Tilmeld nyhedsbrev

Konsulentydelser & Rådgivning

Her finde du alle leverandører der  tilbyder konsulentydelser & rådgivning inden for organisations- og ledelsesudvikling, forandringsledelse, arbejdsmiljø, sundhed, GDPR, Cyber Security mm. Alle ydelser tager udgangspunktet i virksomhedens daglige udfordringer, mål, strategi, organisatoriske  ambitioner og behov.

LÆS MERE OM VIRKSOMHEDSFORLØB
______

Vores Ekspertise

 

Kursuskompagniet tilbyder konsulentbistand, sparring og rådgivning af ledere, organisationer og virksomheder. Ud fra en drøftelse kommer vores konsulenter med forslag og idéer til et uddannelses- eller udviklingsforløb, der er tager udgangspunkt i netop Jeres behov og ønsker.

Vi designer og tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation og den opgave, som I skal lykkes med. Hvad enten det drejer sig om et kompetenceudviklingsforløb, en strategiproces, teamudvikling, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, individuel coaching, konflikthåndtering eller forbedring af arbejdsmiljøet.

Alle forløb tager afsæt i innovative og effektive læringsmetoder, der forbereder Jer på fremtidens processer og udfordringer i virksomheden.

Som et varemærke for vores konsulentydelser lægger vi stor vægt på kvalitet i hele processen – fra den første kontakt og kvalificeringen af kundens ønsker,  over faciliteringen til implementeringen i organisationens daglige praksis.

 

organisation & 
forandrings-pararthed 

Ledelse og lederudvikling

Projektledelse & Projektstyring

Arbejdsmiljø & arbejdskultur

Vi kender vigtigheden af, at have engagere ledere og medarbejdere. Når en virksomhed står overfor større forandringer,  oplever de oftes, at der er flere modspillere end medspillere, når der skal implementeres nye tiltag i virksomheden. Vi har fokus på implementerings-processen, forandrings- og udviklings-processer, så de skaber ejerskab, engagement og direkte forretningsmæssig værdi for organisationen og medarbejdere.

Virksomhederne er i løbende udvikling – og kræver det samme af deres ledelse og ledere. Som Vi hjælper Ledelsen og lederen til at finde ind til deres potentiale. En leder skal kunne drive sin egen udviklingsproces i tæt interaktion med den organisatoriske indhold. Vi har fokus på de kompetencer,  processer og relationer, der er med til at gøre ledelser og ledere endnu dygtigere til at nå deres egne og organisationens mål.

 

 

Fremtiden kræver dygtige Projektledere. For at kunne planlægge, gennemføre og afslutte et projekt, er det nødvendigt at have en dybere indsigt i hvad projektledelse går ud på, samt et grundlæggende kendskab til metoder og værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter.

Fremtiden kommer – og hvilke krav stiller den så til dig, dine medarbejdere og din virksomhed?
Bæredygtigt arbejdsmiljø er ikke en økologisk frugtordning, affaldssortering og bambustallerkener i kantinen. For fremtidens virksomheder er der meget mere i spil, ikke mindst evnen og viljen til at håndtere og implementere forandringer. Hvad vil det kræve af ledere og medarbejdere?

 we grow orgnisations

we grow business

We grow people

Kontakt Kursus-Kompagniet

Kontakt os for personlig rådgivning