Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Genvind din personlige styrke og kraft

_____________________________________________________________________________________________________________________
Mannaz kurser, Kursuskompagniey
Personlig udvikling gennem indre ro

Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud fra, når der er for meget at se til? Har du prøvet at gøre alt det rigtige, men oplevet, at du støder ind i de samme udfordringer og på uforståelig vis kører rundt i samme rille? Savner du grundfølelsen af at have fat i din kerne, at være i kontakt med dine ressourcer og at være forbundet med din sjæl på en jordnær og realistisk måde?

Dette kursus åbner døren til dit dybeste potentiale, til dine kraftfulde sider og til et liv i bedre balance.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til dig, der fra andet personligt udviklingsarbejde har selvindsigt og ønsker at arbejde i dybden med dig selv. Du lærer dig selv at kende på et nyt niveau, og du skal indstille dig på tre kraftfulde og intense dage med mennesker, du ikke nødvendigvis kender i forvejen.

Det forventes, at du er parat til at arbejde med dig selv i gruppen og lære af andres processer.

På kurset arbejder du med

 • Sammenhængen mellem hoved/krop og hjerne/følelsesliv via teori og øvelser
 • Årsager til og konsekvenser af fysisk, psykisk og adfærdsmæssig mistrivsel
 • Dit selvværd – hvad betyder lavt selvværd, og hvordan elimineres det?
 • Energi – hvad giver dig +/- energi. Bliv bevidst og vælg til og fra
 • Eksternalisering som metode via individuelle og fælles øvelser
 • Læren om identitet – ego, identifikation og kerne
 • Værdiafklaring – hvordan lever man efter sine værdier?

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Mærk dig selv dybere end før
 • Oplev styrke og kraft til at prioritere samt sige til og fra
 • Lær at lytte med andet end dine ører og at se med andet end dine øjne
 • Bliv i stand til at handle i overensstemmelse med dine værdier
 • Styrk dit selvværd
 • Hold fast i det vigtige og slip det uvæsentlige
 • Kom af med spekulationer, frustrationer og dårlige vaner

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder, der udtrykker sig klart og tydeligt
 • En medarbejder, der på en konstruktiv måde kan sige til og fra, prioritere og stå fast
 • En medarbejder, der bliver mere målrettet
 • En medarbejder, der påvirker virksomhedskulturen positivt
 • En medarbejder, der bidrager til virksomhedens vækst og udvikling

 

Referencer

Jeg tog med på dette kursus for nysgerrighedens skyld og for at se, hvad jeg kunne lære på trods af, at jeg har været på flere kurser inden for samme genre. Kurset har indfriet mine forventninger fuldt ud. Med en kombination af teori, øvelser og intensiv dialog lykkedes det at få klarlagt, hvad jeg i bunden står for, og hvor jeg gerne vil hen som person. Ikke fordi det er raketvidenskab, men igennem dette kursus blev dette bare meget mere tydeligt for mig. Jeg kan kun anbefale det, hvis man gerne vil blive lidt klogere på sig selv.

Peter Christensen
DTU

 

Jeg kan varmt anbefale dette kursus. Det er super godt faciliteret, og skiftet mellem teori og praktik både individuelt og i grupper er lige tilpas. Jeg har opnået bedre evne til at kommunikere, og jeg har fået en langt større forståelse af egne adfærdsmønstre og disses påvirkning af mine omgivelser. Underviseren Lisbeth Storms coaching/undervisning har givet et enormt boost til selvværdet og dermed sat skub i en udvikling til at tage imod udfordringer fremfor at se begrænsninger!

Mette Sjønnung
Chefsekretær, Nykredit

Prisen dækker over

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Tilsendt opgave

Under kurset

 • 2 kursusdage
 • Fuld forplejning i kursustiden
 • 1 underviser
 • Max. 12 deltagere
 • Materiale (som kan downloades)
 • Logbog til dine notater

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • 1 coachingmøde med underviseren over telefon eller skype
 • Mulighed for tilkøb af yderligere coaching

Praktisk gennemførelse

Forløbet består af 2 kursusdage og 1 coachingmøde med underviseren, som afholdes over telefon eller skype.

Kursusdagene ligger typisk op til en weekend, hvor det anbefales, at du tager højde for et eventuelt behov for afslapning og ro til bearbejdning og forankring.

Undervisningen kombinerer teoretiske oplæg, cases samt øvelser og er tilrettelagt som et interaktivt og praksisorienteret forløb, hvor der forventes stor deltageraktivitet.

Teorien bliver trænet gennem øvelser i relation til de oplæg, der er blevet gennemgået. De praktiske øvelser tager afsæt i den hverdag, som du og dine medkursister har erfaring med. Målet er, at du opnår ny viden og praktiske færdigheder, mens indlæringen integreres og mærkes på egen krop.

Som deltager skal du være åben over for at arbejde med personlige og professionelle udfordringer samt problemstillinger.

Tilmelding til kurset

We're sorry, but all ticket sales have ended.