Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

Forandringsparathed i organisationen – Internt forløb

Står din virksomhed overfor større forandringer, eller oplever I at der er flere modspillere end medspillere når der implementerer nye tiltag? Så er dette interne virksomhedsforløb om forandringsparathed løsningen. Forløbet giver medarbejdere viden og værktøjer til håndtering af større forandringer i virksomheden.

Vi formidler den nødvendige viden om forandringers påvirkning på en arbejdsplads, Giver kort indsigt i de teorier der som oftest ligger til grundlag for forandringsbeslutninger, og sidst men ikke mindst giver vi medarbejderen en række gode værktøjer som vil hjælpe ham og andre medarbejdere trygt igennem nødvendige forandringsprocesser.

Vi desiger og tilpasser forløbet efter behov, ønker og interne processer.

Målgruppe og Formål

Forløbet er for alle virksomhheder hvis ledere og medarbejdere, er aktivt involverede i forandringsprocesser, eller står overfor store forandringer, eksempelvis fusioner eller udflytninger. Alle medarbejdere i organisationen – det være sig konsulenter, sælgere som nøglemedarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der ønsker konkrete redskaber til at forstå og tage aktivt del i forandringsprocesser, kan få stor gavn af kursets indhold.

Formål:
Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Forklaringen skal finde i vores biologiske udvikling og i måden vores hjerner filtrerer information på.

For at forandringerne i virksomheden skal blive en succes, er det derfor helt afgørende at nøglemedarbejderne går foran, og møder dem med åbent sind – en forandrings succes afhænger nemlig af måden vi møder den på, måden hvorpå vi omtaler den samt hvordan vi vælger at reagere.

Indhold og form

Forløbet veksler mellem korte oplæg, dialog og øvelser. Undervisningen tager fat i eksempler, problemstillinger og spørgsmål som er relevante og aktuelle for virksomhedens ledere og medarbejdere. For at sikre et optimalt udbytte diskuteres og trænes begreber, værktøjer og metoder i mindre grupper.

Dit og virksomhedens udbytte

Medarbejderens udbytte

 • Du får viden om/kendskab til centrale begreber, teorier og metoder, som bruges i forbindelse med forandringsforløb.
 • Du lærer om modstand, om baggrunden for modstand i forbindelse med forandringer, og kommer til at arbejde med forskellige værktøjer, der kan håndtere og minimere både din egen og kollegernes modstand.
 • Igennem træningsøvelser der tager udgangspunkt i dine udfordringer og erfaringer, bliver du præsenteret for de krav og muligheder,  deltagelse i en forandring kræver
 • Du lærer om det enkelte menneskes reaktioner på forandring.
 • Du lærer, hvordan du kommunikerer om forandring


Virksomhedens udbytte:

 • Medarbejdere, der trygt deltager og engagerer sig i en forandringsproces
 • Medarbejdere, der kan håndtere dynamikken i en forandring
 • Medarbejdere, der har de nødvendige redskaber til at deltage konstruktivt i forandringsprocesser
 • Medarbejdere med en langt højere grad af motivation i organisationen


Efter kurset kan du forvente:

 • Alt undervisningsmateriale og en fyldt værktøjskasse, som du efterfølgende kan benytte i hverdagen som dit eget opslagsværk
 • Et elektronisk kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer – hvis ønskes

Særlige praktiske informationer

Specieltudviklet kursusmateriale, som medarbejderene fremadrettet kan benytte som deres eget opslagsværk og værktøjskasse. Op til 3 måneder efter kurset vil der være mulighed for personlig sparring (e-mail, SMS eller telefon) med dagens underviser.

Ønsker du mere information eller et tilbud tilsendt?
Kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser

Lidt om Trine Egede

Trine Egede er Certificeret Arbejdslystkonsulent og ledelsesrådgiver med speciale indenfor Projekt- og Procesledelse, forandringsprocesser og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø.

Trine kommer med en baggrund som professionel underviser og foredragsholder, leder og kursustilrettelægger i både Danmark og Grønland.

Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og skoleleder, men har efter springet fra skoleverdenen videreuddannet sig, og arbejder i dag med kompetenceudvikling hos ledere og ledelser, der ønsker at gå fremtiden i møde med en stærk ledelseskultur, kompetente og fremsynede ledere samt et udviklingssyn, der sikrer indfrielse af hele organisationens potentiale.

Hun laver skræddersyede kurser, oplæg og virksomhedsforløb, hvor fokus primært er lagt på samarbejde og det gode arbejdsmiljø – herunder bæredygtig ledelse, teamledelse og -samarbejde og på at sikre medarbejderes og ledelsers motivation og trivsel under forandringer både i offentlige samt private virksomheder.

Hun er et aktivt og engageret menneske, og det giver sig udslag i både frivilligt arbejde og bestyrelsesarbejde flere steder.

Internt forløb

Vi skræddersyr gerne et interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i virksomhedens, processer, ønsker og behov.

Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Ring til Britt Vangsgaard på tlf. +45 5380 9004 og få en uforpligtende snak om mulighederne for et internt forløb i jeres virksomhed.

Afholdelsessteder

Hele landet |

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED VORES KONSULENT PÅ TLF. 5380 9004

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.