Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Lederuddannelsen (DML) 5 moduler)

Dette er et internt forløb og kan tilrettes virksomhedens ønsker, behov, processer og strategier.

Vores dygtige konsulenter kan varetage 1-mands undervisning og op til store grupper på 40 personer. Over 40 personer anbefaler vi, at der er 2 konsulenter/undervisere på.

Den Motiverende Leder – aktiv og motiverende ledelssform. Ledelse er en aktiv og meget bevidst handling.

For at skabe succes i en virksomhed, er det utroligt vigtigt at medarbejdere er motiverede på alle niveauer i organisationen. Det kræver kompetente ledere som skal præstere deres bedste i hverdagen.

Kun gennem motiverede medarbejdere når virksomheden de ambitiøse mål der ofte er sat for fremtiden. Motivation er kernen i moderne ledelse og det er motivation der kan få medarbejdere til både at præstere samlet og individuelt. Desuden er det lettere at fastholde motiverede medarbejdere i jobbet.

Mange kan svare på, hvad de mener at ledelse er for noget. Det svære er at lægge planer for en aktiv motiverende ledelse i en travl hverdag.

Ledelse skal løbende trænes og forbedres i takt med, at medarbejderne og virksomheden udvikler sig. Og ledelse skal sættes i system så det bliver en naturlig del af hverdagen. Medarbejdere forventer aktiv motiverende ledelse.

Ledelse skal bedrives – mere end det skal tales, og der skal trænes i de værktøjer der synliggør aktiv ledelse. Vi kan jo ikke udvikle virksomheden og medarbejderne uden at vi selv er toptunet som leder.

Hele forløbet er bygget op omkring de vigtigste professionelle værktøjer en leder bør anvende.

Målgruppe og formål

Forløbet for dig, der vil arbejde målrettet med en motiverende ledelsesstil og har ledelsesansvar på alle niveauer i en organisation -om det er som CEO, CFO, salgschef, teamleder, linjeleder, afdelingsleder, projektleder, HR-ansvarlig, souschef eller lignende i både private og offentlige organisationer.

Det kræver ingen faglige forudsætninger eller ledelseserfaring at deltage på denne uddannelse – blot et ønske om, at arbejde aktivt med at motivere og lede dine medarbejdere. Der er ingen særlig forberedelse til kurset ud over at tænke over din egen ledelsesstile før du møder op.

Formål:
At være en motiverende leder kræver både træning, viden og ikke mindst aktiv handling.

Mange ved meget om ledelse via diverse uddannelser, foredrag og måske kurser. Men de færreste tænker over, hvilke værktøjer de egentlig bør træne og benytte for at BEDRIVE aktiv motiverende ledelse.

Derfor har dette uddannelsesforløb, over 5 aktive målrettede træningsmoduler, til formål at klæde nye og erfarne ledere på til netop at bedrive aktiv motiverende ledelse. Kan du motivere dine medarbejdere, er bevidst om at udvikle dit image som leder, afholde gode medarbejdersamtaler (MUS), planlægge og udføre spændende og værdifulde personalemøder og sætte mål og fejre succes sammen med dine medarbejder, så er du virkelig aktiv leder. Og det kan du efter det her meget målrettede og aktive forløb.

Kursusindhold

Tidsplan:
5 dage, men kan tilpasses.

Modul 1: Den Motiverende Leder 
Alle ved, hvad ledelse er. Men langt fra alle har viden, værktøjer og systemer til at bedrive ledelse. Ej heller hvad motivation egentlig er og hvilken betydning den har for de præstationer en medarbejder skal præstere.

Vi arbejder blandt andet med følgende:

 • Hvad er ledelse egentlig for noget?
 • Hvad er den grundlæggende rolle og opgave altid som leder?
 • Hvad vil det sige at bedrive aktiv motiverende ledelse?
 • Hvad er motivation? – og hvad er motivation i ledelse?
 • Hvordan motiverer du de forskellige medarbejdere?
 • Hvad er din umiddelbare ledelsesstil – og hvor vil du gerne udvikle dig som leder?
 • Hvad forventer medarbejderne af os som ledere?
 • Hvordan vil du gerne opfattes af dine medarbejdere og hvordan ønsker du dit image skal være?
 • Hvordan opnår du lige netop det image du ønsker som leder?
 • Hvad opnår du ved at kende din egen persontype som leder?
 • Hvad opnår du ved at kende medarbejdernes persontyper når du skal bedrive ledelse?
 • Hvilken effekt har opmærksomhed på gruppedynamikken i en medarbejdergruppe?
 • Hvad er effekten af konkret og lærende feedback?
 • Hvordan vil du sikre at sætte motiverende ledelse i system i en travl hverdag?
 • m.m.

_____________________________________________________________________________

Modul 2: MUS som moderne og værdifuldt ledelsesredskab
Alle ved, hvad MUS er, men de færreste er klar over, hvordan man skal anvende MUS, så man får et optimalt udbytte og resultat, der giver værdi for både medarbejderen, lederen og virksomheden.

