Tilmeld nyhedsbrev
Vælg en side

Artikel

Bæredygtigt arbejdsmiljø

er ikke en

økologisk frugtordning!

Artikel skrevet af Trine Egede, foredrags- og kursusholder hos Kursus-kompagniet & SpeakersLounge
For mange hænger begrebet bæredygtighed umiddelbart sammen med affaldssortering, fair løn til kaffefarmere og landbrug uden pesticider. Derfor reagerer mange på begrebet ”bæredygtigt arbejdsmiljø” ved at spørge om det har noget med frugtordning og bambustallerkener at gøre. Det har det umiddelbart ikke.

Tanken om et bæredygtigt arbejdsmiljø er ikke ny. I adskillige år har to modsatrettede vinde blæst ind over os – vi skal på den ene side dele, vise hensyn, inkludere og være bæredygtige, og på den anden side står skiftende regeringers krav om at vi skal præstere mere vækst, hele tiden være forandringsparate, specialiserede og effektive. Krav, der vel at mærke stilles af os som forbrugere, borgere og vælgere.

Den vækst vi stræber efter, har en række gode sider. Øget velstand, overskud, uddannelse og sundhed er nogle af dem. På den anden side af væksten står så forurening, overproduktion, affald og miljøproblemer – og ikke mindst de menneskelige omkostninger som stress, angst, depression og nedslidning forårsaget af eller relateret til arbejdsmiljøet, samt de virkninger væksten og dens skabere har på det omgivende samfund, det være sig dyr og mennesker. Derfor finder vi det yderst relevant at stille spørgsmålet: Kan vi på nogen måde forene ønsket om vækst og sunde virksomheder med en hensyntagen til menneske, miljø, og samfund?

I dagens Danmar k anses arbejde som middel til at skabe vækst, og derfor værdsættes det lønnede arbejde over alle andre aktiviteter. Vi er hvad vi laver, det er det vores identitet bygger på, og det er i høj grad med til at marginalisere de personer, som af forskellige årsager ikke har mulighed for/ vil deltage i det lønnede arbejde.

Et af de store spørgsmål må derfor være, hvordan vi får inkluderet og får glæde af den kunnen disse grupper har. Det indebærer, at der ikke diskrimineres mod køn, etnicitet, seksualitet osv., og at arbejdsmiljøet udformes, så personer med handicap, sygdom og nedsat funktionsevne bedst muligt kan udfolde deres potentiale og få mulighed for udvikling på lige fod med andre medarbejdere.

Hvis konsekvensen af vækst som den umiddelbart defineres og udleves på arbejdspladserne i dag er sygdom, forringet livskvalitet, eksklusion og nedslidning – og det viser det store antal sygemeldinger, alle tal og alle undersøgelser i arbejdsmiljøregi desværre at det er – så er vi nødt til at omtænke vores vækstbegreb, redefinere vores ønsker for fremtidens arbejde og igen begynde at tænke i helhedssyn på arbejdspladserne. Og hvordan gør vi så det? Hvor starter vi?

For mig at se er der flere ting, der er nødt til at komme i spil:
Bæredygtigt arbejdsmiljø hænger i allerhøjeste grad sammen med arbejdsliv og arbejdsfællesskab – i hvert fald hvis vi definerer arbejdsfællesskab som det i fællesskab at arbejde med fokus på kerneopgaverne, skabe klarhed over virksomhedens værdier og mål, og føre dem ud i hverdagen til glæde og gavn for alle, også de kommende generationer. Derfor skal vi ”Tilbage til rødderne” og genfinde meningen med vores arbejde.

Dernæst: Hvis arbejdsmiljøet og arbejdslivet skal være bæredygtigt for både medarbejdere, virksomhed og samfund, må det udformes, så det ikke bare vedligeholder, men udvikler medarbejderens kompetencer og fysiske og mentale arbejdsevne, så vedkommende både kan realisere egne behov for udvikling, bidrage til kommende arbejdstageres udvikling og udfylde de behov virksomhed og samfund udvikler over tid. Samtidig skal det give mening og glæde, så man som medarbejder til stadighed er motiveret, engageret og fortsat kan være noget for sig selv og de mennesker man er sammen med.

Et bæredygtigt arbejdsfællesskab stiller derfor krav til hele organisationen, ledelsen og medarbejderne. Bæredygtighedsvejen kan ikke ske ved en ledelsesbeslutning, en certificering eller et lederkursus. For at en forandring skal ske og rodfæste sig, skal de baseres på Arbejdsgivers viden og forståelse, arbejdstagernes ønsker og erfaringer, og mobiliseres og udvikles i fællesskab.

Viden skaber mennesker
Viden skaber forretning
Viden skaber dig

Brug for hjælp?
kontatk os – det er naturligvis helt uforpligtende