Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Gevinstrealisering i projekter

Gevinstrealisering er nøglen til succes

Et projekt er først en succes hvis resultatet af projektet kommer til at indgå i forretningen og får skabt værdi. Alligevel bliver mange projekter igangsat uden en klar definition af de gevinster, der skal realiseres, eller hvordan det skal ske. Andre gange mister vi fokus på gevinster i takt med, at projektet skrider frem.

På kurset Gevinstrealisering i projekter bliver du certificeret i TOP Value Equation®, som er en best practice-metode, der hjælper dig til at sikre gevinstrealiseringen i dine projekter.

Metoden skaber klare sammenhænge mellem alle elementer i gevinstrealisering. Elementerne bliver gjort konkrete og målbare, og det hjælper dig til at planlægge og styre projektet samt bevare overblikket.

TOP Value Equation® er en pædagogisk metode, som giver transparens fra forretningside til planlægning og styring af gevinstrealiseringen og hele vejen frem til effektmålingen af projektet.

 

Mannaz kurser, Kursuskompagniey

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig, som ønsker at arbejde mere professionelt med forretningsudvikling og gevinstrealisering i projekter.

Du er enten projektleder, linjeleder eller styregruppemedlem. Det kan også være du er porteføljeansvarlig, produktansvarlig, programleder, forandringsleder eller konsulent. Du kan også være ansvarlig for et Project Management Office (PMO).

På kurset arbejder du med:

 • Hvorfor traditionel tænkning om projekter er en barriere for gevinstrealisering
 • Hvordan organisationens fokus kan skiftes fra leverance og omkostninger til gevinster
 • TOP Value Equation® metoden og fremgangsmåden
 • Identifikation af forretningsmæssige mål
 • Double-loop teknik til sikring af, at de syv typer af benefits i TOP metoden bliver fundet i projektet
 • Udvikling af nøgletal og forudsætninger for styring og rapportering af gevinstrealiseringen
 • Identifikation og planlægning af de 15 typer af forandringsindsatser som TOP Value Equation® metoden opererer med
 • Indhold i en moderne business case.

Udbytte

Dit udbytte

 • Certificering i TOP Value Equation® metoden
 • Forståelse og definition af den forretningsmæssige side af projektet
 • Løbende forventningsafstemning og definition af mål og gevinster
 • Udvikling af en forståelig, troværdig og konsistent business case
 • Identifikation af alle nødvendige forandringsindsatser til at realisere projektets gevinster
 • Planlægning af hele gevinstrealiseringen
 • Styring af og rapportering på gevinstrealisering hele vejen igennem et projekt
 • Vurdering af alle konsekvenser af ændringsønsker og kommunikation om disse.

 

Din virksomheds udbytte

 • En værdibaseret frem for en leverancebaseret tilgang til projekter
 • En medarbejder, som er certificereret i TOP Value Equation® metoden
 • Business cases, som er mere pålidelige, forståelige og operationelle
 • Mere præcise forventningsafstemninger med dine bestillere
 • Større fælles fokus, engagement og ansvar i og omkring dine projekter
 • Større forståelse og tilfredshed blandt interessenterne i dine projekter

Prisen dækker over

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • En frivillig modenhedsanalyse på din egen organisation og projekter, så du kender dit udgangspunkt forud for kurset

 

Under kurset

 • Bogen TOP Value Equation® på 150 sider samt alle skabeloner til metoden, som du kan anvende direkte i dine projekter
 • Præsentation af TOP Value Equation® som du kan anvende til forklare metoden hjemme i din organisation

 

Efter kurset

 • Certificering i TOP Value Equation® metoden
 • 12 måneders adgang til kompetencecentret The Value Equation®

Praktisk gennemførelse

Undervisningen veksler imellem gennemgang af teori, dialog og øvelser. Værktøjerne anvendes på realistiske cases. Over halvdelen af tiden er reserveret til øvelser, sådan at der sikres direkte og praktisk erfaring med alle metodens elementer.

Kurset slutter af med eksamen på 90 minutter og udlevering af certifikatet TOP Certified Practitioner

Der undervises 09:00 til 17:00 på kursets to første dage og 09:00 til 16:00 på sidste dag.

Der undervises på dansk med materialer på engelsk.

Tilmelding til kurset

Detaljer Pris Stk.
København S, d. 4-6/11-2019 20.900 (DKK)