Medarbejdere forventer en professionel leder til at afholde MUS. Så derfor skal vi ikke bare indkalde og afholde MUS – vi skal træne og forberede vores MUS.

Vi arbejder blandt andet med følgende:

 • Hvad er formål og mål med MUS?
  Hvad er etikken i en MUS?
 • Hvad er lederens rolle i en MUS – og hvordan sikrer vi os et positivt ledelses-image via MUS?
 • Hvordan sikrer vi, at medarbejderne forstår værdien af og glæder sig til årets MUS?
 • Hvordan iscenesætter vi en optimal MUS?
 • Hvad hører til før – under og efter afholdelse af en MUS?
 • Hvordan iscenesætter vi en optimal MUS?
 • Hvordan byder vi velkommen til en MUS så medarbejderen virkelig glæder sig?
 • Hvordan skaber og sikrer du den rette stemning under en MUS?
 • Hvordan udnytter du kropssprog og stemmeføring optimalt under en MUS?- Hvordan og hvilke spørgsmål hjælper dig til at udnytte MUS og styre samtalen på en optimal måde?
 • Hvordan får vi sagt tingene tydeligt og klart under en MUS?
 • Hvad er værdien af ros, anerkendelse og reel konstruktiv feedback i en MUS?
 • Hvordan får vi medarbejderen til selv at tage ansvar for punkter der drøftes og aftales under en MUS?

_____________________________________________________________________________


Program modul 3: Effektive Møder
Mødet skal have et formål, og der skal være et klart mål med at mødes ellers er det spild af tid. Desuden må du være opmærksom på, at det i nogen tilfælde ikke er alle der får lige stort udbytte af at mødes! Derfor skal der sikres en fælles tilgang til mødets indhold.

Medarbejdere skal have mere energi efter møderne end før møderne, og det kræver Effektive Møder.

Vi arbejder bl.a. med

 • Hvad hører til et effektivt møde?
 • Hvad er de værste syndere i en dårlig mødekultur?
 • Hvordan måler du på værdien af et møde?
 • Hvem er ansvarlig for værdien og resultaterne af mødet?
 • Hvordan oplever du selv jeres mødekultur i virksomheden og organisationen?
 • Hvad vil du gerne forbedre her og nu i jeres mødekultur – og i dine egne møder?
 • Hvordan analyserer du værdien af dine møder?
 • Hvordan definerer du formål og mål med et møde?
 • Hvad gør du for at sikre værdi i møder – som deltager og som mødeleder?
 • Hvordan byder du velkommen til et møde så alle glæder sig til mødet?
 • Hvilke deltagere skal deltage i et møde – og hvad skal de forberede?
 • Hvor meget forberedelse kræves der før et møde?
 • Hvornår og hvordan sendes en mødeindkaldelse ud?
 • Hvilke krav bør du stille til en mødeindkaldelse?
 • Hvilke krav er der til en optimal mødeplan / agenda?
 • Hvordan styrer du et møde så alle oplever fremdrift – og alle deltager aktivt i mødet?
 • Hvilke værktøjer har du til at involvere deltagerne aktivt i mødet?
 • Hvad skal være de nye spilleregler i fremtidige effektive møder du står for?
 • m.m.

_____________________________________________________________________________

Modul 4: Personlig Effektivitet som leder
Personlig Effektivitet handler om at gøre det rigtige og kun det som giver værdi. Du skal ikke bruge tid på noget som ikke bringer værdi og glæde – og du skal få tingene gjort inden det er for sent eller deadlines er overskredet. Som leder skal du også uddelegere, og det kræver personlig effektivitet på den rette måde.

Personlig Effektivitet er ikke at arbejde mere og hårdere – det er at arbejde mindre og bedre.

Vi arbejder bl.a. med

 • Hvad vil det sige at være effektiv?
 • Hvornår er du mest effektiv og hvordan føles det egentlig?
 • Hvem kender du som opfattes som super effektiv?
 • Hvor er du mest effektiv lige nu – og hvad kan du forbedre (analyse)?
 • Hvad er tid og optimalt tidsforbrug?
 • Hvilken betydning har dine holdninger og vaner?
 • Hvordan prioriterer du dine opgaver i hverdagen?
 • Hvordan håndterer du afbrydelser?
 • Hvordan undgår du udskydelser?
 • Hvad kan du opnå ved at gøre tingene omgående – altså Do it NOW?
 • Hvordan planlægger du din dag, uge og måned optimalt? Hvad opnår du ved at kende og respektere din personlige energikurve?
 • Hvordan får du styr på dine fysiske og elektroniske dokumenter?
 • I hvor høj grad har du kontrol over din indbakke, dine opgaver og din kalender?
 • Hvilke regler og retningslinjer ved brug af e-mail kan hjælpe dig?
 • Hvilke krav bør du stille til mødeindkaldelser – dine egne såvel som andres?
 • m.m.

