Tilmeld nyhedsbrev
+45 22 60 11 70 info@kursuskompagniet.dk

KONSULENTTJENESTEN

I samarbejde med vores leverandører tilbyder vi konsulentydelser & rådgivning inden for organisations- og ledelsesudvikling, forandringsledelse, arbejdsmiljø, sundhed, GDPR, Cyber Security mm.

Alle ydelser tager udgangspunktet i virksomhedens daglige udfordringer, mål, strategi, organisatoriske  ambitioner og behov.

LÆS MERE OM VIRKSOMHEDSFORLØB HER

__________

 EKSPERTISE 

Konsulenttjenesten, KursusKompagniet, interne forløb

Organisation, kultur & forandringspararthed

Vi kender vigtigheden af, at have engagere ledere og medarbejdere. Når en virksomhed står overfor større forandringer, oplever de oftes, at der er flere modspillere end medspillere, når der skal implementeres nye tiltag i virksomheden. Vi har fokus på implementerings-processen, forandrings- og udviklings-processer, så de skaber ejerskab, engagement og direkte forretningsmæssig værdi for organisationen og medarbejdere. At skabe et stærkt samarbejde på tværs af afdelinger, fagligheder og kulturer i organisationen er en nødvendighed, men også en udfordring. 

Konsulenttjenesten, kursuskompagniet, interne virksomhedsforløb, Business team at the office

Ledelse og Lederudvikling

Virksomhederne er i løbende udvikling – og kræver det samme af deres ledelse og ledere. Som Vi hjælper Ledelsen og lederen til at finde ind til deres potentiale. En leder skal kunne drive sin egen udviklingsproces i tæt interaktion med den organisatoriske indhold. Vi har fokus på de kompetencer, processer og relationer, der er med til at gøre ledelser og ledere endnu dygtigere til at nå deres egne og organisationens mål.  

 

Fremtiden kræver dygtige Projektledere

For at kunne planlægge, gennemføre og afslutte et projekt, er det nødvendigt at have en dybere indsigt i hvad projektledelse går ud på, samt et grundlæggende kendskab til metoder og værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter.  Projektledelse er et håndværk og på vores praksisnære forløb får du ikke alene en brugbar værktøjskasse fyldt med brugbare redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Du lærer også at motivere og kommunikere med mange interessenter på én gang.

konsulenttjenesten, arbejdsmiljø og arbejdskultur, kursuskompagniet

Arbejdsmiljø og arbejdskultur

Vi kender vigtigheden af, at have engagere ledere og medarbejdere. Når en virksomhed står overfor større forandringer, oplever de oftes, at der er flere modspillere end medspillere, når der skal implementeres nye tiltag i virksomheden. Vi har fokus på implementerings-processen, forandrings- og udviklings-processer, så de skaber ejerskab, engagement og direkte forretningsmæssig værdi for organisationen og medarbejdere.

 

Bestyrelse og topledelse,  konsulenttjenesten, kursuskompagniet,

Bestyrelse og topledelse

Vores tilknyttede samarbejdspartnere og konsulenter har specialiserede sig i at udvikle den øverste ledelse – altså samspillet mellem bestyrelsen og topledelsen. Vigtigheden i et fællesskab og kontinuerniteten i udviklingen skal sikre virksomhedens fremtid. Vores konsulenter skaber vækst af forretningen i samspil med ledelsen og den øvrige organisation. Den fremtidige strategi fastlægges, og at planen for at nå målene er gennemtænkt.

 

Rekrutteringydelser, kursuskompagniet, konsulenttjenesten

Rekruttering af specialister og ledere

Rekrutteringskonsulenten arbejder med identificering og udvælgelse på alle niveauer – fra specialist til management. Ligesom virksomheder og organisationer er forskellige, er virksomhedernes kerneressource, de ansatte, også forskellige. Rekrutteringsprocessen er derfor meget struktureret. En klart defineret og strategisk screening af potentielle kandidater gennem en grundigt udarbejdet målliste gør vores konsulenter i stand til at vælge de rette profiler, der matcher virksomhedernes ønsker og forventninger.

samarbejde med vores leverandører tilbyder Kursus-Kompagniets konsulentbistand, sparring og rådgivning af ledere, organisationer og virksomheder. Ud fra en drøftelse kommer vores konsulenter med forslag og idéer til et uddannelses- eller udviklingsforløb, der er tager udgangspunkt i netop Jeres behov og ønsker. 

Vi designer og tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation og den opgave, som I skal lykkes med. Hvad enten det drejer sig om et kompetenceudviklingsforløb, en strategiproces, teamudvikling, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, individuel coaching, konflikthåndtering eller forbedring af arbejdsmiljøet. 

Alle forløb tager afsæt i innovative og effektive læringsmetoder, der forbereder Jer på fremtidens processer og udfordringer i virksomheden. 

Som et varemærke for vores konsulentydelser lægger vi stor vægt på kvalitet i hele processen – fra den første kontakt og kvalificeringen af kundens ønsker,  over faciliteringen til implementeringen i organisationens daglige praksis. 

Kontakt os for personlig rådgivning 

 we grow orgAnisations

we grow business

We grow people

 

Bedømmelse