden 2005. Han har afholdt mere end 2000 kursusdage i sin undervisningskarriere.

Henrik har praktisk erfaring fra 17 års tjeneste i Dansk politi og har i mange år været samarbejdspartner med De Psyko-Fysiske Konsulenter og Meng & Co.

Særlige praktiske informationer

Afholdes i:
København ZOO, Roskildevej 34, 2000 Frederiksberg C – der er 2 timers fri parkering på Søndre Fasanvej og Roskildevej, derefter koster det 11,00 kr/timen.

 • Kurset afvikles over 1 dag og alle kan deltage.
 • Kurset er for alle faggrupper og der tilbydes kursusbevis efter endt kursus.
 • Kurset gennemføres ved min. 8 tilmeldte
 • Det kan max være 16 deltagere pr. hold

Du er også meget velkommen til at kontakte os her i Kursus-Kompagniet på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00

Vi tilpasser gerne et internt virksomhedsforløb

Der udbydes også arbejdspladskurser, internt forløb eller workshops. Forløbet aftales og prisen vil afhænge af deltagerantal og varighed.

Der kan laves særlige aftaler om afholdelse af temadage for alle skolens medarbejdere.

Tilmelding til kurset

Detaljer Pris Stk.
ZOO den 12. juni kl. 09.00-16.00 2.495 (DKK)*  
ZOO den 22. juni kl. 09.00-16.00 2.495 (DKK)*  

* price does not include taxes