_____________________________________________________________________________

Program modul 5: Den Motiverende Leder 2,1
Benytter du alle de værktøjer og teknikker du har lært på de første 4 moduler, er du virkelig nået langt – meget langt. På det sidste modul samler vi op på alle moduler,og bygger videre med den coachende ledelsesstil og situationsbestemt ledelse.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Hvad vil det sige at være coachende i sin ledelsesstil?
 • Hvordan sikrer vi at støtte hver enkelt medarbejder på den måde, medarbejderen har behov for det?
 • Hvordan udvikler vi medarbejdere så det giver mening – også for dem?
 • Hvordan udnytter vi værktøjer fra Situationsbestemt ledelse til at forbedre både præstationer og arbejdsmoral hos medarbejderne
 • og meget meget mere…

Der er ingen eksamen her den sidste dag, men der er opsamling så du efter de 5 moduler er totalt klædt på som aktiv motiverende leder – og det bygger vi på til sidste modul og sidste minut.

Hvad kan du forvente

Forvent en masser af ideer og effektive værktøjer til at bedrive aktiv ledelse frem for kun at vide noget om ledelse. På uddannelsen får du overblik over din egen ledelsesstil og tager aktivt stilling til hvad du vil dyrke og ændre i din daglige ledelse.

Efter uddannelsen har du et helt andet syn på hvad og hvordan du motiverer dine medarbejdere uanset deres arbejdsopgaver, uddannelse og persontyper.

 • Du har fået tilført en masser af ideer og effektive værktøjer til at bedrive aktiv ledelse frem for kun at vide noget om ledelse.
 • Du har overblik over din egen ledelsesstil og tager aktivt stilling til hvad du vil dyrke og ændre i din daglige ledelse.
 • Du helt andet syn på hvad og hvordan du motiverer dine medarbejdere uanset deres arbejdsopgaver, uddannelse og persontyper.

Desuden kan du forvente:

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler.
 • Et kursus bestående af teoretisk undervisning og praktiske øvelser
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokostbuffet, kage og naturligvis Wi-Fi til dine devices
 • Networking med andre kursister

Efter kurset kan du forvente:

 • Et undervisningsmateriale og en fyldt ledelsesværktøjskasse, som du efterfølgende kan benytte i hverdagen som dit eget opslagsværk
 • Et elektronisk uddannelsescertifikat med bevis på dine nye ledelseskvalifikationer
 • Du bliver fordelskunde og kan opnå 15% på dit næste kursus, konference eller foredrag.
 • Du bliver medlem af vores kampagneprogram, som giver dig mulighed for at spare mange penge på kommende kurser, konferencer, uddannelser og foredrag samt deltage på vores gratis seminarer og foredrag.

Særlig praktisk inforamtion

Du vil under forløbet få udleveret materialer og kompendier til brug, når du skal planlægge din fremtidige ledelse og motivere dine medarbejdere. Efter hvert modul på forløbet får du tilsendt alle materialer der benyttes på dagen.

Der er også fri tilgang til personlig sparring på e-mail, SMS og telefon med din trainer og underviser op til 3 måneder efter kurset.  Husk at medbringe egen PC/MAC.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. +45 5380 9004, eller skriv til os på kursus@kursus-kompagniet.dk – vi sidder klar til at hjælpe dig fra kl. 9.00-16.00.

Underviser

Kursusleder, Trainer / underviser og indlægsholder:

Lars Egsvang Ramussen er én af de mest benyttede undervisere inden for ledelse, kommunikation og effektivitet og har mange års erfaring med ledelse i flere forskellige brancher og på flere niveauer i en organisation. Både som Salgsleder, Markedschef, Salgs- og marketingdirektør og som Bestyrelsesformand.

Han ved hvad det betyder at kunne motivere sine medarbejdere og hvor stor betydning det har at bedrive aktiv ledelse. Ud over at være trianer og underviser er han uddannet coach, arbejder som konsulent ude i private og offentlige virksomheder og er aktiv i et antal bestyrelser.

Hans undervisningsform er aktiv, involverende, energisk og lærende på en let tilgængelig måde og altid med et smil på læben.

Internt virksomhedsforløb

Vi designer interne virksomhedsforløb med udgangspunkt i de åbne forløb på vores hjemmeside samt specieldesignet Academy programs tilpasset virksomhedens ønsker og behov. Vores kompetente og erfarende undervisere kommer ud til et aftalt formøde på virksomhedens adresse – eller hvis ønskes et telefonmøde, hvor der vil være mulighed for at få afdækket specielle behov og interne procedurer samt fokusområder der skal lægges vægt på i forløbet.

Der vil være mulighed for sparring med underviser per telefon og e-mail op til 3 måneder efter endt forløb.

Læs mere information her

Brug for hjælp? Kontakt os på +45 5380 9004

25.000 DKKEkskl. moms