Tilmeld nyhedsbrev

Hvordan går det,
ProjektDanmark?

LÆS MERE OM PROJEKTLEDERUDDANNELSEN
______

I 2018 er der ingen tvivl om, at projekter anerkendes som en væsentlig faktor for virksomheders evne til at eksekvere målsætninger og strategi. Der hersker dog heller ingen tvivl om, at projekter og projektlederrollen i den grad er under forandring. Det har vi forsøgt at kigge ind i og blive klogere på. Og derfor har Mannaz igen i 2018 spurgt: Hvordan går det, ProjektDanmark?

For at svare på spørgsmålet har Mannaz i et strategisk samarbejde med Roskilde Universitet gennemført en undersøgelse blandt projektledere i danske organisationer og virksomheder. Undersøgelsen er tilbagevendende og blev senest gennemført i 2014. I år er respondentgruppen tredoblet og tæller 1.740 respondenter.

I undersøgelsen tager vi temperaturen på ProjektDanmark, og vi har ønsket at zoome ind på bl.a. en række temaer omkring kompleksitet, agilitet og værdiskabelsen af projekterne – også kaldet gevinstrealisering. Vi søger at belyse tendenser for projektlederen anno 2018 og afdække forhold, der med fordel kan styrkes for at forbedre projektarbejdet. Samtidig laves en sammenligning med resultaterne fra den seneste rapport.

Vi vil godt takke alle, der har bidraget med deres input. Vi er meget taknemmelige for og stolte over, at så mange har valgt at bruge tid på at deltage.

Respondenter

Undersøgelsen omfatter 1.740 respondenter fra vidt forskellige brancher og er tre gange så stor som en tilsvarende undersøgelse fra 2014. Respondentgruppen er ligeledes repræsenteret bredt i forskellige projekttyper dog med en lille overvægt af it- og udviklingsprojekter.

Fakta om respondentgruppen:

  • 72% har over 7 års erfaring med projektarbejde
  • 66% har funktion som projektleder
  • 17% er projektdeltagere eller -koordinatorer
  • 56% har en lang videregående uddannelse
  • 35% har en mellemlang uddannelse

Markante tendenser i undersøgelsen

  • Øget professionalisering af projektledelse – øget anvendelse af projektmodeller fra IPMA, PMI®, PRINCE2®
  • Voksende kompleksitet og uforudsigelighed
  • Agile metoder vinder frem
  • Stigning i antal distribuerede projekter
  • Gevinstrealisering – mere fokus på ”processucces” end på ”produkt- eller organisationssucces”.

 

 

 we grow orgnisations

we grow business

We grow people

Kontakt Kursus-Kompagniet

Kontakt os for personlig rådgivning